Arge ve Projeler
18 Ekim 2023

 

Ar-Ge ve Projeler Birimi

Amaç:

Hastanemizin misyon ve vizyonuna uygun olarak; sağlık hizmet alanında eğitim, araştırma geliştirme, proje ve inovasyon çalışmalarını arttırmak, koordine etmek, desteklemek, etkin işbirlik yapıları oluşturmak, Ar-Ge faaliyetlerinde sürdürülebilirliği arttırmak, faaliyetlerin tek elden ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Ar-Ge Birimi

Doğrudan başhekime bağlı olarak çalışır.

 

Ar-Ge Faaliyetlerinin Belirlenmesi

Kurumdaki tüm personellerin ihtiyaçlarına yönelik olarak, akademik, bilimsel ve mesleki anlamda gelişim ve ilerlemelerine faydalı olacak proje, kurs ve eğitim programlarının belirlenerek Başhekimin bilgisi dahilinde çalışmalar yürütülür.

 

Araştırma-Geliştirme ve Projeler İle İlgili Faaliyetler:

*Akademik, bilimsel ve mesleki gelişmeye katkı sağlayacak tüm program ve eğitimlerin duyurusunu yapar.

*Ar-Ge projeleri için destek sağlayan kuruluşlar ile işbirliği sağlar.

*Ulusal ve uluslararası proje başvurularında bulunur.

*Kurum içi bilimsel çalışmaların yapılmasında destek sağlar.

 

Faaliyetlerimiz

1.      SPSS Eğitimi

2.      Proje Yazım Eğitimi

3.      "Yoğun bakım hemşirelerinin nutrisyonel bakıma ilişkin bilgi düzeyleri” (Ahi Evran Üniversitesi D.) (Kıymaz D. Kılıç  Ü. Yücesan S. Öztürk R. Toraman M.)

4.      Sağlık profesyonellerine verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin  iş sağlığı ve güvenliği yeterlik algısıüzerine etkisi ( Köksal T. Bozkurt T.)

5.      Çorum ilindeki maden işçilerinin temel yaşam desteği ve afetlerde  triyaj uygulamalarındaki  bilgi düzeyleri ve farkındalıkları (TÜBİTAK- 2209/ A) (Proje Yürütücüsü Tıp Fakültesi Öğrencisi:  Berat TURAN Akademik Danışman: Doç. Dr. Metin YADİGAROĞLU) (Devam ediyor)

6.      Veri Hazırlama Personelinin İletişim Becerileri ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki. (Sağlık ve Toplum D.) (Kıymaz D. Yılmaz İ.M. Şen A.)

7.      Koklear implant operasyonu geçirecek olan çocukların ebeveynlerinin anksiyete ve kaygı durumlarının değerlendirilmesi (Koç K.)

8.      Palyatif Bakım Hizmeti Alan Hasta ve Bakım Verenlerine, Verilen Eğitimlerin Semptom Yönetimi ve Aile İhtiyaçlarıÜzerine Etkisi (K122- Adu-Red)

9.      Covid-19 korku ve anksiyetesinin, hemodiyaliz hastalarındaki  uykusuzluk ve yaşam kalitesi üzerine etkisi” (Sağlık ve Toplum D.)(Oruç M. A. Şahin B. Kıymaz D. Saraçoğlu E. Kılıç Ü.)

10.  Göçmen Kadınların Sağlığının Güçlendirilmesi (Avustralya Büyükelçiliği) (Proje Yürütücüsü Dr. Hem. Esra SARAÇOĞLU) (Tamamlandı)

11.  Bilimsel Araştırma Yöntemleri Kursu

12.  1.Ulusal Karadeniz Acil Hemşireliği Sempozyumu

13.  Avrupadaki Doğal Afet Hazırlık Programlarının İncelenmesi- (K122-VET- Red)

14.  Sağlık Disiplini Öğrencilerinin Klinik Uygulamalara Yönelik Düşünce ve Kaygı Düzeyleri

15.  Sağlık Disiplini Öğrencilerinin Enfeksiyon Tehdidine Karşı  Tutumları

16.  Yoğun Bakım Hemşirelerinin Karşılanamayan Hemşirelik Bakım Algıları ( Kaya E. )

17.  Okul öncesi öğretmenlerinin yabancı cisim aspirasyonu ile temel yaşam desteği bilgi ve farkındalıklarının artırılması (TÜBİTAK- 2209/A) (Proje Yürütücüsü Tıp Fakültesi Öğrencisi: Elif Gökçe ÖZDEMİR. Akademik Danışman: Doç. Dr. Metin YADİGAROĞLU) (Devam ediyor)

18.  Ölçek Uyarlama ve Ölçek Geliştirme Teknikleri Eğitimi

 

 

 

Arge ve Projeler Birim Sorumlusu

Dr. Hem. Dilek KIYMAZ

0362 311 15 00/ 7435

Mail: Dilek.zor@saglik.gov.tr