Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi - 2
09 Nisan 2018CERRAHİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ-2

Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi-2; 2. Katta yer almaktadır.  2 izolasyon odası olmak üzere  toplam 11 yatak ile  3. Basamak yoğun bakım hizmeti verilen ünitemizde  20 Hemşire, 8 Personel, 1 Sekreter görev yapmaktadır.  24 saat uzman anestezi hekimi bulunan ünitemizde cerrahi hastaları başta olamak üzere (ileus, vertebra fraktürü, appendektomi, multipl travma,vb.)  postoperatif(ameliyat sonrası) hastalar ve cerrahi gereken hastalardan preoperatif(ameliyat öncesi) yoğun bakım ihtiyacı bulunan hastalara hizmet verilmektedir.