T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Samsun İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Samsun İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Bina Turu Ekibi

Güncelleme Tarihi: 18/02/2021

ANA HİZMET BİNASI BİNA TURU EKİBİ

ADI SOYADI

GÖREVİ

Uz. Dr.Eda TÜRE

Başhekim Yardımcısı

Başkan

Güven AKMAN

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü

Üye

Şule AKÇAY

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Üye

 
Serkan GÜLREK
 
Teknik Hizmetler Müdürü
 
Üye

Ayten ŞAHİN

Kalite Direktörü

Üye

Yeliz ÖZEN

Kalite Direktörlüğü Çalışanı

Üye

Hüsrev YILMAZ

Kalite Direktörlüğü Çalışanı

Üye

 
Ayla ÇELİKCAN
 
Kalite Direktörlüğü Çalışanı

 Üye
 
Göksel YILDIZHAN

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

 
Üye

 Turgay BOZKURT
 
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı
 
Üye
 
İsa HASANBAŞOĞLU
 
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı


Üye 

Şenay ÖZYURT 
 

Acil Durum veAfet Yönetimi Sorumlusu 

Üye 

Özlem Haspulat 
Acil Durum veAfet Yönetimi Sorumlusu   Üye
Yusuf YILMAZ 
Acil Durum veAfet Yönetimi Sorumlusu   Üye
Zeki AKDOĞAN 
Makine Mühendisi Üye 
Öznur ÖZTÜRK AYDIN 
İnşaat Mühendisi Üye 
Hanife KÜÇÜK 
Elektrik Mühendisi Üye 
Nilgün ÜĞÜTEN  
Makine Mühendisi  Üye 

    Not : Yerleşkelerde Bina Turlarına o yerleşkelerin Başhekim Yardımcıları eşlik edeceklerdir.

     
Kadın Doğum YerleşkesiA Blok Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Bahadır YAZICIOĞLU
Onkoloji, Nükleer Tıp, Poliklinik Binası Başhekim Yardımcısı Dr. Selçuk KILIÇ
Göğüs Hastalıkları YerleşkesiBaşhekim Yardımcısı Dr.Sinan DEMİRKOL
Atakum Semt PolikliniğiBaşhekim Yardımcısı Uzm.Dr.Ebru ULAŞ