T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Samsun İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Samsun İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Uzm.Dr. Handan AKAR

Güncelleme Tarihi: 28/10/2019

                                              ÖZGEÇMİŞ

Ad-Soyadı : Handan Akar

Doğum tarihi/yeri : 05/05/1972 – Almanya

Yabancı dil : İngilizce

Eğitim : İstanbul Hamdi Akverdi İlkokulu (1983)

               İstanbul Nişantaşı Anadolu Lisesi (1990)

               İstanbul Üniversitesi Cerrrahpaşa Tıp Fakültesi (1996)

               Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi ( Uzmanlık-2004 )

Çalıştığı Kurumlar :

 1. Florence Nightingale Hastanesi Kalp-damar Cerrahi Anabilim Dalı araştırma görevlisi  olarak (1997-1998)
 2. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı araştırma görevlisi olarak (1998)
 3. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı araştırma görevlisi olarak (1999-2004)
 4. Özel Samsun Tıp Merkezi nöroloji uzmanı(2004-2005)
 5. Sivas Suşehri Devlet Hastanesi nöroloji uzmanı (2005)
 6. Samsun Devlet Hastanesi  nöroloji uzmanı(2005-2011)
 7. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi nöroloji başasistanı (2011 – halen)

Yurt içi ve Yurt dışı Yayınlar :

 1. Effects of High Stimulus Frequencies on SEPs of Patients with Neuro-Behcet’s Disease. Turker H, Cengiz N, Akar H, Onar MK, Us O. Can. J. Neurol. Sci. 2006;33:387-393
 2. Santral Pontin Miyelinolizis: Dört Olgu Sunumu. Akar H, Cengiz N, Bayrak AO, Özbenli T, Onar MK, İncesu L, Güngör L, Terzi M. Turk Norol Derg 2010;16:154-158
 3. A Case Report of Bilateral Subthalamic Hemorrhages. Akar H, Bayrak AO. Turk Norol Derg 2010;16:208-210
 4. Herediter Basınca Duyarlı Nöropati:Dört Ailenin Klinik ve Elektrofizyolojik Özellikleri. Bayrak AO, Battaloğlu E, Akar H, Barış İ, Onar MK. Turk Norol Derg 2010;16:193-198
 5. Metanol  Zehirlenmesinde Bilateral Putaminal Nekroz ve Ani Körlük . Baydın A, Akar H, Karaca A, Yardan T, Bayrak İ, Baydın M. Yoğun Bakım Dergisi 2010; 9(3).168-172
 6. The Relationship between angiotensin converting enzyme gene polimorphism and lacunar infarction. Akar H, Cengiz N, Bedir A, Onar MK. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2013;10(3):131-136
 7. A case of tetanus presenting like acute dystonia.  Akar H, Furtun NF, Kılıç SS. Gaziantep Med J. 2014;20(1):104-106
 8. Acute Ischemic Stroke and severe Multiorgan Dysfunction Due to Multiple Bee Stings. Güzel M, Akar H, Erenler AK, Baydın A, Kayabaş A. Turk J Emerg Med. Ahead of Print:I DOI : 10.5505/1304.7361.2015.27048
 9. A Rare Cause of Reversible Splenial Lesion Syndrome:A Case Report with Epilepsy. Piri Çınar B, Akar H, Taylan A. Balkan med J.2017 Sep 29. doi:10.4274/balkanmedj.2017.0733
 10. Bariatrik  Cerrahi Sonrası Gözardı Edilen Antite:Wernicke Ensefalopatisi. Akar H, Piri Çinar B. Türk Diyab Obez/Turk J Diab Obes 2017;2:102-104
 11. Muhtemelen Deli Bal Zehirlenmesine bağlı Gelişen İskemik İnme Olgusu. Akpınar ÇK, Akar H, Gürkaş E, Aytaç E.doi:10.5505/tbdhd.2017.25338