Hastane Bilgi Yönetim Sistemlerinde Yaşanan Teknik Aksaklıklar Hakkında Basın Açıklaması
09 Eylül 2019Son zamanlarda Hastane Bilgi Yönetim Sistemi değişikliğinden kaynaklı sağlık tesislerimizde poliklinik hizmetlerinin sunumunda yaşanan aksaklıklar hakkında vatandaşlarımızın ve kamuoyunun bilgilendirilmesi maksadıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması ihtiyacı hissedilmiştir.

Bakanlığımız hizmet politikaları çerçevesinde ilimizde sağlık bilişim sistemlerine 2018 ve öncesi yıllarda yapılan donanım ve ağ altyapısı yatırımlarının gerektirdiği şekilde ihaleye çıkılarak “Web Tabanlı Merkezi Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Hizmet Alımı” gerçekleştirilmiş ve yüklenici firma ile sözleşme imzalanarak yeni sistem 1 Nisan 2019 tarihi itibariyle önce ilçe hastanelerimizde sonrasında da merkez hastanelerimizde devreye alınmıştır.

Söz konusu sistem değişikliği süreçlerinde birtakım sıkıntıların yaşanabileceği önceden öngörülerek geçiş öncesinde çalışanlarımıza gerekli eğitimlerin verilmesi sağlanmış ve sistem test çalışmaları yaptırılarak olası sistem hatalarında teşhis ve tedavi hizmetlerinin aksamaması adına gerekli önlemler idarelerimizce alınmıştır.

Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerimizde devreye alınan yeni web tabanlı merkezi Sağlık Bilgi Yönetim Sisteminin hizmete geçişi ile birlikte gerek altyapı gerekse bilişim kültürü değişimi noktasında uygulama aşamasında zaman zaman aksaklıklar yaşanabilmekte ve oluşan sorunlara en hızlı şekilde müdahale edilerek çözüm sağlanmaktadır. Ayrıca deneyimlenen sorunların çözümü ile birlikte tekrar etmemesi noktasında gerekli önlemler de alınmaktadır.

Hal böyle iken; yeni sistemin devreye alınmasından sonraki süreçlerde idarelerimizin inisiyatifi dışında zaman zaman gerek internet ağ altyapısından ve gerekse veri tabanında yaşanan teknik sorunlardan kaynaklı yavaşlamalar ve kesintiler olmuştur. Söz konusu aksaklıklar ile ilgili olarak derhal yüklenici firma ve Telekom WPN İnternet (Sağlık Bilişim Ağı) Hattını yöneten Bakanlığımız Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü nezdinde gerekli girişimler yapılmış ve sorunlar giderilmiştir.

Tüm vatandaşlarımızın bilmesini isteriz ki; İl Sağlık Müdürlüğü olarak sistem değişikliklerini hiçbir şekilde sağlık hizmeti sunumunda yaşanabilecek aksaklıkların bahanesi veya gerekçesi olarak kabul etmemiz mümkün değildir. Bununla birlikte, son bir iki hafta içerisinde yukarıda belirtilen teknik nedenlerden dolayı sistemler kesintiler yaşanmış ve bazı sağlık tesislerimizde sadece poliklinik hizmetlerinde birtakım gecikmeler yaşanmıştır. Ancak; hastalarımızın tedavi süreçlerini aksatacak veya sağlık hizmeti almasına engel olacak bir durum kesinlikle yaşanmamıştır ve bunun yaşanmasına da müsaade etmemiz söz konusu olamaz.

Yeni sistem ile birlikte sağlık tesislerimizde hizmet sunumu, bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlar aracılığı ile hızlı, güvenli erişim imkânları sayesinde zaman ve mekân kısıtlaması olmadan sağlanabilecektir.

Yeni sistem ile hastanın bağlı hastanelerimizde üretilen sağlık verileri, tanı, tedavi, reçete, epikriz, ameliyat, tahlil, tetkik, patoloji, radyoloji bilgileri ihtiyaç halinde sevk edildiği hastanenin paylaşımına açılarak sevk edildiği hastanemizde yeniden tetkik ve tahlil yaptırmasına gerek kalmayacak, dolayısı ile tanı ve tedavi süreçlerinde zaman kaybı yaşanması ve kaynak israfı önlenecektir.

Her değişim sancılıdır ve başarı; emek, hoşgörü ve sabır ister. Dolayısıyla, vatandaşlarımıza en iyi, en hızlı ve en kaliteli sağlık hizmetini sunmak için hayata geçirdiğimiz doğru projeleri sürdürmek mecburiyetindeyiz. Bunun için, işimizi doğru şekilde yapmaya azami gayret göstermek zorunda olduğumuzun da farkındayız.

En iyi şekilde sağlık hizmeti almaya layık olan vatandaşlarımıza bu süreçte gösterdikleri anlayıştan dolayı teşekkür eder, Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.