Organ Bağışı Hayat Kurtarır

Organ bağışının artması için toplumda her bireye önemli görevler düşmektedir. İnsanlar genellikle hayattayken organlarının bir parçasını sevdikleri kişiye vermekten çekinmemektedir. Kişinin hayatını kaybettikten sonra organ bağışlama fikrine henüz yaşarken sıcak bakması çok daha önemlidir. Hayatını kaybeden bir insan; böbrek, karaciğer, akciğer kalp, bağırsak, pankreas ya da kornealarını bağışlayarak birçok insana sağlıklı bir hayat armağan edebilir. Organların toprağa değil umutla bekleyen kişilere kısacası “hayata” bağışlanması gerekir.
Organ nakli bekleyen hasta sayısı her geçen yıl giderek artıyor. Bu artışın nedenleri arasında obezite, hipertansiyon, doğuştan gelen hastalıklar, akraba evlilikleri ve yanlış yaşam alışkanlıkları önemli rol oynuyor. Hastalarla birlikte ailelerinin de yeniden hayata bağlanması ise; ancak organ bağışı ile mümkün olabiliyor. 3-9 Kasım Organ Bağışı haftası olarak ülkemizde farkındalığı arttırmak için kutlanmaktadır.
Bağış için 2 dakikanızı ayırmanız yeterli !!!
18 yaşını doldurmuş ve akli melekelere sahip her birey kendi isteği ile bağışta bulunabilir. Eğer bir kişi organ bağışında bulunmak istiyorsa eğitim ve araştırma hastanelerine, organ nakli yapan tüm kamu ve özel hastanelerin organ nakil koordinatörlerine başvurabilir. Organ bağışı yapmak için iki şahit huzurunda bir form doldurulması yeterlidir. Kişi hayattayken organlarını bağışladığı için kendisine bunu ibraz eden bir kart verilir. Daha sonra bu veriler Sağlık Bakanlığı’nın sistemine kaydedilmektedir. Organ bağışından vazgeçilmesi durumunda aileye bildirilmesi ya da Türkiye Organ Bağışı Bilgi Sistemi'nden kaydını sildirmesi yeterlidir.
Organlarınızı bağışladığınızı ailenizle paylaşın
Hukuki açıdan bir kişi akıl sağlığı yerindeyken organlarını bağışlamışsa ve bu kartı taşıyorsa bu kişinin organları öldükten sonra alınabilir. Ancak ülkemizde organların resmi olarak bağışlanması ve bağış kartı alınmasının yanında ölen kişinin aile bireylerinin de onayı gerekir. Vefat etmiş olan kişi eğer organlarını bağışlamışsa, bu kişinin birinci derece yakınlarından etik olması için de onay alınmaktadır. Dolayısıyla organ bağışı yapan kişiler bu konuyu mutlaka ailesiyle de paylaşmalıdır.
Bitkisel hayattaki kişilerden değil tıbben hayatını kaybetmiş bireylerden nakil yapılabilir
Bağış yapmış bir kişinin organlarının alınabilmesi için o kişinin tıbbi olarak hayatını kaybetmiş olması gerekir. Tıbbi ölüm, beyin ölümüdür. Bitkisel hayat tıbbi bir ölüm değildir. Kişinin şuuru açık olmasa da, solunum makinesine bağlı olsa da eğer o kişi bitkisel hayatta ise o kişinin organları alınmamaktadır. Beyin ölümü kararı; nörolog ve anestezi uzmanlarından oluşan, organ nakli ekibi dışında başka bir ekip tarafından verilir. Kişiyi her bir uzman ayrı ayrı değerlendirir. Beyin ölümünün tespitiyle ancak bu kişi donör adayı olabilir.
Hastanemizin Faaliyetleri
Hastanemizin yoğun bakımları her gün Beyin Ölümü gelişebilecek hastalar yönünden Sorumlu Uzman hekimlerimiz tarafından taranmakta; potansiyel beyin ölümü adaylarına Organ Nakli Koordinatörlüğümüz aracılığıyla Beyin Ölümü kurulunun toplanıp hastalara gerekli testlerin yapılması sağlanarak ;beyin ölümü teşhisi konulmaktadır.Daha sonra aile yakınları ile organ bağışçısı olmaları amacıyla görüşme yapılmaktadır.
Hastanemizde şu ana kadar: (01/11/2019)
___119 hastaya beyin ölümü kararı alındı.Bu hastalardan 29 tanesinin aileleri tarafından doku ve organları bağışlandı.
___Böbrek:45 hastaya takılarak onların diyalizden çıkmalarına,
___Karaciğer:20 hastaya ,
___Kalp:3 hastaya nakil edilerek tekrar aileleri ile birlikte hayata aktif katılmalarına vesile oldu.
___Kornea:ise yaklaşık 100 hastaya takılarak onların tekrar görmelerine aracı oldu.