İş sağlığı ve Güvenliği Kurul Üyeleri
01 Eylül 2022

ASIL ÜYELER

No

Ad Soyad

Kurumdaki Görevi

Kuruldaki Görevi

YERLEŞKE

1

Dr. Selçuk KILIÇ

Başhekim Yardımcısı

İşveren/işveren vekili

Merkez Bina

2

Suat YILDIZ

Teknik Hizmetler Müdürü

İdari ve Mali işler

İnsan Kaynakları

Merkez Bina

3

Serkan GÜLREK

Hastane Müdürü

İdari ve Mali işler

İnsan Kaynakları

Merkez Bina

4

Melek TORAMAN

Sağ. Bakım Hizmetleri Müdürü

Personel İşleri

Merkez Bina

5

Mustafa YAZICI

Kalite ve Destek Hizmetler Müdürü

Kalite ve Destek Hizmetler Müdürü

Merkez Bina

6

Göksel YILDIZHAN

İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı (Sekretarya)

Merkez Bina

7

Turgay BOZKURT

İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı (Sekretarya)

Merkez Bina

8

Tuğba KÖKSAL

İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı (Sekretarya)

Merkez Bina

9

İsa HASANBAŞOĞLU

İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı (Sekretarya)

Kadın Doğum Hastalıkları Ek Hiz. Binası

10

Serpil YILDIZHAN

İş Güvenliği Uzmanı

Sivil Savunma Sorumlusu

İş Güvenliği Uzmanı (Sekretarya)

Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Ek Hizmet Binası

11

Dr. Yelda ERSÖZLÜ BAKIRTAŞ

İş Yeri Hekimi

İşyeri Hekimi

Merkez Bina

12

Dr. Derya KILIÇ KÖKSAL

İş Yeri Hekimi

İşyeri Hekimi

Merkez Bina

13

Dr. Yeşim ATEŞLİ

İş Yeri Hekimi

İşyeri Hekimi

Kadın Doğum Hastalıkları Ek Hiz. Binası

14

Şenay ÖZYURT

Sivil Savunma Sorumlusu

Sivil Savunma Uzmanı

Merkez Bina

15

Özlem HASPULAT

Sivil Savunma Sorumlusu

Sivil Savunma Uzmanı

Kadın Doğum Hastalıkları Ek Hiz. Binası

16

Şevket DOKSATLI

Teknik Servis Sorumlusu

Formen

Merkez Bina

17

Aylin SÖKMEN KAÇAN

 

Hemşire

Çalışan Temsilcisi (Bknz. Kanun Md 20)

Merkez Bina


KATILIMCI ÜYELER

No

Ad Soyad

Kurumdaki Görevi

Kuruldaki Görevi

YERLEŞKE

1

İsmail DEMİRCİ Müdür Yardımcısı

Müdür Yardımcısı

Teknik Hizmetlerden

Sorumlu Müdür

Yardımcısı

Kadın Doğum Ve

Çocuk Hast. Hastalıkları Ek Hiz.Binası

2

Serpil YÜCESAN

Gözetmen Hemşire

Gözetmen Hemşire

Merkez Bina

3

Hüseyin Serkan VERAL

Müdür Yardımcısı

Teknik Hizmetlerden

Sorumlu Müdür

Yardımcısı

Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Ek Hizmet Binası

4

Mustafa DİNÇER

Müdür Yardımcısı

Teknik Hizmetlerden

Sorumlu Müdür

Yardımcısı

Kadın Doğum Ve

Çocuk Hast.

Hastalıkları Ek Hiz. Binası

5

Ayten ŞAHİN

Kalite Direktörü

Kalite Direktörü

Merkez Bina

6

Seçkin ÇIRAKOĞLU

Sosyal İşler

Sosyal çalışmacı

Merkez Bina

7

Adem AKOĞLU

Teknik Servis

Sorumlusu

İnşaat Mühendisi

Merkez Bina

8

Nilgün ÜĞÜTEN

Teknik ServisSorumlusu

Makine Mühendisi

Kadın Doğum

Hastalıkları Ek Hiz.Binası