Üroloji Kliniğimiz


    

  • üro1.jpg
  • üro2.jpg
  • üro3.jpg
  • üro4.jpg
  • üro5.jpg


Kliniğimizde eğitim ve idari sorumlu olarak bir profesör, iki doçent, bir yardımcı doçent, sekiz uzman doktor, 1 çocuk ürolojisi yan dal uzmanı ve beş asistan hekimle hizmet vermekteyiz. Her gün ana binada 3 üroloji polikliniği, 1 çocuk üroloji polikliniği ve Atakum ek hizmet binasında 1 üroloji polikliniğinde hasta kabulü yapılmaktadır. Polikliniklerde lokal anestezi ile endoskopik işlemler ve prostat biyopsisi, ayrıca işeme testi, ürodinami, ultrason, mesaneye ilaç uygulamaları ve küçük cerrahi işlemler yapılmaktadır. Kliniğimizde tüm açık ve kapalı kanser ameliyatları ( böbrek, üreter, mesane, prostat, testis...), böbrek ve üreter taşı operasyonları, iyi huylu prostat hastalıkları tedavisi, idrar kaçırma ve cinsel işlev bozuklukları tedavileri ve çoçuk ürolojisi operasyonları yapılmaktadır.
#ŞifaKapınız