Uluslararası Epilepsi Günü


Halk arasında sara hastalığı olarak da bilinen epilepsi hastalığı beyin hücrelerinde geçici anormal elektrik yayılması ile ortaya çıkar. Dünya nüfusunun yaklaşık %1'inde epilepsi hastalığı olup, ülkemizde ise 800.000 civarı epilepsi hastası olduğu bilinmektedir. Kadın ve erkeklerde eşit oranda görülen epilepsi hastalığı herhangi bir yaşta çıkabilirse de çocukluk ve yaşlılık döneminde daha sık görülmektedir. Epilepsi hastalığı olanların yaklaşık 2/3'ünde neden ortaya konulamamakla birlikte, doğumsal anomaliler, doğum travmaları, kafa travması, beyin damar hastalıkları, beyin tümörleri ve beyin iltihapları gibi nedenlerle epilepsi hastalığı ortaya çıkabilmektedir. Hastanın nöbetlerinin hasta ve yakınları tarafından tanımlanması önemlidir. Tanı; klinik öykü ve elektroensefalogram(EEG) ile birlikte altta yatan sebeplerin tanımlanması için, kan testleri, bilgisayarlı beyin tomografisi(BBT) ve beyin magnetik rezonans görüntülemesi (MR) ile konulmaktadır. Tedavi ise ilaç temelli olup, %80 hastada yeterli dozda uygun ilaçların düzenli kullanılması ile nöbetler kontrol altına alınmaktadır. Nöbetler kontrol altına alınamayan dirençli hastalarda cerrahi tedavi ve pil tedavi seçenekleri değerlendirilir.

Toplumun epilepsi hastalığına karşı yanlış önyargıları bulunmaktadır. Bundan dolayı hastalarda fiziksel, duygusal ve sosyal sınırlamalar olabilmektedir. Unutmayalım ki epilepsi hastaları uygun tedavi ile günlük hayatlarını iyi bir şekilde sürdürmekle kalmaz, sanat, yöneticilik, bilim gibi birçok alanda başarılar elde edebilirler.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniğimizde epilepsi tanısı ve izlemi için gerekli elektroensefalografi(EEG) laboratuarı, birçok biyokimyasal testlerin çalışılabildiği biyokimya laboratuarı, beyin MRG , bilgisayarlı beyin tomografi imkanlarımız bulunmaktadır. Nöroloji kliniğimizde, nöroloji uzmanları, hemşirelerimiz ve tüm sağlık ekibimiz ile birlikte hastalarımıza hizmet vermekteyiz.

Dr. Handan AKAR

Başasistan