15 Eylül Dünya Lenfoma Günü


LENFOMA NEDİR.
Lenfoma lenfosit dediğimiz bağışıklık sistemi hücrelerinden kaynaklanan ve bu malign(kötü huylu) lenfositlerin lenf bezleri, karaciğer, dalak, kemik iliği ve diğer organlarda birikmesi ile oluşan tümörlerdir. Lenfoma;Hodgkin lenfoma ve hodgkin dışı lenfoma olmak üzere iki grupba ayrılır. Bu iki tipin tedavi şekli birbirinden farklıdır. 
Lenfomanın kesin nedeni bilinmemekle beraber Ebstein Bar virüs (EBV) , insan T hücre virüsü(HTVL -1), HIV, organ nakli olanlar ve immünsüpresif tedavi alanlarda ve ailesinde lenfoma öyküsü olanlarda daha sık bildirilmiştir. 
LENFOMANIN BELİRTİLERİ VE BULGULARI
Çoğu zaman boyun, koltukaltı ve kasıkta ağrısız bşir şişlik olarak ele gelir ve doktora başvuru nedeni genelde bu şişliklerdir. Bazen tesadüfen çakilen tomografilerde göğüs boşluğu ve karında büyümüş lenf bezleri saptanır. Hastaların bir kısmında lenfomaya bağlı olarak ortaya çıkan ve sistemik semptomlar olarak değerlendirilen bulgular olabilir. Ateşin nedeni bir enfeksiyon değildir. Sistemik semptomlar ve hastalıklara özgü değildir. Hodgkin lenfomada kaşıntıda olabilir. 
TANI VE EVRELEME 
Lenfoma tanısı koymak için mutlaka tutulmuş bölgeden biyopsi yapmak gerekir. Kesin tanı histopatolojik inceleme ile konur. Biyopsi yapılmadan lenfoma tanısı konamaz ve tedavi verilemez. Bu nedenle lenf düğümü büyümesi olan hastalarda lenf düğümünün tamamının cerrahi olarak çıkarılması ve histopatolojik tetkikinin yapılması gereklidir. Tanı konduktan sonra evreleme yapmak gerekir. Evreleme için tüm vücut tomografisi,PET BT ve kemik iliği biyopsisi yapılır. Lenf bezlerinin tutulum alanına göre 4 evreye ayrılır. Ayrıntılı kan sayımı ve hepatit değerlerine bakıldıktan sonra tedavi edilir. 
TEDAVİ 
Lenfoma tedavisi radyoterapi ve kemoterapi ile yapılmalıdır. Hastalığın evresine göre verilecek kemoterapi kür sayısı belirlenir. Bu tedavilerle hastalık % 40-60 oranında kür sağlanır. 
Hastanemizde lenfoma tanısı için biyopsi işlemi yapılmaktadır. Tanı konduktan sonra hastalar bölümümüze refere edilmektedir. Hastanemizde evreleme için BT ve PET BT çekilmekte ve kemik iliği biyopsisi yapılmaktadır. Kemoterapi ünitemizde hastalarımıza lenfomanın tipine bağlı olarak yarı otomatik ve tam otomatik şekilde kemoterapi hazırlanıp verilmektedir. Gerekli durumlarda radyoterapi almak üzere radyasyon onkolojisi birimine yönlendirilmektedir. 

Uzm. Dr. Piltan BÜYÜKKAYA 
Hematoloji Uzmanı