T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Samsun İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Samsun İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Girişimsel Klinik Araştırmalar Etik Kurulu (KAEK)

Güncelleme Tarihi: 23/10/2019


Kurumumuz bünyesinde Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun kararı ile oluşturulan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu (KAEK) her ayın son perşembesi toplanır. Başvuru sahipler başvuru dosyasını, çalışmanın kopyalandığı bir adet CD ile birlikte toplantı tarihinden önceki son cuma günü saat 16:00'a kadar Klinik Araştırmalar Etik Kurul sekretaryalığına teslim eder.
1-Dilekçe.doc

2-Başvuru Formu.doc

3-Başhekimlik Ön İzin Formu.doc

4-Klinik Sorumlusu Anabilim Dali Başkani Bilgilendirme Yazisi.doc

5-Özgeçmiş Formu.doc

6-Bütçe Formu.doc

7-Askeri BGOF Örneği.doc

8-Yayın Etiği Taahütnamesi.doc

9-İKU Taahütnamesi.doc

10-Biyolojik Materyalle Çalisma Formu.doc

11-Alti Aylik Bildirim Formu.doc

12-Araştırma Sonlanım Formu.doc

13-Başvuru Dosyasi Kontrol Listesi.doc

14-Etik Kurul Gerekçesi.doc

15-Helsinki Deklerasyonu Deklarasyonu.doc

16-KAEK Üye Listesi Formatı.doc

En az 3 adet Literatür eklenmelidir.