Uzm.Dr. Handan AKAR
28 Ekim 2019

                                              ÖZGEÇMİŞ

Ad-Soyadı : Handan Akar

Doğum tarihi/yeri : 05/05/1972 – Almanya

Yabancı dil : İngilizce

Eğitim : İstanbul Hamdi Akverdi İlkokulu (1983)

               İstanbul Nişantaşı Anadolu Lisesi (1990)

               İstanbul Üniversitesi Cerrrahpaşa Tıp Fakültesi (1996)

               Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi ( Uzmanlık-2004 )

Çalıştığı Kurumlar :

 1. Florence Nightingale Hastanesi Kalp-damar Cerrahi Anabilim Dalı araştırma görevlisi  olarak (1997-1998)
 2. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı araştırma görevlisi olarak (1998)
 3. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı araştırma görevlisi olarak (1999-2004)
 4. Özel Samsun Tıp Merkezi nöroloji uzmanı(2004-2005)
 5. Sivas Suşehri Devlet Hastanesi nöroloji uzmanı (2005)
 6. Samsun Devlet Hastanesi  nöroloji uzmanı(2005-2011)
 7. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi nöroloji başasistanı (2011 – halen)

Yurt içi ve Yurt dışı Yayınlar :

 1. Effects of High Stimulus Frequencies on SEPs of Patients with Neuro-Behcet’s Disease. Turker H, Cengiz N, Akar H, Onar MK, Us O. Can. J. Neurol. Sci. 2006;33:387-393
 2. Santral Pontin Miyelinolizis: Dört Olgu Sunumu. Akar H, Cengiz N, Bayrak AO, Özbenli T, Onar MK, İncesu L, Güngör L, Terzi M. Turk Norol Derg 2010;16:154-158
 3. A Case Report of Bilateral Subthalamic Hemorrhages. Akar H, Bayrak AO. Turk Norol Derg 2010;16:208-210
 4. Herediter Basınca Duyarlı Nöropati:Dört Ailenin Klinik ve Elektrofizyolojik Özellikleri. Bayrak AO, Battaloğlu E, Akar H, Barış İ, Onar MK. Turk Norol Derg 2010;16:193-198
 5. Metanol  Zehirlenmesinde Bilateral Putaminal Nekroz ve Ani Körlük . Baydın A, Akar H, Karaca A, Yardan T, Bayrak İ, Baydın M. Yoğun Bakım Dergisi 2010; 9(3).168-172
 6. The Relationship between angiotensin converting enzyme gene polimorphism and lacunar infarction. Akar H, Cengiz N, Bedir A, Onar MK. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2013;10(3):131-136
 7. A case of tetanus presenting like acute dystonia.  Akar H, Furtun NF, Kılıç SS. Gaziantep Med J. 2014;20(1):104-106
 8. Acute Ischemic Stroke and severe Multiorgan Dysfunction Due to Multiple Bee Stings. Güzel M, Akar H, Erenler AK, Baydın A, Kayabaş A. Turk J Emerg Med. Ahead of Print:I DOI : 10.5505/1304.7361.2015.27048
 9. A Rare Cause of Reversible Splenial Lesion Syndrome:A Case Report with Epilepsy. Piri Çınar B, Akar H, Taylan A. Balkan med J.2017 Sep 29. doi:10.4274/balkanmedj.2017.0733
 10. Bariatrik  Cerrahi Sonrası Gözardı Edilen Antite:Wernicke Ensefalopatisi. Akar H, Piri Çinar B. Türk Diyab Obez/Turk J Diab Obes 2017;2:102-104
 11. Muhtemelen Deli Bal Zehirlenmesine bağlı Gelişen İskemik İnme Olgusu. Akpınar ÇK, Akar H, Gürkaş E, Aytaç E.doi:10.5505/tbdhd.2017.25338