Karadeniz Aile Hekimliği Akademisyenleri Hastanemizde Buluşuyor


Hastanemiz Aile Hekimliği Kliniği tarafından organize edilen bir toplantıda Karadeniz bölgesinde Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi veren tüm akademisyenler 9 0cak 2020 günü saat 14:00’da hastanemiz fuaye alanında bir araya gelecek. Aile Hekimliği uzmanlık eğitimi konusunda bilgi ve tecrübe paylaşımının amaçlandığı toplantıya SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği ev sahipliğinde Samsun OMÜ Tıp Fak Aile Hek. ABD, Giresun Üniversitesi Tıp Fak. Aile Hekimliği ABD, Ordu Üniversitesi Tıp Fak. Aile Hekimliği ABD, Trabzon KTÜ Tıp Fak. Aile Hekimliği ABD ve Rize Üniversitesi Tıp Fak. Aile Hekimliği ABD’dan akademisyenlerin katılmaları bekleniyor. Toplantı bölgemiz için bir ilk olma özelliği taşıyor.