Uzm.Dr. İpek GENÇ
14 Aralık 2018

                                                                  
                                                                                                           

Adı Soyadı: İpek Genç                    

Doğum Tarihi: 1978

Öğrenim Durumu:                                                                            

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Tıp Fakültesi

Ankara Üniversitesi

2001

Tıpta Uzmanlık

Göz Kliniği

Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2007

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Uzmanlık Eğitimi

Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

….-2007

Uzman Dr.

SB. Çarşamba Devlet Hastanesi

2007-2009

Uzman Dr.

SB. Derice Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2009-2011

Uzman Dr.

SB. Samsun eğitim ve Araştırma Hastanesi

2012-

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

Türk Oftalmoloji Derneği

 

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

B. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

C. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Sözel Bildirler

 • C1. Takmaz T,  Can İ, Gürdal C, Albayrak İ. Psödoeksfoliasyon Sendromu Olan Gözlerde Fakoemülsifikasyon. TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 4-5 Ekim 2003, İstanbul. (Söz-KRC-3\89)
 • C2. Can İ, Takmaz T, Gürdal C, Genç İ. Arka Polar Katarakt Olgularında Fakoemülsifikasyon. TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 9-13 Ekim 2004, Antalya (Söz-KRC-1\177)
 • C3. Gürdal C, Genç İ, Takmaz T, Kırımlıoğlu H, Can İ. Tiroid Hastalarında Göz Yaşı ve Oküler Yüzey. TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 17-21 Eylül 2005, Antalya
 • C4. Gürdal C, Genç İ, Gönül İ, Takmaz T, Can İ. Tiroid Orbitopatiye Bağlı Kuru Göz Olgularında Topikal Siklosporin Tedavisi. TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 28 Ekim- 1 Kasım, 2006, Antalya.
 • C5. Can İ, Takmaz T, Genç İ, Nacaroğlu ŞA, Soyugelen G. Yeni Bir Yöntem Olarak “Yarım Ay Suprakapsüler Fakoemülsifikasyon” Tekniğinin Değerlendirilmesi: Karşılaştırmalı Çalışma. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 30 Ekim-2 Kasım, 2007, Antalya.
 • C6. Genç İ, Can İ, Takmaz T, Nacaroğlu ŞA, Soyugelen G. 2.2 mm’den Gerçekleştirilen Mikroaksiyel Fakoemülsifikasyon Olgularının Değerlendirilmesi: 2.8 mm’den Yapılan Olgularla Karşılaştırmalı Çalışma. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 30 Ekim-2 Kasım, 2007, Antalya.
 • C7.Nacaroğlu Şa, Can İ, Genç İ, Soyugelen G, Takmaz T. Bimanuel Mikroinsizyonel Katarakt Cerrahisi: 2.2 mm Kesili Mikroaksiyel Katarakt Cerrahisi Olguları ile Karşılaştırılmalı Çalışma. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 30 Ekim-2 Kasım, 2007, Antalya. (Söz-KRC-3\4)

D. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 • D1.Takmaz T, Albayrak İ, Gürdal C, Can İ.Psödoeksfoliasyon Sendromu Olan ve Olmayan Kataraktlı Gözlerde Fakoemülsifikasyon Sonrası Göz içi Basınç Değişikliği. TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 4-5 Ekim 2003, İstanbul.
 • D2.Takmaz T,Can İ, Gürdal C, Genç İ. Dik eksende 4.1 ve 5.5 mm Saydam Kornea Fakoemülsifikasyonunun Kornea Astigmaztizmasını Düzeltici Etkisi. TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 9-13 Ekim 2004, Antalya (POS-KRC-1\74)
 • D3.Genç İ, Gürdal C, Takmaz T, Can İ. Dört Jenerasyon Epifora. TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 17-21 Eylül 2005, Antalya (POS-OPC-032)
 • D4.Genç İ, Utku SD, Onursever N,Takmaz T, Can İ. Ambliyopisi olan Hastaların Tam Gören Gözlerinin Kontrast Duyarlılık Düzeylerinin Ambliyopisi Olmayan Hastalarla Karşılaştırılması. TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 28 Ekim- 1 Kasım, 2006, Antalya. ( P-ŞA-10)
 • D5.Takmaz T, Genç İ, Kürkçüoğlu P, Gürdal C, Can İ. Glokom Olgularında Kontrast Duyarlılık ile Görme Alanı ve Optik Sinir Başı Stereometrik Parametreleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi.  TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 28 Ekim- 1 Kasım, 2006, Antalya. ( P-GL-042)
 • D6.Genç İ, Takmaz T, Gürdal C, Can İ. Katarakt Cerrahisi Sonrası Yüksek Astigmatizmalı bir Olguda Astigmatik Keratotomi ile Limbal Gevşetici İnsizyon ile Astigmaztizmanın Düzeltilmesi. TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 28 Ekim- 1 Kasım, 2006, Antalya. ( P-KAveRC-ŞA-48)
 • D7.Takmaz T, Genç İ, Yıldız Y, Can İ. Asferik (Acrysof IQ) ve Sferik (Acrysof Natural) göziçi Lensleri Kullanılan Olgularda Korneal ve Oküler Wavefront Analizi ile Kontrast Duyarlılık. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 30 Ekim-2 Kasım, 2007, Antalya. ( P-94)
 • D8.Can İ, Genç İ, Takmaz T, Nacaroğlu ŞA, Soyugelen G. Dik Akstan Yapılan 2.2 ve 2.8 mm Kesili Mikroaksiyel Fakoemülsifikasyon Cerrahisinin Astigmatik Düzeltmede Katkısı.  TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 30 Ekim-2 Kasım, 2007, Antalya. ( P-42)
 • D9.Genç İ, Takmaz T, Gürdal C, Yıldız Y, Can İ. Primer Açık Açılı Glokom, Normal Tansiyonlu Glokom ve Oküler Hipertansiyonda Kontrast Duyarlılık. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 30 Ekim-2 Kasım, 2007, Antalya. ( P-30)

E. Ulusal ve Uluslar arası Kurs Katılımları

 • E1. “Uvea Hastalıkları”, 23. Ulusal Oftalmoloji Kursu, 4-6 Nisan 2003.
 • E2. “Uzun Süreli Lensler ve Uygulama Prensipleri” Kursu, TOD, 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 4-8 Ekim, 2003, İstanbul
 • E3. “Temel Fako” Kursu, TOD, 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 4-8 Ekim, 2003, İstanbul 
 • E4. “Refraktif Cerrahi”, 24.  Ulusal Oftalmoloji Kursu, 2-4 Nisan 2004.
 • E5. “IV. Pratik Uygulamalı Oftalmik Cerrahi Kursu” Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları A.D, 21-23 Mayıs, 2004, Ankara.
 • E6. “Gözlük Camları ve Optik Özellikleri” Kursu, TOD, 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 9-13 Ekim, 2004, Antalya
 • E7. “Nörooftalmoloji”, 25. Ulusal Oftalmoloji Kursu, 1-3 Nisan 2005.
 • E8. “OSR’de Başarıyı Arttıran Faktörler, TOD, 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 17-21 Eylül, 2005, Antalya
 • E9. “Glokom”, 26. Ulusal Oftalmoloji Kursu, 7-9 Nisan 2006.

E10. “VI. Oftalmik Cerrahi Kursu” Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları A.D,

   09-11Haziran, 2006, Ankara.

E11. “Kornea – Kontakt Lens” Kursu , 27. Ulusal Oftalmoloji Kursu, 6-8 Nisan 2007.

E12. “VII. Oftalmik Cerrahi Kursu” Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları

        A.D, 25-27 Mayıs, 2007, Ankara.

E13. “Katarakt Refraktif Cerrahi Birimi Kursu-5”, TOD, 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi,

        30 Ekim- 2 Kasım, 2007, Antalya.

E14. 29. Ulusal Oftalmoloji Kursu”  Türk Oftalmoloji Derneği 10-12 Nisan 2009, Ankara