Doç.Dr.Onur ÖZTÜRK
10 Haziran 2022

           

KİŞİSEL ÖZGEÇMİŞ

          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Doç. Dr. Onur ÖZTÜRK 1986 Samsun doğumlu olup, SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği’nde eğitim görevlisidir. Lisans (2010) ve uzmanlık (2014) eğitimini Samsun OMÜ Tıp Fakültesi’nde almıştır. Aynı üniversitede sağlık yönetimi bölümünde tezli yüksek lisansı bitirmiştir (2019) ve halen aynı üniversitede spor yöneticiliği bölümünde lisans, felsefe ve din bilimleri bölümünde doktora programlarına kayıtlıdır. Ayrıca Anadolu üniversitesi spor yönetimi ön lisans programı mezunudur (2015). Sağlık yönetimi yüksek lisans tezini ‘Aile hekimliği birimine kayıtlı hastaların ağrı kesici ilaç kullanımlarının akılcı ilaç kullanımı açısından değerlendirilmesi’ konusu ile, tıpta uzmanlık tezini ‘Sigara bağımlılığının romatoid artrit ve ankilozan spondilit hastalarının yaşam kalitesi üzerine etkisi’ konusu ile teslim etmiştir. Spesifik ilgi alanları arasında; Sigara bıraktırma, İntegratif tıp (GETAT), Check-up, Seksofonksiyonel terapi, Palyatif bakım, Sağlık yönetimi, Tıbbi istatistik, Tıp eğitimi ve Tıp dergiciliği bulunmaktadır.

Yurt içi ve yurt dışı akademik platformlarda 102’si basılı (17’si SCI), 10’u değerlendirme sürecinde olan 112 adet makalesi mevcuttur, bunların dışında 103 adet konferans bildirisi (44’ü sözel, 59’u poster), 12 kitapta bölüm yazarlığı, 216 makalede (40’ı SCI) hakemlik deneyimi mevcuttur. ‘Journal of Family Medicine and Health Care’ isimli dergide şef editörlük, 15 dergide editörlük, 73 dergide (12’si SCI) hakemlik görevi almıştır. Eserlerine yapılmış yüzlerce atıf vardır. Türkiye Klinikleri Aile Hekimliği Özel sayısının Mayıs 2022 baskısının editörlüğünü yapmıştır. Çok iyi derecede İngilizce (YÖK-DİL: 88.75), temel düzeyde Almanca bilmektedir.

Medipol Üniversitesi’nde 2018-19 döneminde misafir öğretim görevlisi olarak çalışmış ve sigara bağımlılığı üzerine dersler anlatmıştır. 2018 Martta ‘Apiterapi’ eğitimi, 2019 Kasımda ‘Getat Klinik Araştırmaları Etik Yaklaşım’ eğitimi, 2019 Aralıkta ‘Larva (Maggot) Uygulama Eğitimi’, 2020 Ocak’ta ‘Sülük Uygulama’ eğitimi almıştır. GETAT alanında uluslararası makaleleri mevcuttur ve cumhurbaşkanlığı himayelerindeki 3. GETAT kongresi bilim kurulunda görev almıştır. Ayrıca, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi GETAT uygulama merkezi sorumludur.

Mart 2019 döneminde doçentlik başvurusunda bulunmuş ve 28.08.2019’da ‘Doçent’ ünvanına layık görülmüştür. 2019 yılında Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen ‘Aile Hekimliği Board (Yeterlilik) Sınavı’nda başarılı olmuştur ve halen Türkiye’de bu belgeye sahip olan tek aile hekimliği akademisyenidir.