Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi - 2 (İnme Merkezi)
09 Nisan 2018


Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi-2 ;

Zemin katta yer almakatadır.İntravenöz ve intraarteriyel tedavi uygulayan 2 Nöroloji Uzmanı , 11 Hemşire, 5 Personel, 1 Sekreter ile 7 yataklı 2. Basamak Yoğun Bakım hizmeti verilmektedir.