İ.S.G.B. Birim Çalışanları
01 Eylül 2022

İSGB BİRİMİ

İŞYERİ HEKİMLERİ

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI

İŞYERİ HEMŞİRELERİ

Dr. Derya KÖKSAL

Göksel YILDIZHAN

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Serpil KİLİM

Dr. Caner Ali  ASLAN

Tuğba KÖKSAL

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Nermin KATI

Dr. Yelda ERSÖZLÜ BAKIRTAŞ

Turgay BOZKURT

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Yonca GÜZEL

  

İsa Hasanbaşoğlu

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı