Samsun Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu
10 Mayıs 2024

                             Klinik Araştırmalar Etik Kurul Başvuru Esasları;

1-    Kurumda çalışan sorumlu araştırmacı (doktor,akademisyen,doktorasını tamamlamış hemşire vb.) çalışmayı yapacağı ilgili branşın anabilim dalı başkanından gerekli izni almak üzere Etik Kurulda belirlenen formlar ile başvuruda bulunur.

2-    2- (a) Tek merkezli çalışmalar Kurumumuzda yürütülecek ise, Kurumumuz Etik Kurul onayı alınmalıdır.

    (b) Tek merkezli çalışmalar kurumumuz dışında yürütülecek ise, çalışmanın yürütüleceği kurumdan alınan idari onayın ardından etik kurula başvurulmalıdır.

3-     (a) Çok merkezli çalışmalarda, çalışmanın yürütüleceği kurum amirlerinin onaylarını takiben, tercihen çalışmanın esas yürütüleceği kurumdan Etik Kurul onayı alınmalıdır.

    -Ancak, çalışmanın yürütüleceği merkezlerin herhangi birinden alınacak etik kurul onayı da yeterli olacaktır.

4-     Etik Kurul toplantılarında her raportören fazla 2 dosya değerlendirecektir.

5-     1 etik kurul toplantısına aynı çalışmacıya ait en fazla 2 dosya değerlendirilecektir.

6-    Yüksek lisans ya da doktora eğitimi almakta olan sağlık çalışanlarının tez danışmanı il dışından olup araştırmanın verileri Samsun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden sağlanacaksa Etik Kurul Kararının Samsun Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan alınması gerekmektedir.

 

 

Araştırmacılar gerekli başvuru formlarını eksiksiz doldurulmak suretiyle PDF formatına çevrilmiş olarak elektronik ortamda   gokaek@samsun.edu.tr adresine iletilmesi gerekmektedir. Ayrıca tüm dosyaların ıslak imzalı olarak Etik Kurul sekreterliğine (Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi) teslim edilmesi gerekmektedir. Dosyaların eksik olması halinde kurul gündemine alınmayacaktır.


SAMSUN ÜNİVERSİTESİ GİRİŞİMSEL OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU TOPLANTI TARİHLERİ
TOPLANTI YERİTOPLANTI TARİHİTOPLANTI SAATİ
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fuaye Salonu3 OCAK14:30
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fuaye Salonu17 OCAK14:30
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fuaye Salonu31 OCAK14:30
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fuaye Salonu14 ŞUBAT14:30
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fuaye Salonu28 ŞUBAT14:30
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fuaye Salonu13 MART14:30
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fuaye Salonu27 MART14:30
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fuaye Salonu17 NİSAN14:30
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fuaye Salonu8 MAYIS14:30
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fuaye Salonu22 MAYIS14:30
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fuaye Salonu5 HAZİRAN14:30
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fuaye Salonu26 HAZİRAN14:30


FORMLAR
1)BAŞHEKİMLİK ÖN İZİN FORMU
2)BAŞVURU DİLEKÇESİ
3)BAŞVURU FORMU
4)BAŞVURU KONTROL LİSTESİ
5)BÜTÇE FORMU
6)FİZYOLOJİK AKTİVİTE GEREKTİREN ÇALIŞMALARIN HEKİM NEZARETİNDE YAPILACAĞINA DAİR TAAHHÜTNAME
7)YAYIN ETİĞİ TAAHHÜTNAMESİ
8)GÖNÜLLÜ OLUR FORMU
9)HELSİNKİ BİLDİRGESİ
10)İYİ KLİNİK UYGULAMALARI TAAHHÜTNAMESİ
11)KLİNİK SORUMLUSU-ANABİLİM DALI BİLGİLENDİRME FORMU
12)ÖZGEÇMİŞ FORMU

3 ADET LİTARATÜR EKLENMELİDİR.

                                             Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu Üye Listesi / SAMSUN

 

 

Unvanı

Adı Soyadı

Uzmanlık Alanı

Çalıştığı Kurum

Sekretaryanın Bulunduğu İl

Üyenin Çalıştığı İl

Mail Adresi

1.

Doç.Dr.

Mahcube ÇUBUKÇU

Aile Hekimliği

Samsun Üniversitesi

Samsun

Samsun

mahcube.cubukcu@samsun.edu.tr

2.

Doç.Dr.

Melek BİLGİN

Tıbbi Mikrobiyoloji

Samsun Eğitim ve Araştırma Hast

Samsun

Samsun

drmelekbilgin@gmail.com

3.

Doç.Dr.

Mehmet KÜÇÜK

Çocuk Kardiyolojisi

Samsun Üniversitesi

Samsun

Samsun

mehmet.kucuk@samsun.edu.tr

4.

Dr.Öğrt.Üyesi

Şule ÖZDEMİR

Halk Sağlığı

Samsun Üniversitesi

Samsun

Samsun

sule.ozdemir@samsun.edu.tr

5.

Dr.Öğrt.Üyesi

Ayşe ÇEÇEN

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Samsun Üniversitesi

Samsun

Samsun

ayse.cecen@samsun.edu.tr

6.

Dr.Öğrt.Üyesi

Hatice SELÇUK KUŞDERCİ

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Samsun Üniversitesi

Samsun

Samsun

drkusderci2@gmail.com

7.

Dr.Öğrt.Üyesi

Cem DEMİREL

Beyin Cerrahisi

Samsun Üniversitesi

Samsun

Samsun

cem.demirel@samsun.edu.tr

8.

Dr.Öğrt.Üyesi

Hasan DOĞAN

Nöroloji

Samsun Üniversitesi

Samsun

Samsun

dr.hasandogan@outlook.com

9.

Uzm.Dr.

Fırat TATLIDİL

Tıbbi Patoloji

Samsun Eğitim ve Araştırma Hast

Samsun

Samsun

fir.tat2005@hotmail.com

10.

Uzm.Dr.

 

Dilşat ÇAMAŞ

Tıbbi Farmakoloji

Samsun Eğitim ve Araştırma Hast

Samsun

Samsun

drdilsaterumit@gmail.com

 

 

 

Etik Kurul Sekreteri:

 

 

Adı Soyadı

Mail Adresi

1

Medine İÇLEK

Medine.iclek@samsun.edu.tr

2

Dilek TURHAN

Dilek.turhan1@saglik.gov.tr