T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Samsun İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Samsun İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hasta Hakları

Güncelleme Tarihi: 23/12/2019

HASTANEMİZDE HASTA HAKLARI HİZMETLERİNİN UYGULANMASI

Hasta Hakları Birimimiz 2004 yılından bu yana hizmet vermektedir. Birimimiz hastanemiz poliklinik binası giriş katında bulunmaktadır. Vatandaşın istek, şikâyet, öneri başvuruları doğrultusunda çalışmalarını yürütmektedir. Birimimize başvuran her hasta yakınının sorunu ile yakından ilgilenip, günübirlik çözüp, sorunun şikâyet boyutuna taşımadan hasta ve yakınına yardımcı olunmaktadır.

Kişinin gerekli yardım alamaması ve hastanemiz hizmetlerinden faydalanamamış ise hasta hakları Başvuru Formu düzenlenerek gerekli tüm incelemeler yapılmaktadır. Alınan başvurularda yaşanan soruna yerinde çözüm yapılamaması halinde ise başvuru Samsun İl Sağlık Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan Hasta Hakları İl Koordinatörlüğünde toplanan Hasta Hakları Kuruluna sevk edilmektedir. Kurul sonuçları ise kişilere yazılı olarak tebliğ edilmektedir. BAZI TEMEL HASTA HAKLARI
1.Bilgi talep edebilme hakkı 
2.Sağlık Kuruluşunu seçme ve değiştirme hakkı 
3.Personeli tanıma,seçme ve değiştirme hakkı 
3.Öncelik sırasının belirlenmesini isteme hakkı
4.Tıbbi gereklere uygun teşhis,tedavi ve bakım isteme hakkı 
5.Kayıtları inceleme ve kayıtların düzeltilmesini talep etme hakkı 
6.Bilgi verilmemesini isteme hakkı 
7.Mahremiyete saygı gösterilmesi ve bunu talep hakkı 
8.Tedaviyi reddetme ve durdurma hakkı 
9.Tıbbi araştırmalarda rıza alınması hakkı 
10.Güvenliğin sağlanması hakkı
11.İnsani değerlere saygı gösterilmesi ve ziyaret hakkı
12.Refakatçi bulundurulması hakkı
13.Müracaat,şikayet ve dava hakkı 
14.Kurumun imkanları ölçüsünde dini vecibeleri yerine getirme ve dini hizmetlerden yararlanma hakkı
15.Hastanın onurlu şekilde ölmeye hakkı vardır.     

HASTA SORUMLULUKLARI

1-Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibini bir parçası olduğu bilinci ile hareket eder.

2- Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, varsa kullandığı ilaçları ve sağlığı ile ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak verir.

3- Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelmeli ve tedavisinin gidişatı hakkında yeni bildirimlerde bulunur.

4- Randevu tarih ve saatine uyar ve değişiklikleri ilgili yere bildirir.

5-İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı gösterir.

6-Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmaz.

7- Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında hasta hakları birimine başvurur.

HASTA HAKLARI

Sağlık Hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin sırf insan olmaları sebebi ile sahip bulundukları ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Milletlerarası Antlaşmalar, Kanunlar ve diğer mevzuat ile teminat altına alınmış bulunan haklarını kapsamaktadır.

HASTANEMİZ HASTA HAKLARI BİRİMİ

Hastanemizde Hasta Hakları ihlallerinin önlenmesi amacı ile başvuruları kabul eden acil sorunlara yönelik çözümü sağlayan ve bir üst birimi bilgilendiren, sağlık çalışanlarının ve hastaların hasta hakları ile ilgili eğitimlerinden sorumludur.

HASTA HAKLARI İHLALLERİNDE BAŞVURULACAK YERLER

İnternetten www.saglik.gov.tr adresinden Bakanlığımız Hasta Hakları sayfasına , İl Sağlık Müdürlüğü Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü yada birime gelerek veya 0362 311 15 00 /7305-7306 dahili hatlardan birimimize ulaşabilirler.