T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Samsun İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Samsun İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

Güncelleme Tarihi: 01/10/2019


Kurumumuz bünyesinde Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun kararı ile oluşturulan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu (KAEK) her ayın 3. perşembesi toplanır. Başvuru sahipler başvuru dosyasını, çalışmanın kopyalandığı bir adet CD ile birlikte toplantı tarihinden önceki son cuma günü saat 16:00'a kadar Klinik Araştırmalar Etik Kurul sekretaryalığına teslim eder.
1-Dilekçe.docx Tıklayınız

2-Başvuru Formu.docx Tıklayınız

3.1-Başhekimlik Ön İzin Formu.docx Tıklayınız

3.2-Klinik Sorumlusu-Anabilim Dalı Başkanı Bilgilendirme Yazısı.docx Tıklayınız

4-Özgeçmiş Formu.docx Tıklayınız

5-Bütçe Formu.docx Tıklayınız 

6-BGOF.docx Tıklayınız 

9-Yayın Etiği Taahütnamesi.docx Tıklayınız 

10-İKU Taahütnamesi.docx Tıklayınız 

13-Biyolojik Materyalle Çalışma Formu.docx Tıklayınız

Altı Aylık Bildirim Formu.docx Tıklayınız

ARAŞTIRMA SONLANIM FORMU.docx Tıklayınız 

Başvuru Dosyası Kontrol Listesi.docx Tıklayınız

Etik Kurul Gerekçesi.docx Tıklayınız

Helsinki DEKLERASYONU KOPYASI.doc Tıklayınız

KAEK Uye Listesi Formatı.doc Tıklayınız