Our Purpose and Goals
16.01.2023

AMAÇ

Verilen sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmak, ve bunu da hasta ve çalışan memnuniyetini de göz önünde tutarak yapmak.Teknolojik gelişmeleri takip ederek 3. Basamak bir hastaneye uygun sağlık hizmeti vermek.

HEDEF

  • Verilen sağlık hizmetinin kalitesinin artırılması,
  • Kaynaklarımızın verimli kullanılması,
  • Hizmetiçi ve hasta eğitimlerinin yaygın yapılarının sağlanması,
  • Etik değerlerin korunarak hastalara kaliteli hizmet verilmesi.