Education Services Coordinator
16.01.2023


2ee04791-4006-4f55-a3c4-ed3ca51e530a.jpg

NAME SURNAME

MISSION

Assoc. Dr. Dogukan Ozdemir

President / Vice Dean

prof. Dr. Ersin KÖKSAL

Chief Physician

Assoc. Dr. Emin DALDAL

vice president

Assoc. Dr. Mahcube ÇUBUKCU

Member

Assoc. Dr. Erdinç YAVUZ

Member

Assoc. Dr. Cetin Kürşad AKPINAR

Member

 

The Education Services Coordination Board (EHKK), which was established within our institution with the approval of Samsun University, meets on Thursdays in the 2nd and 4th weeks of each month.

 

DUTIES OF THE EDUCATIONAL SERVICES COORDINATORY BOARD (EHKK)

 

Article-1. To perform the duties related to the education given by the Dean's Office and the Chief Physician.

Article-2. To determine the necessary measures for the establishment and development of the education and research capacity of the institution and to present them to the Chief Physician.

Madde-3. İlgili kliniklerin eğitim sorumlularınca hazırlanan eğitim plan ve programlarını “Tıpta Uzmanlık Mevzuatı” hükümlerine ve Dekanlık tarafından belirlenen usullere göre değerlendirerek onaylamak

Madde-4. Maddi destek talep edilen bilimsel araştırma projelerinden uygun görülenleri, desteklenmesi önerisi ile Başhekimliğe sunmak, yürütülmekte olan araştırmaların altı aylık ara raporlarını ve nihai raporlarını değerlendirip onaylamak, Akademik Teşvik Puanlarını değerlendirmek üzere gerekli komisyonun kurulmasını sağlamak ve komisyon kararını onaylamak.

Madde-5. Anabilim Dalları arası eğitim çalışmalarını ve uzmanlık öğrencilerinin rotasyonlarını koordine etmek,

Madde-6.Birimlerin Bakanlık TUK tarafından oluşturulan çekirdek eğitim müfredatı doğrultusunda hazırlayacakları uzmanlık öğrencisi karnesinin ve eğitim dosyasınınşekli, kapsamı, kullanılması ve denetlenmesine ilişkin ilkeleri belirlemek. Hazırlanan karne ve eğitim dosyasının eğitim süreleri içinde usulüne uygun doldurulmasını sağlamak

Madde-7. Uzmanlık öğrencilerinin, eğitim süreleri boyunca, tüm eğitim ve akademik işlemlerini yürütmek ve takibini sağlamak,

Madde-8.Uzmanlık öğrencilerinin bilimsel araştırma yapmalarını özendirmek, araştırma olanaklarının arttırılması, yapılan araştırmaların kalitesinin yükseltilmesi konularında çalışmalar yapmak

Article-9. To support or organize activities that improve the social and cultural status of specialty students.

Article-10. To determine the application conditions for the Specialization Thesis defense and Scientific Proficiency exam, to determine and control the documents that should be included in the personal file of the applicant.

Article-11. To give an opinion on the determination of specialization education thesis and examination juries.

Article-12. Evaluating and approving the training programs that will be prepared for 6 months (January-June and July-December) by the Heads of the Departments and presented to the board during the academic year.

Article-13. To document the training given by the personnel (Specialist Physician, Dr. Faculty Member, Associate Professor and Professor) working in the institution.