Doç.Dr.Mahcube ÇUBUKÇU
11 Eylül 2020


1)  KİŞİSEL BİLGİLER

Adı- Soyadı                           : Mahcube Çubukçu

Doğum Yeri ve Tarihi          : Samsun–31 Ağustos 1976

Medeni Hali                          : Evli

Uyruğu                                  : T.C.

Yabancı Dil Bilgisi                : İngilizce (ÜDS:65,YÖKDİL:76)

Adres ve Telefon                  :Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği 

E-mail                                     :   mcubukcu@saglik.edu.tr                                                           

2)  ÖĞRENİM  DURUMU             

İlkokul                                   : 1981- 85  Bafra Fatih İlkokulu

Lise                                        : 1989- 93 Sinop Anadolu Öğretmen Lisesi

Yüksek Öğrenim                  : 1996- 2002 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık                               : 2004- 2008 Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile       

                                                Hekimliği Samsun

3)  İŞ DENEYİMİ

2019                            : Doçentlik ünvanı

2014-                           : Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği İdari  

                                      Sorumlusu

2012-2016                   : Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi İş Yeri Hekimliği

2010----                      : Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Başasistanı

2008-2010                  : Ardahan Hanak Merkez Sağlık Ocağı Aile Hekimliği Uzmanı                                                     (Devlet Hizmeti  Yükümlülüğü)

2008- 2008                 : Samsun Salıpazarı Toplum Sağlığı Merkezi

2004- 2008                 : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

2003- 2004                 : Sinop 112 Acil Yardım İstasyonu (Devlet Hizmeti Yükümlülüğü)

2002- 2003                 : Sinop Dikmen Kadıköy Sağlık Ocağı

 

Uzm. Dr. MAHCUBE ÇUBUKÇU’NUN UZMANLIK TEZİ

 1. Samsun’da aile hekimliği uygulamasından önce ve sonra birinci basamak sağlık

        kuruluşlarına başvuran hastalarda memnuniyetin değerlendirilmesi, 2008. Tez  

       danışmanı: Doç.Dr.Mustafa Fevzi Dikici.

Uzm. Dr. MAHCUBE ÇUBUKÇU’NUN ULUSLARARASI SCIENCE CITATION INDEKSE GİREN DERGİLERDEKİ YAYINLARI

1) Dikici MF, Kartal M, Alptekin S, Çubukçu M, Ayanoğlu, SHA, Yarış, F. Aile Hekimliğinde kavramlar, görev tanımı ve disiplinin tarihçesi, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi,2007;27 (3), 412- 18.

2) Dikici Mustafa Fevzi, Yaris Fusun, Topsever Pinar, Filiz Tuncay Muge, Gurel Fazil Serdar, Cubukcu Mahcube, Gorpelioglu Suleyman. Factors affecting choice of specialty among first year medical students of four universities in different regions of Turkey. Croatian Medical Journal,2008; 48(3), 415-20.

3)  Dikici MF, Yarış F, Çubukçu M. Teaching Medical Students How To Break Bad News, A Turkish Experience. Journal Of Cancer Education, 2009; 24(4), 246-8.

4) Ates E, Set T, Saglam Z, Tekin N, Eray İ, Yavuz E, Sahin M, Selcuk E, Cadirci D, Cubukcu M. Insulin initiation status of primary care physicians in Turkey barriers to insulin initiation and knowledge levels about insülin therapy: A multicenter cross-sectional study. Primary Care Diabetes, 2017; 11(5),430-36.

       5)Cubukcu M. Evaluation of quality of life in caregivers who are providing home care to   

        cancerpatients, Supportive Care in Cancer, 2018;26(5):1457-63.

      

 

    

    Uzm. Dr. MAHCUBE ÇUBUKÇU’NUN DİĞER ULUSLAR ARASI YAYINLARI

1) Tekin Nil, Altunbas Elif, Unal Mustafa, Aktas Aynur, Cubukcu Mahcube.Young Turkish

      Family Physicians’ Experience of the Vasco de Gama Movement. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care 1 (3), 52 (2007).

      2) Cubukcu M. Evaluation of Risk Factors for Pressure Injuries in Home Care Unit Patients,  

       Biomedical Research, 2018;29(17):3288-91.

       3) Cubukcu M. The Impact of Urinary Incontinence on Quality of Life in Those Receiving   

       Home Care Services, Home Health Care Management&Practice, 2018;1-5

      Uzm. Dr. MAHCUBE ÇUBUKÇU’NUN ULUSAL DÜZEYDEKİ YAYINLARI

1) Dikici Mustafa Fevzi, Yarış Füsun, Çubukçu Mahcube, Çubukçu Onur, Ayanoğlu Serhat. 

Dr. Francis Weld Peabody ve ütopyası: Aile Hekimliği. Aile Hekimliği Aktüel Bilimsel TıpDergisi 2007; 1 (3): 6- 9.

2) Dikici Mustafa Fevzi, Görpelioğlu Süleyman, Ersoy Füsun, Yarış Füsun, Filiz Tuncay

Müge, Topsever Pınar, Gürel Serdar, Çubukçu Mahcube, Aktürk Zekeriya. Pilot illerde aile

hekimliği ikinci aşama eğitim gereksinimi araştırması ilk sonuçları. Aile Hekimliği Aktüel

  Bilimsel Tıp Dergisi 2007; 1 (5- 6): 12- 3.

  3)Çubukçu M, Dikici MF, Çubukçu O,Yarış F. Birinci basamakta mesai sonrası bakım. Aile Hekimliği Aktüel Bilimsel Tıp Dergisi, 2008; 2 (1): 6-9.

  4) Çubukçu M.İrlanda’da Genç Aile Hekimleri Toplantısı. Aile Hekimliği Aktüel Bilimsel Tıp Dergisi,2007;(1)5-6.

   5) Yarar F, Çubukçu M. Sağlıklı Beslenme ve Olgularla Pratik Beslenme Önerileri. Türkiye Klinikleri J Fam Med 2013;4(5):107-14.

   6) Çubukçu M, Yarış F. Evde Bakımda Yaşam Kalitesi. Türkiye Klinikleri J Fam Med 2014;5(3):114-20.

   7) Çubukçu M,Yazıcıoğlu B. Evaluation of the Patients Registered to Samsun Education and Research Hospital Home Care Services Unit, Ankara Medical Journal, 2016;(4):325-31

  8) Çubukçu M, Parıldar H. Kötü haber verme, Türkiye Klinikleri J Fam Med, 2017;2 (8):123-27

  9) Çubukçu M. Evde Bakım Alanlarda Düşme Risk Değerlendirmesi, Türk Aile Hek Derg, 2018;22(2):50-7.

  10) Çubukçu M. Samsun İlinde 15-49 yaş Grubu Kadınların Aile Planlaması Yöntemlerini Kullanım Dağılımı, Ankara Medical Journal, 2018;(2):207-14.

 11) Balcı GU, Çubukçu M. Kırsal Hekimlikte Kronik Hasta Yönetimi, Türkiye Klinikleri J Fam Med 2018;9(4):288-92.

 12) Çubukçu M, Açı R, Müderrisoğlu S. Samsun İlinde D Vitamini Düzeylerinin Yaş, Cinsiyet ve Mevsimsel Özelliklere Göre Değerlendirilmesi, Ankara Medical Journal, 2019; 19(4):769-75.

  13) Yur NŞ, Türe E, Çubukçu M. Nivik Otu Zehirlenmesi, Ankara Medical Journal, 2019; 19(4):796-99.

       Uzm. Dr. MAHCUBE ÇUBUKÇUNUN YAZAR OLARAK GÖREV ALDIĞI   

       KİTAP BÖLÜMLERİ

 1. Yarış Füsun, Dikici Mustafa Fevzi, Gündoğdu Arif Ahmet, Çubukçu Mahcube. Birinci Basamakta İlaç Kullanımı. Birinci Basamak Hekiminin Tanı ve Tedavi El Kitabı içinde Ed. Kara İH, Bozdemir N. 2010
 2. Çubukçu Mahcube.Evde bakım ve Ölmekte Olan Hasta.Aile Hekimliğinde Evde Bakım Kitabıiçinde Ed.Ünlüoğlu İ,Saatçi E,2015.
 3. Çubukçu M, Genç E, Yarış F. Bulantı ve Kusma. Lange Aile Hekimliği Ayaktan Tedavi ve Korumakitabı içinde Ed. Aydoğan Ü, Sağlam K,2013.

        Uzm. Dr. MAHCUBE ÇUBUKÇUNUN ULUSLARARASI DÜZEYDEKİ   

        BİLDİRİLERİ

1) Dikici Mustafa Fevzi, Yarış Füsun, Çubukcu Mahcube, Alptekin Serap, Gürel Fazıl Serdar. Why medical students do not prefer family medicine?  11th Conference of the European Society of General Practice/Family Medicine, Kos Island, Greece, 3- 7 September 2005. Book of Abstract, Page: 108, PO 761.

2)  Yener Ömer Faruk, Dikici Mustafa Fevzi, Gündoğdu Arif Ahmet, Çubukçu Mahcube, Yarış Füsun. Preliminary results of continuous professional development courses in primary care in Samsun. First International Conference of Medical Students and Junior Doctors on Family Medicine. May 11- 12, 2007. Lodz, Polonya. Clinical and Experimental Medical Letter, 48 Suplement A 2007, Page: 28.

3)  Dikici Mustafa Fevzi, Yarış Füsun, Ersoy Füsun, Taştan Kenan, Çubukçu Mahcube. Effect of a course in rational pharmacotherapy for primary care physicians. 18th Wonca World Conference 2007. July 24-27. Singapur. Abstract Book, THS 015, Page 504.

4Yarış Füsun, Dikici Mustafa Fevzi, Çubukçu Mahcube, Ersoy Füsun, Continuous professional development club in primary care in Turkey. Wonca Europe 2007 Conference, Paris, France 17-20 Oct 2007.Abstracts Poster: 189.

5) Yarış Füsun, Dikici Mustafa Fevzi, Çubukçu Mahcube. Preliminary results of continuous professional development courses in primary care in Samsun. Wonca Europe 2007 Conference, Paris, France 17-20 Oct 2007.Abstracts Poster: 190.(1 p)

6) Dikici Mustafa Fevzi, Yarış Füsun, Çubukçu Mahcube, Gündoğdu Arif Ahmet, Sarıhan Ecevit, Breaking bad news: A performance based assessment of an educational intervention in medical students in Samsun. Wonca Europe 2007 Conference, Paris, France 17-20 Oct 2007.Abstracts Poster: 193.

7) Çubukçu Mahcube, Dikici Mustafa Fevzi, Çubukçu Onur, Yarış Füsun, Evaluation of patient satisfaction in primary care in Samsun Turkey. Wonca Europe 2007 Conference, Paris, France 17-20 Oct 2007.Abstracts Oral Presentation: 194.

8)Çubukçu Mahcube, Dikici Mustafa Fevzi, Çubukçu Onur, Yarış Füsun, Evaluation of patient satisfaction in primary care in Samsun Turkey. Wonca Europe 2008, Sep 4-7 Istanbul. PP-406, p: 407-8.

9)  Dikici Mustafa Fevzi, Çubukçu Mahcube, Yaris Fusun. Factors on patient satisfaction on primary care in Samsun. Wonca Europe 2008, Sep 4-7 Istanbul. OP-136, p:136.

10)Dikici Mustafa Fevzi, Cubukcu Mahcube, Yaris Fusun. Organisational problems affectingpatient satisfaction in primary care in Samsun- Turkey. Wonca Europe 2009, Sep 16- 19OP:222 Swiss Medical Weekly p:48.

11) Mustafa Fevzi Dikici, Fusun Yaris, Mahcube Cubukcu. Frequent challenges in patient encounters in primary care in Trabzon- Turkey. Wonca Europe 2010, October 6- 9 2010, Malaga (1p)

12) Fusun Yaris, Mustafa Fevzi Dikici, Fusun Aysin Artiran Igde, Mahcube Cubukcu. Effect of a rational pharmacotherapy course for medical students in Samsun Turkey. Wonca Europe 2010, October 6- 9 2010, Malaga.

13)Mahcube Çubukçu, Nur Şimşek Yurt, Hakan Alan, Feyza Nur Topçu Yenerçağ,Mustafa Altuntop, Emin Öz,İsa Sezek,Sevil Kocaman, Emrullah Yılmaz,Hüseyin Güler,Tayfun Barış Kocaman.Determination of birth planning methods used by women in provinence Samsun 15-49 age.Wonca Europe 2015, October 22-25 2015, İstanbul

14)Bahadır Yazicioglu,Mahcube Cubukcu.Our one -year Experience in a Single-Center in the Home-care Nursing Services.Wonca Europe 2015, October 22-25 2015,İstanbul

15)Nur Şimşek Yurt, Feyza Nur Topçu Yenerçeğ, Mahcube Çubukçu.Our one month experience of diagnostic variations and demographics of the cases tahat admitted to family medicine otpatient clinic.Wonca Europe 2015,October 22-25 2015, İstanbul

16) Feyza Nur Topçu Yenerçağ, Nur Şimşek Yurt, Mahcube Çubukçu.Assessment of the nutritional status of the patients who are followed by home care unit. Wonca Europe 2015, October 22-25 2015,İstanbul

17) Elif Erdoğan Cenik, Rabia Dane Kocasaraç, Mahcube Çubukçu, Mustafa Kürşat Şahin.Evaluation of chronic disease , and demographic characteristics of patients who admitted for periodic health examination.Wonca Europe 2015, October 22-25 2015, İstanbul

18) Rabia Dane Kocasaraç, Elif Erdoğan Cenik, Mahcube Çubukçu,Mustafa Kürşat Şahin.Prevalance of urinary tract infections and related factors in patients who registered home health cre unit.Wonca Europe 2015,October 22-25 2015,İstanbul

19)Mahcube Cubukcu,Bahadır Yazicioglu.The Usage level of family planning method among the married womwn aged between 15-49 in a Primary Healt Care Region of Samsun. Wonca Europe 2015, October 22-25 2015,İstanbul.

20)Cubukcu M.Evaluation of Satisfaction of in Patients Attending To Primary Health Care Centers In Samsun,  7.Uluslararası KAHEKON, October 11-14 2018, Trabzon.

Uzm. Dr. MAHCUBE ÇUBUKÇUNUN DAVETLİ KONUŞMACI OLARAK YER ALDIĞI BİLİMSEL ETKİNLİKLER

1) TAHUD ve SAHED BBSMGK Sağlık ve Hastalığa Birinci Basamak Yaklaşımı

Toplantısı, Çocuk Sağlığı İzlem Önerileri, 23 Aralık 2006 Samsun .

2)Dünya Kadınlar Günü Paneli, Sivil Toplum Bafra Platformu, 8 Mart 2007 Bafra.

3) TAHUD Birinci Basamakta Koruyucu Hekimlik Uygulamaları Paneli, Çocuk

Sağlığı İzlem Önerileri, 14 Nisan 2007 Elazığ.

4)TAHUD Birinci Basamakta Koruyucu Hekimlik Uygulamaları Paneli, Çocuk

Sağlığı İzlem Önerileri, 15 Nisan 2007 Adıyaman.

5) TAHUD Birinci Basamakta Koruyucu Hekimlik Uygulamaları Paneli, Çocuk

Sağlığı İzlem Önerileri,10 Mart 2007 Van.  

6)13.WONCA EUROPE  Konferansı,17-20 Ekim 2007 Paris.

7)  Sağlıklı Çocuk İzlemi, Karadeniz Aile Hekimliği Günleri, 24- 26 Ekim 2009 Trabzon.

8)Olgularda kanıta dayalı tanı, Akademik Geriatri 2010, 26- 30 Mayıs 2010 Kıbrıs.

9)16.WONCA EUROPE Konferansı, 6- 9 Ekim 2010 İspanya.

10) Üst Solunum Enfeksiyonlarına Yaklaşım, Uluslararası Katılımlı 2.Karadeniz Aile Hekimliği Günleri, 28-31 Ekim 2010 Trabzon.

11)12. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Evde Bakım, 15-19 Mayıs 2013,Kuşadası

12)Aile Hekimliğinde İrritabl Barsak Sendromuna Yaklaşım, 5 Ekim 2013, Samsun

13)8.Aile Hekimliği Günleri, Samsun’da Tip 2 DM sıklığının, TURDEP II Verileri ile Karşılaştırılması 7-10 Nisan 2016, Trabzon

14)7.Samsun Evde Sağlık Ve Palyatif Bakımda Beslenme Kursu,20 Ekim 2017,Samsun

Uzm. Dr. MAHCUBE ÇUBUKÇUNUN EĞİTİCİ OLARAK YER ALDIĞI BİLİMSEL ETKİNLİKLER

 

1) Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi, 26 Haziran-  Temmuz 2006

Gümüşhane.

2) Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi, 6- 15 Temmuz 2006 Samsun.

3) Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi, 14- 23 Ağustos 2006 İzmir.

4) Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi, 18- 27 Eylül 2006 Samsun.

5) Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi, 2- 11 Ekim 2006 Samsun.

6) Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi, 9- 18 Nisan 2007 Sinop.

7) Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi, 30 Nisan- 9 Mayıs 2007 Sinop.

8) Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği Saha Yetiştiriciliği Kursu, 22 – 27 Şubat 2009 Ankara.

9) Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi, 30 Mart- 8 Nisan 2009 Ordu.

10) Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi, 13- 22 Nisan 2009 Ordu.

11) Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi, 27 Nisan- 6 Mayıs 2009 Ordu.

12) Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi, 9 Mayıs- 18 Mayıs 2009 Ordu.

13) Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi, 25 Mayıs- 3 Haziran 2009 Ordu.

14) Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi, 8 - 17 Haziran 2009 Ordu.

15) Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi, 22 Haziran- 1 Temmuz2009 Ordu

16)Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi, 6- 15 Temmuz 2009 Ordu

17)Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi, 20- 29 Temmuz 2009 Ordu

18)Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi, 03-12 Ağustos 2009 Ordu

19)Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi, 17- 26  Ağustos 2009 Ordu

20)Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi, 31 Ağustos- 09 Eylül 2009Ordu.

21)Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi, 07-16 Eylül 2009 Ankara.

22)Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi, 28 Eylül-7 Ekim 2009 Ordu.

23)Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi, 12-21 Ekim 2009 Kocaeli.

24)Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi, 02-11 Kasım 2009 Ordu.

25)Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi, 16-25 Kasım 2009 Ordu.

26)Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi, 01 -10 Aralık 2009 Kocaeli.

Uzm. Dr. MAHCUBE ÇUBUKÇU’NUN KATILDIĞI ULUSAL TOPLANTILAR

 

 1. TESDER Pratik Uygulamalı Temel Laboratuvar Kursu, 28 Şubat 2009 Ankara

 2. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Ulusal Kongresi AHEKON

       29 Eylül-3 Ekim 2010 Antalya

  

Uzm. Dr. MAHCUBE ÇUBUKÇU’NUN KATILDIĞI ULUSLARARASI TOPLANTILAR

 

1) WONCA Europe 2005. 3- 7 Eylül 2005, Kos, Yunanistan.

2) NAGPT İrlanda 2007. 6- 12 Mayıs 2007,Dublin, İrlanda.

3) WONCA Europe 2007. 17- 20 Ekim 2007, Paris, Fransa.

4)WONCA Europe 2008. 4- 7 Eylül 2008, İstanbul, Türkiye.

5) WONCA Europe 2010, 6- 9 Ekim 2010, Malaga, İspanya.

6)WONCA Europe 2015, 22-25 Ekim 2015, İstanbul, Türkiye

7)ESPEN 2016, 17-20 Eylül 2016, Kopenhag, Danimarka

Uzm. Dr.MAHCUBE ÇUBUKÇU’NUN KAZANDIĞI BURSLAR

 

 1. WONCA Europe 2007, Paris, Fransa katılım bursu.

   

 2. NAGPT İrlanda 2007. 6- 12 Mayıs 2007, Dublin, İrlanda katılım bursu.

Uzm. Dr. MAHCUBE ÇUBUKÇU’NUN KAZANDIĞI ÖDÜLLER

 1. En iyi poster ödülü. Yener Ömer Faruk, Dikici Mustafa Fevzi, Gündoğdu Arif Ahmet, Çubukçu Mahcube, Yarış Füsun. Preliminary results of continuous professional development courses in primary care in Samsun. First International Conference of Medical Students and Junior Doctors on Family Medicine. May 11- 12, 2007. Lodz, Polonya.

 

Uzm. Dr. MAHCUBE ÇUBUKÇU’NUN ULUSAL KONGRELERDEKİ SÖZEL SUNUMLARI

1)Çubukçu M, Yavuz E.Evde Bakım Alanlarda Düşme Riskinin Değerlendirilmesi, 15.Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 27-30 Ekim 2016, Ankara

2)Çubukçu M, Yavuz E. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Evde Bakım Hizmetlerinin Değerlendirilmesi, 28 Eylül-2 Ekim 2016, Antalya

Uzm. Dr. MAHCUBE ÇUBUKÇU’NUN KATILIMCI OLARAK KATILDIĞI ULUSAL TOPLANTILAR

 

Yaklaşık 100 adet ulusal toplantıya katılmıştır.