Red Code Management Team
05.02.2019

KIRMIZI KOD YÖNETİM EKİBİ

ADI SOYADI

GÖREVİ

Dr. Erdoğan ÇOLAK

Başhekim Yardımcısı

Başkan

Göksel KAPLAN

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

Üye

Güven AKMAN

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü

Üye

Şule AKÇAY

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Üye

İsmail DEMİRCİ

Müdür Yardımcısı

Üye

Mustafa DİNÇER

Kadın ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası Müdür

Yardımcısı

Üye

Yusuf ERHAN

Göğüs Hastalıkları Ek Hizmet Binası Müdür Yardımcısı

Üye

Songül CİNAL

Kalite Yönetim Direktörü

Üye

Atilla AKSU

Sivil Savunma Birim Sorumlusu

Üye

Nilgün ÜĞÜTEN

Kadın ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası teknik

Servis Sorumlusu

Üye

Fatih OZANSOY

Güvenlik Amiri

Üye

Kemal Ergün KABA

Kadın ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası Güvenlik

Amiri

Üye

Ahmet BİÇER

Kadın ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası Sivil

Savunma Sorumlusu

Üye

Yusuf YILMAZ

Kadın ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası Sivil

Savunma Sorumlusu

Üye