Department Quality Executives
31.01.2019

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ SAMSUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI LİSTESİ

KURUMSAL HİZMETLER BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI

Kurumsal Yapı Bölüm Kalite Sorumlusu

Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Ebru ULAŞ

Kalite Yönetimi Bölüm Kalite Sorumlusu

Kalite Yönetim Direktörü Songül CİNAL

Doküman Yönetimi Bölüm Kalite Sorumlusu

Kalite Yönetim Direktörü Songül CİNAL

Risk Yönetimi Bölüm Kalite Sorumlusu

İş Yeri Uzmanı Göksel YILDIZHAN

Güvenlik Raporlama Sistemi Bölüm Kalite Sorumlusu

Kalite Yönetim Direktörü Songül CİNAL

Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölüm Kalite Sorumlusu

Sivil Savunma Birim Çalışanı Atilla AKSU

Eğitim Yönetimi Bölüm Kalite Sorumlusu

Hem. İlkay Mavili YILMAZ

Sosyal Sorumluluk Bölüm Kalite Sorumlusu

Hem. Yeşim YEMEZ


HASTA VE ÇALIŞAN ODAKLI BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI

Hasta Deneyimi Bölüm Kalite Sorumlusu

Sosyal Çalışmacı Zülküf TÜRKOĞLU

Hizmete Erişim Bölüm Kalite Sorumlusu

Hem. Ayşegül YARDIM

Diyabet Eğitim Bölüm Kalite Sorumlusu

Hem. Nilgün GÖRECİ USUL

Genel Cerrahi Endoskopi Polk. Bölüm Kalite Sorumlusu

Hem. Çağla KELEŞ

Gastro-Enteroloji Polk. Bölüm Kalite Sorumlusu

Hem. Sevil KAŞKA

Yaşam Sonu Hizmetleri Bölüm Kalite Sorumlusu

Müd. Yardımcısı İsmail DEMİRCİ

Sağlıklı Çalışma Yaşamı Bölüm Kalite Sorumlusu

Dr. Yelda ERSÖZLÜ BAKIRTAŞ

Sağlıklı Çalışma Yaşamı Bölüm Kalite Sorumlusu

Göksel YILDIZHAN

SAĞLIK HİZMETLERİ BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI

Hasta Bakımı Bölüm Kalite Sorumlusu

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Şule AKÇAY

Angio Ünitesi Bölüm Kalite Sorumlusu

Hem. Süleyman ÖMÜR

Kapsamlı Palyatif Ünitesi Bölüm Kalite Sorumlusu

Dr. Neşe GÜN

Kapsamlı Palyatif Ünitesi Bölüm Kalite Sorumlusu

Hem. Ayşegül GÜNDAĞ

Algoloji Ünitesi Bölüm Kalite Sorumlusu

Anestezi Teknisyeni Fethiye VURAL

Dahiliye1-Gastro-Endokrin Servis Bölüm Kalite Sorumlusu

Hem. Türkan ZEREN

Dahiliye2-Hematoloji Servis Bölüm Kalite Sorumlusu

Hem. Reyhan KONCA

Dahiliye3-Nefroloji-Göğüs Hastalıkları Servis Bölüm Kalite Sorumlusu

Hem. Sevil ERDOĞAN

Plastik Cerrahi Servis Bölüm Kalite Sorumlusu

Hem. Güner ŞİNOFOROĞLU ÇELİK

Kardiyoloji Servis Bölüm Kalite Sorumlusu

Hem. Dilek AŞÇI

Nöroloji Servis Bölüm Kalite Sorumlusu

Hem. Füsun COŞKUN

KBB Servis Bölüm Kalite Sorumlusu

Hem. Güller ŞAHİN DURAN

KVC Servis Bölüm Kalite Sorumlusu

Hem. Şekibe KARAKIŞ

Beyin Cerrahi Servis Bölüm Kalite Sorumlusu

Hem. Özay TÜRKOĞLU

Göz-Çocuk Cerrahi-Göğüs Cerrahi Servis Bölüm Kalite Sorumlusu

Hem. Saniye ŞENER

Ortopedi Servis Bölüm Kalite Sorumlusu

Hem. Özlem ÇALIŞKAN

Üroloji Servis Bölüm Kalite Sorumlusu

Hem. Cemile TORAMAN

Genel Cerrahi1-Cerrahi Onkoloji Servis Bölüm Kalite Sorumlusu

Hem. Sevinç MAKREŞLİ

Genel Cerrahi2-Jinekoloji Onkolji Servis Bölüm Kalite Sorumlusu

Hem. Selma AR

Enfeksiyon Hastalıkları Servis Bölüm Kalite Sorumlusu

Hem. Derya KOCATEPE

SAĞLIK HİZMETLERİ BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI

Onkoloji Birim Bölüm Kalite Sorumlusu

Çevre Sağlığı Teknikeri Selim ÖZER

Ayaktan Kemoterapi Merkezi Bölüm Kalite Sorumlusu

Hem. Ayşe BÜBERCİ

Radyasyon Onkoloji Ünitesi Bölüm Kalite Sorumlusu

Hem. Güler NALBANT

Tıbbi Onkoloji Ünitesi Bölüm Kalite Sorumlusu

Tıbbi Onkoloji Uzm.Dr.Ahmet BARAN

Tıbbi Onkoloji Ünitesi Bölüm Kalite Sorumlusu

Hem. Sevim Sılacı KOLDAŞ

İlaç Yönetimi Bölüm Kalite Sorumlusu

Eczacı Murat AYTAÇ

Enfeksiyonların Önlenmesi Bölüm Kalite Sorumlusu

Hem. Fatma KORKMAZ

Sterilizasyon Hizmetleri Bölüm Kalite Sorumlusu

Hem. Hatıra BOLAT

Transfüzyon Hizmetleri Bölüm Kalite Sorumlusu

Dr. Turan YAZMALAR

Transfüzyon Hizmetleri Bölüm Kalite Sorumlusu

Laboratuar Teknisyeni Faruk GÜLEN

Angio Ünitesi Radyasyon Güvenliği Bölüm Kalite Sorumlusu

Uzm. Dr. Onur ÖZTÜRK

Nükler Tıp Radyasyon Güvenliği Bölüm Kalite Sorumlusu

Uzm. Dr. Sema KOLCU BÜLBÜL

Görüntüleme Merkezi Bölüm Kalite Sorumlusu

Uzm. Dr. Abdullah TAYLAN

Radyasyon Güvenliği Bölüm Kalite Sorumlusu

Radyoloji Teknisyeni Osman SOLAK

Radyasyon Güvenliği Bölüm Kalite Sorumlusu

Sağlık Fizikçisi Orhan BULGAN

Ameliyathane Radyasyon Güvenliği Bölüm Kalite Sorumlusu

Radyoloji Teknisyeni Remzi KAYA

Acil Servis Bölüm Kalite Sorumlusu

Uzm. Dr. Murat GÜZEL

Acil Servis Bölüm Kalite Sorumlusu

Hem. Işıl GÜMÜŞKAYA

Ameliyathane Bölüm Kalite Sorumlusu

Hem. Şeniz DOKER

Anestezi Bölüm Kalite Sorumlusu

Doç. Dr. Zahide DOĞANAY

Anestezi Bölüm Kalite Sorumlusu

Anestezi Teknisyeni Raif KOÇ

Yoğun Bakım Ünite Bölüm Kalite Sorumlusu

Doç. Dr. Zahide DOĞANAY

Yoğun Bakım Ünite Bölüm Kalite Sorumlusu

Hem. Serpil YÜCESAN

KVC Yoğun Bakım Ünite Bölüm Kalite Sorumlusu

Hem. Duygu GÜNEŞ

Genel Yoğun Bakım Ünite Bölüm Kalite Sorumlusu

Hem. Birsen YILDIRIM

Yanık Yoğun Bakım Ünite Bölüm Kalite Sorumlusu

Hem. Nurcihan ÖĞÜTEN

Acil Yoğun Bakım Ünite Bölüm Kalite Sorumlusu

Hem. Esra ŞEN

Koroner Yoğun Bakım Ünite Bölüm Kalite Sorumlusu

Hem. Nurcan GÜREŞ

DYB Yoğun Bakım Ünite Bölüm Kalite Sorumlusu

Hem. Hayriye TANRIVERMİŞ

CYB 1 Yoğun Bakım Ünite Bölüm Kalite Sorumlusu

Hem. Nermin ERBAY

CYB 2 Yoğun Bakım Ünite Bölüm Kalite Sorumlusu

Hem. Şule YILMAZ

Nöroloji 1 Yoğun Bakım Ünite Bölüm Kalite Sorumlusu

Hem. Tülay BEKTAŞOĞLU

Nöroloji 2 Yoğun Bakım Ünite Bölüm Kalite Sorumlusu

Hem. Çiğdem YILMAZ

Diyaliz Ünitesi Bölüm Kalite Sorumlusu

Dr. Mustafa SARILAR

Diyaliz Ünitesi Bölüm Kalite Sorumlusu

Hem. Emsile DİKBIYIK

Biyokimya Laboratuarı Bölüm Kalite Sorumlusu

Uzm. Dr. Sunay YENEN

Biyokimya Laboratuarı Bölüm Kalite Sorumlusu

Laboratuar Teknisyeni Recai ACİ

Mikrobiyoloji Laboratuarı Bölüm Kalite Sorumlusu

Uzm. Dr. Selim GÖRGÜN

Mikrobiyoloji Laboratuarı Bölüm Kalite Sorumlusu

Biyolog Ömer EROL

Patoloji Laboratuarı Bölüm Kalite Sorumlusu

Uzm. Dr. Ahmet ÖZTÜRK

Patoloji Laboratuarı Bölüm Kalite Sorumlusu

Laboratuar Teknisyeni Murat ÖZDARENDELİ


DESTEK HİZMETLERİ BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI

Tesis Yönetimi Bölüm Kalite Sorumlusu

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Göksel KAPLAN

Destek ve Kalite Hizmetleri Bölüm Kalite Sorumlusu

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Güven AKMAN

Mutfak Hizmetleri Bölüm Kalite Sorumlusu

Müdür Yardımcısı İsmail DEMİRCİ

Bilgi Yönetim Sistemi Bölüm Kalite Sorumlusu

Müdür Yardımcısı Serhat GENÇ

Malzeme ve Cihaz Yönetimi Bölüm Kalite Sorumlusu

Biyomedikal Mühendisi Caner Ali ARSLAN

Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Bölüm Kalite Sorumlusu

Müdür Yardımcısı İsmail DEMİRCİ

Atık Yönetimi Bölüm Kalite Sorumlusu

Çevre Sağlığı Teknisyeni Mustafa KOÇ

Dış Kaynak Kullanımı Bölüm Kalite Sorumlusu

Müdür Yardımcısı Azem BAYRAK

Ambar-Ayniyat-Depolar Bölüm Kalite Sorumlusu

Ayniyat Saymanı Hülya VERAL