Samsun University Clinical Reserarch Ethics Committee (SUKAEK)
16.01.2023


Clinical Research Ethics Committee Application Principles;

1- The principal investigator (academic, doctor, nurse, etc.) working in the institution applies with the forms determined in the Ethics Committee in order to obtain the necessary permission from the head of the department of the relevant branch.

- The head of the department has to give a positive or negative written opinion to the principal researcher within 15 (fifteen) days after examining the study.

- If the head of the department gives a positive opinion, the principal investigator can carry out his work.

- If the head of the department gives a negative opinion, the principal researcher can apply to the EHK for re-evaluation of the study with a written justification. If the EHK gives a negative opinion, it will not be possible to carry out the study.

2- (a) If single-center studies are to be carried out in our Institution, the approval of our Institution's Ethics Committee must be obtained.

    (b) If single-center studies will be conducted outside our institution, the ethics committee should be applied after the administrative approval obtained from the institution where the study will be conducted.

3- (a) In multicenter studies, Ethics Committee approval should be obtained preferably from the institution where the study will be conducted, following the approval of the institution's supervisors.

       -However, the approval of the ethics committee to be obtained from any of the centers where the study will be conducted will be sufficient.

4- In studies for which budget support is provided by our hospital, the interim evaluation report should be submitted to the Ethics Committee Unit every 6 months until the study is completed.

5- Each rapporteur will evaluate more than 2 files at the Ethics Committee meetings.

6- A maximum of 2 files belonging to the same researcher will be evaluated in 1 ethics committee meeting.

Araştırmacıların, Etik Kurul onayı alındıktan sonra (Çok Merkezli Bilimsel Araştırmalar ve Covıd-19 pozitif numune talepleri hariç olmak üzere) Samsun İl Sağlık Müdürlüğünden de onay alması gerekmektedir. Müdürlüğümüz Bilimsel Araştırma Değerlendirme Komisyonu Onayı için https://samsunism.saglik.gov.tr/TR-187142/ar-ge-bilimsel-arastirma-calismalari-basvuru-formlari.html adresinde bulunan evraklar doldurularak, Etik Kurul onayı ile birlikte Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Bilimsel Araştırmalar Değerlendirme Komisyonu'na teslim edilecektir.


 Başvuru sahipleri başvuru belgelerini mavi telli dosya içinde dosyalayarak , çalışmanın kopyalandığı bir adet CD ile birlikte Samsun Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurul sekretaryalığına teslim eder.


 
1) ALTI AYLIK BİLDİRİM FORMU.
2)ARAŞTIRMA SONLANIM FORMU
3)BAŞHEKİMLİK ÖNİZİN FORMU
4)BAŞVURU DİLEKÇESİ
5) BAŞVURU DOSYASI KONTROL LİSTESİ
6) BAŞVURU FORMU
7) BİLGİLENDİRİLMİŞ GÖNÜLLÜ ONAM FORMU
8)BİYOLOJİK MATERYAL KULLANIM FORMU
9)BÜTÇE FORMU
10)İYİ KLİNİK UYGULAMALAR TAAHHÜTNAMESİ
11)KLİNİK SORMULUSU BİLGİLENDİRME FORMU
12)ÖZGEÇMİŞ FORMU
13)YAYIN ETİĞİ TAAHHÜTNAMESİ
14)Helsinki Deklerasyonu 
                                               Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Üye Listesi / SAMSUN

 

 

Unvanı

Adı Soyadı

Uzmanlık Alanı

Çalıştığı Kurum

Sekretaryanın Bulunduğu İl

Üyenin Çalıştığı İl

Mail Adresi

Doç. Dr.

Doğukan ÖZDEMİR

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Samsun Üniversitesi

Samsun

Samsun

dogukan.ozdemir@samsun.edu.tr

Prof. Dr.

Özgür GÜNAL (Başkan)

Enfeksiyon Hast ve Klinik Mikrobiyoloji

Samsun Üniversitesi

Samsun

Samsun

ozgur.gunal@samsun.edu.tr

Doç. Dr.

Emin DALDAL

Genel Cerrahi

Samsun Üniversitesi

Samsun

Samsun

emin.daldal@samsun.edu.tr

Doç. Dr.

Mahcube ÇUBUKÇU (Başkan Yrd.)

Aile Hekimliği

Samsun Üniversitesi

Samsun

Samsun

mahcube.cubukcu@samsun.edu.tr

Doç. Dr.

Mehmet KÜÇÜK

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Samsun Üniversitesi

Samsun

Samsun

mehmet.kucuk@samsun.edu.tr

Doç. Dr.

Semra EROĞLU

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Samsun Üniversitesi

Samsun

Samsun

semra.eroglu@samsun.edu.tr

Doç. Dr.

Vaner KÖKSAL

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Samsun Üniversitesi

Samsun

Samsun

vaner.koksal@samsun.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi

Ayşe ÇEÇEN

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Samsun Üniversitesi

Samsun

Samsun

ayse.cecen@samsun.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi

Caner GÜNAYDIN

Tıbbi Farmakoloji

Samsun Üniversitesi

Samsun

Samsun

caner.gunaydin@samsun.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi

Ömer BOZDUMAN

Ortopedi ve Travmatoloji

Samsun Üniversitesi

Samsun

Samsun

omer.bozduman@samsun.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi

Şule ÖZDEMİR (Bildirimlerden S.)

Halk Sağlığı

Samsun Üniversitesi

Samsun

Samsun

sule.ozdemir@samsun.edu.tr

Specialist Dr.

Angel Bilgin

Medical Microbiology

Samsun Education Research Hospital

Samsun

Samsun

drmelekbilgin@gmail.com

Lawyer

Sedat KAYA

Lawyer

Samsun University

Samsun

Samsun

sedat.kaya@samsun.edu.tr

Engineer

Caner Ali ASLAN

biomedical

Samsun Education Research Hospital

Samsun

Samsun

canerali.aslan@saglik.gov.tr

Teacher

Betul EROL

Class Teacher

MEB

Samsun

Samsun

-

 

Ethics Committee Secretary:

 

 

Name and surname

Email Address

Phone number

one

Nesrin YURDAKOS

nesrin.yazici@saglik.gov.tr

7424-7412

 


 At least 3 Literatures must be attached.