T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Samsun İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Samsun İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hastanemiz Tarihçesi

Güncelleme Tarihi: 23/12/2019

            Sultan Abdülhamit’in tahta çıkışının yıldönümü olan 1902 yılının 19 Ağustos’unda Hastane

Mutasarrıf Hamdi Simavi Bey tarafından büyük bir törenle HAMİDİYE Hastanesi ismiyle açıldı.

           50   Yataktan ibaret olan Samsun Hastanesi’nde genel şirürji uzmanlığına Op.Dr.Latour, İç hastalıkları doktorluğuna Dr. Constantinikis tayin edildi. 23 Temmuz 1908’de 2.Meşrutiyet ilan edildi.Nemlizade Hamdi Bey’in yardımı ve bağışları ile Avrupa’dan yeni tıbbi malzeme getirildi.

Hastanenin ismi CANİK GUREBA hastanesi oldu .

 

       Samsun’a Todoroki isminde bir sıhhiye müfettişi geldi, hastaneyi çok beğendi. Nemlizade Hamdi

Bey’i tebrik etti. Hastanenin Avrupa hastanelerine benzediğini belirtti. Yalnız Başhekim bulunmadığını

Sıhhiye Umum Müdürlüğü’ne karşı sorumlu bir başhekimin bulunmasını gerektiğini söyledi. Bunu da

Tamamlarsanız bu güzel hastanenin bir noksanı olmayacak dedi.

 

       Yüksek Sağlık Şurası azasından Dr.Aristidi Paşanın oğlu Op.Dr.Yorgaki resmen Samsun Gureba

Hastanesi Baştabipliği’ne tayin oldu (1908) . 1924 yılında İstanbul Hemşire Okulu’ndan mezun iki hemşire Nebahat ve Belkıs Hanımlar Samsun Hastanesi’nin ilk hemşireleri olarak göreve başladılar. 1924 yılından 1954 yılına kadar Hastane Özel İdare’ye bağlandı. Giderleri özel idarece karşılandı.Bu dönemde Memleket Hastanesi ismi verildi.

 

         1954 yılında Hastane Sağlık Bakanlığına devredildi. Adı, Samsun Devlet Hastanesi oldu.1963 yılında Halktan ve Hacı adaylarından 110.000 lira bağış toplandı. Bu para ile dernek tarafından 50 yataklı tek katlı hasta binası yaptırıldı. 1965’te hizmete açıldı. 1970 yılı Mayıs ayında Samsun Devlet Hastanesi 1965 yılından beri yapımı süren yeni binasına taşındı. 325 yatakla hizmete girdi. 1973 Yılından sonra Halk ve Yönetici işbirliği ile İnşaatın eksikleri ve donatımı ile yeni giriş düzen ve binaları, bahçe yapımı dernekçe karşılandı. Bu suretle 1977 yılında hasta yatak sayısı 100 yatak artarak 425’e ulaştı. İlerleyen zamanda hasta yatak sayımız 722’ye ulaştı.

 

      17 Mart 2009 tarihinde hastanemiz ; 3483 sayılı bakanlık onayı ile Samsun Mehmet Aydın Eğitim ve Araştırma  Hastanesi ismini aldı. 18 Ekim 2010 tarihinde hastanemiz yeni hizmet binasına taşındı ve bu tarihte Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi adını almıştır.

 

      Sahra Sıhhiye Okulu Eğitim Merkez Komutanlığı E-2 Sağlık Merkezi 31 Temmuz 2016 yılında 669 sayılı KHK ile Hastanemize bağlanarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Merkezi Ek Binası olarak hizmet vermeye başladı. 2017 Yılında Hastanemiz Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile afilasyon protokolü ile hizmet vermeye başladı. 2018 yılı Ocak ayından itibaren Samsun Dr.Kamil Furtun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi hastanesi ve Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi hastanemize bağlanmıştır.

 

Hastanemizin ana hizmet binamızda 700 , Kadın Doğum Hastalıkları Yerleşkesinde 280 , Göğüs Hastalıkları Hastanesi Yerleşkesinde 160 ; toplamda 1140 hasta yatağı ve yaklaşık 3400 personeliyle halkımıza hizmet vermeye devam etmektedir.tarihçe resim.png