Samsun Üniverstesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu (SÜKAEK)
23 Ekim 2023KURULUMUZ BÜNYESİNDE HİZMET VERMEKTE OLAN ETİK KURULUMUZ GEÇİCİ OLARAK KAPATILMIŞ OLUP DOSYA KABULÜ YAPILMAMAKTADIR.


Klinik Araştırmalar Etik Kurul Başvuru Esasları;

1- Kurumda çalışan sorumlu araştırmacı(akademisyen,doktor,hemşire vb.) çalışmayı yapacağı ilgili branşın anabilim dalı başkanından gerekli izni almak üzere Etik Kurulda belirlenen formlar ile başvuruda bulunur.

-Anabilim dalı başkanı çalışmayı inceledikten sonra sorumlu araştırmacıya 15 (on beş) gün içerisinde olumlu ya da olumsuz yazılı görüş bildirmek zorundadır.

-Anabilim Dalı başkanı olumlu görüş bildirdiği taktirde sorumlu araştırmacısı çalışmasını yürütebilir.

-Anabilim Dalı başkanı olumsuz görüş bildirirse sorumlu araştırmacı yazılı gerekçe ile EHK' ya çalışmanın tekrar değerlendirilmesi amacıyla başvurabilir.EHK' da (Eğitim Hizmetleri Koordinatörlüğü) olumlu görüş bildirdiği taktirde çalışmacı çalışmayı yürütebilir. EHK' da olumsuz görüş bildirirse çalışmanın yürütülmesi mümkün olmayacaktır.

2- (a) Tek merkezli çalışmalar Kurumumuzda yürütülecek ise, Kurumumuz Etik Kurul onayı alınmalıdır.

    (b) Tek merkezli çalışmalar kurumumuz dışında yürütülecek ise, çalışmanın yürütüleceği kurumdan alınan idari onayın ardından etik kurula başvurulmalıdır.

3- (a) Çok merkezli çalışmalarda, çalışmanın yürütüleceği kurum amirlerinin onaylarını takiben, tercihen çalışmanın esas yürütüleceği kurumdan Etik Kurul onayı alınmalıdır.

       -Ancak, çalışmanın yürütüleceği merkezlerin herhangi birinden alınacak etik kurul onayı da yeterli olacaktır.

4-  Hastanemizce bütçe desteği verilen çalışmalarda, çalışma tamamlanana kadar her 6 ayda bir ara değerlendirme raporunu Etik Kurul Birimi’ne teslim etmelidir.

5-  Etik Kurul toplantılarında her raportören fazla 2 dosya değerlendirecektir.

6-  1 etik kurul toplantısına aynı çalışmacıya ait en fazla 2 dosya değerlendirilecektir.

Araştırmacıların, Etik Kurul onayı alındıktan sonra (Çok Merkezli Bilimsel Araştırmalar ve Covıd-19 pozitif numune talepleri hariç olmak üzere) Samsun İl Sağlık Müdürlüğünden de onay alması gerekmektedir. Müdürlüğümüz Bilimsel Araştırma Değerlendirme Komisyonu Onayı için https://samsunism.saglik.gov.tr/TR-187142/ar-ge-bilimsel-arastirma-calismalari-basvuru-formlari.html adresinde bulunan evraklar doldurularak, Etik Kurul onayı ile birlikte Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Bilimsel Araştırmalar Değerlendirme Komisyonu'na teslim edilecektir.


 Başvuru sahipleri başvuru belgelerini mavi telli dosya içinde dosyalayarak , çalışmanın kopyalandığı bir adet CD ile birlikte Samsun Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurul sekretaryalığına teslim eder.


 
1) ALTI AYLIK BİLDİRİM FORMU.
2)ARAŞTIRMA SONLANIM FORMU
3)BAŞHEKİMLİK ÖNİZİN FORMU
4) BAŞVURU FORMU
5) BAŞVURU DOSYASI KONTROL LİSTESİ
6) BAŞVURU FORMU
7) BİLGİLENDİRİLMİŞ GÖNÜLLÜ ONAM FORMU
8)BİYOLOJİK MATERYAL KULLANIM FORMU
9)BÜTÇE FORMU
10)İYİ KLİNİK UYGULAMALAR TAAHHÜTNAMESİ
11)KLİNİK SORMULUSU BİLGİLENDİRME FORMU
12)ÖZGEÇMİŞ FORMU
13)YAYIN ETİĞİ TAAHHÜTNAMESİ
14)Helsinki Deklerasyonu 
15) BAŞVURU DİLEKÇESİ
En az 3 adet Literatür eklenmelidir.
                                               Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Üye Listesi / SAMSUN

 

 

Unvanı

Adı Soyadı

Uzmanlık Alanı

Çalıştığı Kurum

Sekretaryanın Bulunduğu İl

Üyenin Çalıştığı İl

Mail Adresi

Doç. Dr.

Doğukan ÖZDEMİR

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Samsun Üniversitesi

Samsun

Samsun

dogukan.ozdemir@samsun.edu.tr

Prof. Dr.

Özgür GÜNAL (Başkan)

Enfeksiyon Hast ve Klinik Mikrobiyoloji

Samsun Üniversitesi

Samsun

Samsun

ozgur.gunal@samsun.edu.tr

Doç. Dr.

Emin DALDAL

Genel Cerrahi

Samsun Üniversitesi

Samsun

Samsun

emin.daldal@samsun.edu.tr

Doç. Dr.

Mahcube ÇUBUKÇU (Başkan Yrd.)

Aile Hekimliği

Samsun Üniversitesi

Samsun

Samsun

mahcube.cubukcu@samsun.edu.tr

Doç. Dr.

Mehmet KÜÇÜK

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Samsun Üniversitesi

Samsun

Samsun

mehmet.kucuk@samsun.edu.tr

Doç. Dr.

Semra EROĞLU

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Samsun Üniversitesi

Samsun

Samsun

semra.eroglu@samsun.edu.tr

Doç. Dr.

Vaner KÖKSAL

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Samsun Üniversitesi

Samsun

Samsun

vaner.koksal@samsun.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi

Ayşe ÇEÇEN

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Samsun Üniversitesi

Samsun

Samsun

ayse.cecen@samsun.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi

Arzu ERDAL

Tıbbi Farmakoloji

Ondokuz Mayıs Üniverstesi

Samsun

Samsun


 
      

Dr. Öğr. Üyesi

Şule ÖZDEMİR (Bildirimlerden S.)

Halk Sağlığı

Samsun Üniversitesi

Samsun

Samsun

sule.ozdemir@samsun.edu.tr

Uzman Dr.

Melek BİLGİN

Tıbbi Mikrobiyoloji

Samsun Eğitim Araştırma Hast

Samsun

Samsun

drmelekbilgin@gmail.com

Avukat

Sedat KAYA

Avukat

Samsun Üniversitesi

Samsun

Samsun

sedat.kaya@samsun.edu.tr

Mühendis

Caner Ali ASLAN

Biyomedikal

Samsun Eğitim Araştırma Hast

Samsun

Samsun

canerali.aslan@saglik.gov.tr

Öğretmen

Betül EROL

Sınıf Öğretmeni

MEB

Samsun

Samsun

-

 

Etik Kurul Sekreteri:

 

 

Adı Soyadı

Mail Adresi

Telefon No

1

Nesrin YURDAKOŞ

nesrin.yazici@saglik.gov.tr

7423