Eğitim Planlama Kurulu
15 Mart 2023


IMG-20230302-WA0016.jpg

EĞTİM PLANLAMA KURULU ÜYELERİ

 

AD SOYAD

GÖREVİ

Prof. Dr. Ersin KÖKSAL

Başhekim/Başkan

Doç. Dr. Doğukan ÖZDEMİR

Eğitim Koord./Başkan Yrd.

Prof. Dr. Umut TUNCEL

Üye

Prof. Dr. Özgür GÜNAL

Üye

Prof. Dr. Murat YÜCEL

Üye

Doç. Dr. Çetin Kürşad AKPINAR

Üye

Doç. Dr. Erdinç Yavuz

Üye

Doç. Dr. Lokman KEHRİBAR

Üye

 

SEKRETERYA

DAHİLİ NO:

Zehra ÖZ

7424EĞİTİM PLANLAMA KURULU GÖREVLERİ

Madde-1. Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde akademik kurullara verilen görevleri yapmak,

Madde-2. Kurumun eğitim ve araştırma kapasitesinin oluşturulması ve geliştirilmesi için gerekli tedbirleri belirlemek,

Madde-3.  İlgili kliniklerin eğitim sorumlularınca hazırlanan eğitim plan ve programlarını tıpta uzmanlık mevzuatı hükümlerine göre değerlendirerek onaylamak, T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Madde-4.  Kurumun her eğitim yılı için eğitim ve araştırma programını hazırlamak, yazılı ve elektronik ortamda yayınlamak,

Madde-5. Kurumda yapılacak ve maddi destek talep edilen bilimsel araştırma projelerini, oluşturacağı bilimsel değerlendirme ekibi marifetiyle değerlendirmek, uygun görülen projelerin desteklenmesi önerisinde bulunmak, yürütülmekte olan araştırmaların altı ayda bir verilen ara raporlarını ve nihai raporlarını değerlendirip onaylamak,

Madde-6.  Kurum içi veya kurumlar arası seminer, konferans, bilimsel toplantılar, ulusal ya da uluslararası kongre, sempozyum, kurs ve çalıştay düzenleme taleplerini değerlendirip karara bağlamak,

Madde-7. Klinikler arası eğitim çalışmalarını ve uzmanlık öğrencilerinin rotasyonlarını koordine etmek,

Madde-8. Uzmanlık öğrencilerinin eğitim süreleri konusunda ilgili mevzuatına göre görüş bildirmek, ğ) Ulusal ve uluslararası seminer, kurs, kongre ve benzeri bilimsel toplantıları izleyerek duyurmak, bu toplantılara görevlendirme yoluyla katılacakları belirlemek,

Madde-9. Bilimsel araştırmalara katılmak, yurt içi ve yurt dışı çalışmalarla bilgi ve görgüsünü artırmak isteyenlerin görevlendirme taleplerini değerlendirerek karara bağlamak,

Madde-10. Kurum ve birimlerde yapılan eğitim ve araştırma çalışmalarının yıllık değerlendirmesini yapmak ve değerlendirme raporu düzenlemek, bu raporu her yıl en geç eylül ayı sonuna kadar yayınlamak,

Madde-11. Kurumda ihtiyaç duyulan bilimsel kaynaklar ve veri tabanlarına erişim için öneride bulunmak,

Madde-12. Kurum içi eğitim, araştırma, yayın ve mesleki etik ihlallerini değerlendirmek, mevcut mevzuat çerçevesinde yaptırım için girişimlerde bulunmak,

Madde-13. Uzmanlık eğitimi dışında, sağlık alanında verilen diğer eğitimler (sertifikalı eğitimler, hizmet içi eğitimleri, staj eğitimleri) ile ilgili görüş oluşturmak.