Cardiovascular Surgery Intensive Care
26.01.2023

CARDIOVASCULAR SURGERY INTENSIVE CARE

Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesi;  1. Katta yer almaktadır. 1 izolasyon odası olmak üzere toplam  5 yatak ile 3. Basamak yoğun bakım hizmeti verilen ünitemizde  9 Hemşire, 5 Personel  görev yapmaktadır.  24 saat uzman kalp ve damar cerrahisi hekimi bulunan ünitemizde koroner arter hastalığı nedeniyle by-pass ,kalp kapağı ameliyatları, asendan aort anevrizmaları için Benthall veya her türlü aort kök rekonstrüksiyonu, aort diseksiyonu ameliyatı geçiren hastaların postoperatif dönemde takibi, preoperatif kalp ve damar cerrahisi hastaları( Kalp ve Damar Cerrahisi Servisinde yoğun  bakım ihtiyacı  bulunan hastaları) ,kalp ve damar cerrahisi gereken preoperatif hastaların takibi, endovasküler( Torakal,abdominal cerrahi yapılan hastalar),  damar cerrahisi yapılan postoperatif hastaların, embolektomi, femoral, popliteal by-pass,  ateşli silah damar yaralanmaları, kesici-delici alet damar yaralanmaları, acil servise başvuran kalp ve damar cerrahisi yoğun bakım ihtiyacı bulunan hastaların  takibi yapılmaktadır.