Uzm.Dr.Atilla KANCA
31 Ekim 2019

                                                                                                          ATİLLA KANCA - Kopya.jpg

Atilla Kanca, MD, FETCS

CURRICULUM VITAE

Adı                              :Atilla

Soyadı                        :Kanca

Doğumtarihi              : 24 Nisan1954

Doğumyeri                :Samsun

TEMEL EĞİTİM

İlkokul                        : Samsun 19 Mayıs İlkokulu, Samsun, Türkiye (1961 -1966) Ortaokul  : Samsun Atatürk Ortaokulu, Samsun, Türkiye (1966 - 1969) Lise: Samsun 19 Mayıs Lisesi, Samsun, Türkiye (1969 -1771)

Üniversite                   : İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye (1971 - 1977)

MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM

İHTİSAS                    : Göğüs, Kalp ve DamarCerrahisi

HASTANE                : Heybeliada Senatoryumu Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi (Aralık 1977 - Mart1979)

İstanbul Haydarpaşa Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi (Mart

1979 - Eylül 1983)

Genel Cerrahi rotasyonu: Haydarpaşa Numune Hastanesi, 2. Cerrahi

Servisi (Mart 1979- Ocak 1981)

LİSANSLAR

**Tıp doktoru (16/04/1977) (Diploma Numarası:15470-18938)

**Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi (26/09/1983) (Diploma Numarası:23788-24890) -süresiz geçerli-


İHTİSAS SONRASI EĞİTİM

Visitor Surgeon: Universite de Paris  Hospital  Broussais, Kalp  ve  DamarCerrahisi        Kliniği, Paris, Fransa (01/06/1989- 31/08/1989) Program direktörü: Prof. Dr. AleinCarpentier

Çalışma alanı: Mitral kapak tamiri

İHTİSAS SONRASI KLİNİK AKTİVİTELER

Başasistan      İstanbul  Siyami  Ersek  Göğüs,  Kalp  ve  Damar  CerrahisiMerkezi,Kalp      ve Damar Cerrahisi Kliniği (Haziran 1986- Mart1991

Şef muavini    İstanbul  Siyami  Ersek  Göğüs,  Kalp  ve  Damar  CerrahisiMerkezi,Kalp      ve Damar Cerrahisi Kliniği (Mart 1991’den Ağustos 2007 yekadar)

Emeklilik        : 2007 yılının Ağustos ayında emeklioldum

Emeklilik sonrası : 2006 yılının Temmuz ayında  açılan  Esenler  Avicenna  Hastanesinde  “Kalp ve Damar Cerrahisi Servisini” ni kurdum. 2006 yılının Temmuz ayında açılmış olan Esenler Avicenna Hastanesinin Kap ve Damar Cerrahisi Kliniğini kurdum 1 Aralık 2009 tarihine kadar ameliyatlarımı adı geçen hastanede yaptım. 10 Ocak 2010 tarihinden itibaren Küçükçekmece Özel Doğan Hastanesinde Kalp ve Damar Cerrahisi ameliyatlarımı yapmaya başladım. 17 Haziran 2010 tarihinde bu görevimden evime olan mesafenin çok uzak olması nedeniyle ayrıldım. 13 Aralık 2010 tarihinde Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde KVC Servisinde Şef Muavini olarak göreve tekrar başladım. Daha sonra Eğitim Görevlisi, ve Servis İdari Sorumlusu olarak görev aldım. Halen bugörevlerdeyim

İDARİ GÖREVLER

Baştabipmuavini      : İstanbul Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve DamarCerrahisiMerkezi      (Nisan 1992 – Ağustos2007)

Askerlik                      : İstanbul (Nisan 1984 – Aralık 1985) MSB 800 yataklı AskeriGöğüs Hastalıkları Hastanesi Çamlıca Istanbul

ÜYELİKLER

-Türk Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği ( 10/03/1989‘den beri)

-Türk Toraks Derneği ( 1995‘den beri)

-Türk Tabipler Birliği ( 1977 ‘den beri)

-Türk Kardioloji Derneği (2006’ dan beri)

-Cardiothorasic Surgery Network (CTSNET)


DERNEKLERDEKİ AKTİVİTELER

EDİTORYAL AKTİVİTELER

Heybeliada Senatoryumu Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Dergisinde

YABANCI DİL

İngilizce (Orta - İyi derece)

HOBİ

Bilgisayar, Klasik Müzik

BİLGİ İÇİN:

 1. Profesör Dr. İbrahim YEKELER. Dr. Siyami Ersek Hastanesi Başhekimi Telefon: 0216 336 36 40
 1. Profesör Dr. Bingür SÖNMEZ. Memorial Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Başkanı.
  1. Op. Dr. Gerçek ÇAMUR Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Telefon: 0505 355 67 00

YAYINLAR ve BİLDİRİLER

A- ULUSLARARASI İNDEKSLERE GİREN DERGİLERDE YAYINLANMIŞ MAKALELER:

 • 1-Comparative assessment of chordal preservation versus chordal resection in mitral valve replacement for mitral stenosis (long-term follow-up: 8 years). İ. Kayacioglu, M. Ateş, Y. Şensöz, Ş. Görgülü, M. İdiz, A. Kanca. Tohoku Journal of Experimental Medicine. 2003; 200 (3):119-28. –SCI-
 • 2-Effects of Seasonal Variations on Coronary Artery Surgery. C. Konuralp, B. Ketenci, B. Özay, M. İdiz,

  H. Şaşkın, M. Tavlı, İ. Seki, A. Kanca. The Heart Surgery Forum. 2002; 5 (4):388-392. –SCI-

 • 3-Swan Ganz Catheter entrapment in open heart surgery. M. Kaplan, M. Demirtaş, S. Çimen, M. S. Kut,

  B. Özay, A. Kanca, A. Özler. Journal of Cardiac Surgery. 2000; 15 (5): 313-315. –SCI-

 • 4-Mitral kapak tamir sonuçları. S. Dağsalı, A. Kanca, T. Tezel, E. Demiray, H. Tezel, C. Alhan, M. Demirtaş. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi. 1991; 19: 291-294.                                                   –EXCERPTA MEDICA-
 • 5-Kapalı mitral komissurotomi sonrası mitral kapak replasmanları. S. Dağsalı, M. Demirtaş, A. Kanca, İ. Gökyay, C. Alhan, E. Demiray. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi. 1990; 18: 121-123. –EXCERPTA MEDICA-

  B-     ULUSAL DERGİLERDE YAYINLANMIŞMAKALELER:

 • 6-Aort kapağının nadir görülen bir formu: Dört küspisli aort kapağı. A. K. Tuygun, N. Yurtseven, A. Tuygun, F. Yapıcı, A. Kanca. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. Kabul edildi.

 • 7-Tip I Aort diseksiyonu onarımı sonrası sonrası görülen geç dönem paparpleji: Nadir bir komplikasyon.

  A. K. Tuygun, S. Şahin, N. Yurtseven, A. Tuygun, A. Kanca, İ. Yekeler. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. Kabul edildi.

 • 8-Koroner cerrahisine giden periferik arter astalarında internal mamaryan arter kullanılmaması ciddi alt ekstremite iskemisine çözüm olabilir mi? A. K. Tuygun, S. Şahin, N. Yurtseven, A. Kanca, A. Tuygun, İ. Yekeler. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. Kabul edildi.
 • 9-Sol ventrikül fonksiyon bozukluğu olan, kritik aort stenozu olgularında aort kapak replasmanı: 35 hastada aort kapak replasman sonuçları. İ. Kayacıoğlu, M. Özkökeli, M. Ateş, Y. Şensöz, N. Uslu, A. Kanca. MN Kardiyoloji. Kabul edildi.
 • 10-Açık kalp cerrahisi sonrası kanama nedeniyle yapılan revizyon ameliyatları (2 yıllık izlem). M. Ateş, İ. Kayacıoğlu, H. Şaşkın, Y. Şensöz, M. Yangel, A. Ekinci, M. Akçar, A. Kanca. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 2003; 11:207-210.
 • 11-Gebelik sonrasında nadir görülen bir komplikasyon: Postpartum endokardit. M. İdiz, C. Konuralp, S. Şimşek-Yavuz, M. Ateş, S. Çelik, H. Şaşkın, A. Kanca. MN Kardiyoloji. 2003; 10 (3):195-199.
  • 12-Erişkin yaş asiyanotik doğumsal kalp hastalıklarının cerrahi tedavisi için risk faktörü mü? C. Konuralp,

   M. İdiz, İ. Kayacıoğlu, M. Tavlı, A. Kanca. Bursa Tıp Bilimleri Dergisi. 2001; 5 (3-4):63-66.

 • 13-Toraks travmaları. A. Kanca, C. Konuralp, M. İdiz, A. K. Tuygun. Bursa Tıp Bilimleri Dergisi. 2001. 5 (1-2):13-23.
 • 14-Akupunktur anestezisi ile gerçekleştirilen akciğer ameliyatları sonuçları. İ. Öztekin, D. S. Öztekin, N. Aksoy, F. Yapıcı, M. Yaşaroğlu, A. Kanca. Akupunktur dergisi 2000; 38: 4-9.
 • 15-Akciğer kist hidatiğinde Videotorakoskopik cerrahi. I. Doğusoy, T. Okay, A. Kanca. End-Lap ve Minimal İnvaziv Cerrahi. 1998; 5:174-177.
  • 16-Akciğer cerrahisi sonunda gelişen kardiak ritim bozuklukları O. Uncu İmamoğlu, T. Okay, I. Doğusoy,

   T. Çoruh, A. Kanca. Haydarpaşa Kardiyoloji ve Kardiyovaskuler Cerrahi Bülteni. 1999; 7:29-33.

  • 17-Fonksiyonel triküspit yetersizliğinde De Vega anuloplastinin değerlendirilmesi. M. Ateş, M. Özkökeli,

   R. Günay, İ. Kayacıoğlu, M. Yazar, M. Aksoy, S. Sarıkaya, A. Kanca, T. Tezel. Haydarpaşa Kardiyoloji ve Kardiyovaskuler Cerrahi Bülteni. 1999; 7: 38-42.

  • 18-Miyastenia Gravis’li olgularda timektominin yeri. T. Okay, I. Dogusoy, O. U. İmamoğlu, A. Kanca, S.

   T. Mumoğlu. Kartal Eğtim ve Araştırma Klinikleri. 1999; I-IV:632-633.

 • 19-İntrakaviter büyüme gösteren kalp hidatik kistleri. M. Demirtaş, H. Aydoğan, D. Ünal, F. Yapıcı, S. Aykut Aka, A. Kanca, S. Dağsalı, E. Eren, A. Özler, H. Çetin. Haydarpaşa Kardiyoloji ve Kardiyovaskuler Cerrahi Bülteni. 1998; 6 (2):106-109.
 • 20-Akciğer rezeksiyonunu takiben sağ ventrikül fonksiyonunda görülen erken değişiklikler. İ. Öztekin, T. Okay, G. Abay I. Doğusoy, A. Kanca, S. Canik, E. Kopman. Haydarpaşa Kardiyoloji ve Kardiyovaskuler Cerrahi Bülteni. 1996; 4:7-9.
 • 21-Videotorakoskopi: 17 vakanın değerlendirilmesi. I. Doğusoy, M. Yıldırım, T. Okay, M. Yaşaroğlu, A. Kanca. End Lap ve Minimal İnvaziv Cerrahi 1994;1:22-27.
 • 22-Videotorakoskopi 11 vakanın değerlendirilmesi I. Doğusoy, T. Okay, M. Yıldırım, M. Yaşaroğlu, A. Kanca, A. Mert, E. E. Eren, B. Tutluoğlu. Göğüs Kalp Damar cerrahisi Dergisi. 1994; 2: 43-47.
  • 23-Videotorakoskopi ile perikardial tamponadın cerrahi tedavisi. I. Doğusoy, T. Okay, O. Uncu, A. Kanca

   , M Yıldırım, E. Eren. End Lap ve Minimal İnvaziv Cerrahi 1994; 1: 90-93.

 • 24-Videotorakoskopi: göğüs cerrahisinde yeni bir yaklaşım. I. Doğusoy, T. Okay, A. Kanca, A. Mert, M. Yıldırım, M. Yaşaroğlu, E. Eren. Medscope. 1993; 3: 13-15.
 • 25-Pektus Ekskavatumlu genç bayan hastalarda separe bilateral submammaryan insizyonla yapılan sternoplastiler. T. Okay, I. Doğusoy, A. Kanca, M. Yıldırım, Z. Aykaç, M. Yaşaroğlu, A. Gürevin, F. Karakoç, A. Süzer. Medscope. 1993; 3:21-23.
  • 26-İntrapulmoner lokalize soliter benign fibroz mezotelyoma. İ. Öztek, A. Kanca, H. Baloğlu, Ş. Özdamar,

T. Okay, I. Doğusoy. Patoloji Bülteni. 1992; 9(1):69-73.

 • 27-Trakeobronşiyal yabancı cisimler. A. Kanca, I. Doğusoy, M. Akgül, G. Doğusoy. Pediatrik Cerrahi Dergisi. 1990; 4:111-114.
 • 28-Sağ atriuma dikilen Swan-Ganz Kateteri komplikasyonu Z. Aykaç, S. Canik, A. Kanca, Türk Anestezi ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası. 1989; 17:78-80.

 • 29-Solid benign pulmoner fibroleiyomiyomatöz hamartomlar (Üç olgu nedeniyle) İ. Öztek, M. Kurutepe, A.Kanca, K. Balkanlı, B. Arman. Türk Patoloji Dergisi. 1988; 4-1:52-57.
 • 30-Multipl kot fraktürlü hastada lomber seviyeden verilen epidural morfinin torakal seviyeden analjezisi S. Canik, M. Z. Aslan, M. Bilgin, A. Kanca, A. Kayıhan, M. Kağan, R. Kamiloğlu. Zeynep-Kamil Tıp Bülteni 1987;1:163-164.
 • 31-Çocuklarda yabancı cisim aspirasyonu. M. Çalışkan, D. Çorbacıoğlu, L. Ural, T. Olgun, B. Aldemir, A. Kanca . Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi 1987; 1: 29-36.
 • 32-Bronkopulmoner sekestrasyon. A. R. Küçükusta, Z. Kılıçaslan, İ. Öztek, A. Kanca, T. Sarıoğlu. GATA Bülteni. 1986; 28:355-364.
 • 33-Üç genç pulmoner hamartoma olgusu. Z. Kılıçaslan, A. R. Küçükusta, İ. Öztek, M. Dölalan, A. Kanca. Tüberküloz ve Toraks. 1986; 1:36-40.

  BİLDİRİLER

  A- ULUSLARARASI KONGRELERDE SUNULAN BİLDİRİLER:

 • 34-Effects of seasonal variations on coronary artery surgery. C. Konuralp, B. Ketenci, B. Özay, M. İdiz,

  H. Şaşkın, M. Tavlı, İ. Seki, H. Akkaya, A. Kanca. The 51st International Congress of The European Society for Cardiovascular Surgery. 28 Haziran-1 Temmuz 2002. Helsinki,Finlandiya.

 • 35-The risk factors effecting the complications of saphenous vein graft harvesting in aortocoronary bypass surgery. G. Çamur, C. Konuralp, M. İdiz, İ. Kayacıoğlu, M. Sargın, A. Kanca. The 12th World Congress of The World Society of Cardio-Thoracic Surgeons. 3-6 Mart 2002. Luzern, İsviçre.
 • 36-Swan-Ganz catheter entrampment in open-heart surgery M. Kaplan, M. M. Demirtaş, S. Çimen, B. Özay, A. Kanca, A. Özler. The American College of Chest Physicians 2000. ABD. –poster-
 • 37-Akciğer rezeksiyonunu takiben sağ ventrikül fonksiyonunda görülen erken değişiklikler. İ. Öztekin, T. Okay, G. Abay I. Doğusoy, A. Kanca, S. Canik, E. Kopman. 11th Annual meeting of European Association of Cardiothotacic Anesthesiologist. 1995. Madrid, İspanya. –poster-
 • 38-One lung ventilasyon using left mainstem bronchus for thoracic surgery. V. Özkul, H. Erdemir, I. Doğusoy, A. Kanca, Z. Aykaç. 5th International Congress of cardiothoracic and vascular anesthesia. 12-16 Eylül 1995.
 • 39-High frequency jet ventilation: an alternative method of ventilation in intensive care unit. Z. Aykaç, E.

  A. Kopman, A. Kanca, M. Demirtaş, B. Aykaç. 7th Annual meeting of European Association of Cardiothotacic Anesthesiologist. 1992. Amsterdam, Hollanda.

 • 40-Retrospective evaluation of cardiac valve replacement: 26 year review. M. Konuk, S. Aykut, S. Dağsalı, A. Kanca, A. Özler, E. Eren, B. Yiğiter, Ö. Sezerman, S. Tarcan, A. Mert, H. Çetin, U. Sungu, S. Tulpar, M. Abuç, M. Koryak. 4th Annual Meeting of Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery. 23-27 Eylül 1990. Antalya.
 • 41-Early and late results of surgical treatment of Ebstein”s anomaly ın fifteen patients. S. Dağsalı, C. Alhan, H. Toklu, D. Ünal, A. Özergin, A. Kanca, N. Baturay, H. Çetin. 4th Annual Meeting of  Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery. 23-27 Eylül 1990. Antalya.
 • 42-Short term results of Medtronic-Hall prosthetic heart valve in 186 patients. E. Eren, C. Alhan, M. Demirtaş, S. Dağsalı, E. Demiray, A. Kanca, S. Canik, Z. Aykaç. 4th Annual Meeting of Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery. 23-27 Eylül 1990. Antalya.
 • 43-Sternal zipping in hemodynamically unstable patients following cardiac surgery. S. Dağsalı, C. Alhan,

E. Demiray, M. Demirtaş, N. Baturay, R. Tosun, A. Kanca, S. Tarcan. 4th Annual Meeting of Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery. 23-27 Eylül 1990. Antalya.


B- ULUSAL KONGRELERDE SUNULAN BİLDİRİLER:

 • 44-Venöz sistemden kalp kavitesi içine kadar yayılan tümör trombüsü. M. İdiz, İ. Kayacıoğlu, G. Çamur,

  M. Ateş, C. Konuralp, U. Kuyumcuoğlu, A. Kanca. VII. Ulusal Kalp, Damar Cerrahisi Kongresi. 23-27 Ekim 2002. Antalya.

 • 45-Gebelik sonrasında nadir görülen bir komplikasyon: Post partum endokardit. M. İdiz, C. Konuralp, S. Şimşek-Yavuz, S. Çelik, H. Şaşkın, A. Kanca. 35. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Kongresi. 27-31 Ekim 2001. Kemer-Antalya.
 • 46-Küçük yaşta veya erişkin dönemde ameliyat edilen asiyanotik doğumsal kalp hastalıklı olguların erken dönem sonuçlarının karşılaştırılması. C. Konuralp, M. İdiz, İ. Kayacıoğlu, M. Tavlı, A. Kanca. 17. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. 13-16 Ekim 2001. İzmir.
 • 47-Trakea ve her iki ana bronşa bası yaparak akut solunum yetmezliğine neden olan mediastinal kist. M. Yaşaroğlu, I. Doğusoy, T. Okay, H. Demirbağ, M. Yaşaroğlu, B. Aydemir, O. U. İmamoğlu, A.Kanca, E.

  E. Eren. VI. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi. 21-25 Ekim 2000. Belek- Antalya.

 • 48-Eş zamanlı primer spontan pnomotoraks olgusu. M. Yıldırım, T. Okay, I. Doğusoy, O. U. İmamoğlu,

  A. Fındıkcıoğlu M. Yaşaroğlu, A. Kanca, E. E. Eren. VI. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi. 21-25 Ekim 2000. Belek- Antalya.

 • 49-Açık kalp cerrahisi sonrası Swan-Ganz Kateteri çekilme kusuru. M. Kaplan, M. Demirtaş, S. Çimen, B. Özay, A. Kanca, Z. Aykaç, A. Özler. VI. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi. 21-25 Ekim 2000. Belek- Antalya.
 • 50-İntrakaviter büyüme gösteren kalp kist hidatikleri. M. Kaplan, M. Demirtaş, S. Çimen, B. Özay, A. Kanca, A. Özler. VI. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi. 21-25 Ekim 2000. Belek- Antalya. 51- Staphilococcus aureus enfeksiyonlarında gelişen göğüs cerrahisi komplikasyonları. O. U. İmamoğlu, I. Doğusoy, T. Okay, M. Yıldırım, M. Yaşaroğlu, B. Aydemir, H. Demirbağ, A. Kanca, E. E. Eren, E. Olcay.

VI. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi. 21-25 Ekim 2000. Belek- Antalya.

 • 52-İki olgu nedeni ile Castelman Hastalığı. T. Okay, I. Doğusoy, M. Yıldırım, B. Aydemir, H. Tanrıkulu, A. Kanca, E. Eren, A. Özler. V. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi. 20-24 Ekim 1998. Antalya. –poster-
 • 53-Akupunktur anestezisi ile gerçekleştirilen akciğer ameliyatları sonuçları. İ. Öztekin, S. D. Öztekin, N. Aksoy, F. Yapıcı, M. Yaşaroğlu, A. Kanca. V. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi. 20-24 Ekim 1998. Antalya. –sözlü-
 • 54-Pankreatik heterotopi gösteren mediastinal enterik kist olgusu. M. Yıldırım, T. Okay, I. Doğusoy. E. Güleç, A. Kanca, E. Eren, A. Özler. V. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi. 20-24 Ekim  1998. Antalya. –poster-
 • 55-Miyastenia Gravis’li olgularda timektominin yeri. T. Okay, I. Dogusoy, O. U. İmamoğlu, A. Kanca, S.

  T. Mumoğlu. IV. Ulusal Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi. 29 Ekim-1 Kasım 1996. Antalya. – poster-

 • 56-1 Ocak 1989- 31 Mayıs 1992 tarihleri arasında İstanbul Göğü Kalp-Damar Cerrahisi Merkezinde gerçekleştirilen periferik ve büyük damar ameliyatlarının neticeleri. Ö. Sezerman, A. Kanca, M. Konuk, D. Kalangos, B. Çınar, E. Eren, S. Aykut Aka, S. Dağsalı, İ. Ender, M. Akçar, A. Özler. M. Koryak. III. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi. 26-30 Eylül 1994. Kuşadası.
 • 57-1963-1993 yılları arasında İstanbul Prof. Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar  Cerrahisi Merkezinde yapılan kalp kapak replasman ameliyatlarından elde edilen sonuçlar. M. Konuk, E. Eren, A. Özler, S. Aka, A. Kanca, Ö. Sezerman, B. Yiğiter, H. Çetin, M. Abuç, S. Tulpar. X. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. 1-4 Ekim 1994. İzmir.
 • 58-Timomalarda cerrahi sonuçlarımız. I. Doğusoy, T. Okay, E. Ağaoğlu, A. Kanca , M. Demirkıran, O. Uncu, V. Özkul, Ergin Eren. TÜSAD XXIII. Ulusal Kongresi. 11-14 Haziran 1994. Istanbul. –poster-
 • 59-Persistan spontan pnomotoraksda tetrasiklin plorodezi. T. Okay, I.Doğusoy, O. Uncu, A. Kanca, M. Demirkıran, E. Ağaoğlu, V. Özkul, E. Eren. TÜSAD XXIII. Ulusal Kongresi. 11-14 Haziran 1994. Istanbul.

–poster-


 • 60-İstanbul Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi’nde son 4 yılda gerçekleştirilen assendan aorta ameliyatları. M. Konuk, A. Özler, B. Çınar, E. Yerlioğlu, S. Dağsalı, A. Kanca, E. Eren, S. Aykut, Ö. Sezerman, M. Koryak. VIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. 27 Eylül-1 Ekim 1992. İstanbul
 • 61-“Redo” Açık kalp ameliyatlarından sonra morbidite ve mortalite oranlarını düşüren faktörler. M. Konuk, B. Çınar, A. Kanca, S. Dağsalı, F. Bilgen, A. Özler, E. Eren, Türk Kardiyoloji Derneği toplantısı 10-13 Eylül 1991. Trabzon.
 • 62-1963-1990 yılları arasında IGKDCM de yapılan kongenital kalp hastalıkları ameliyatlarının sayısal değerleri. M. Konuk, A. Özler, A. Kanca, S. Aykut, E. Eren, H. Özyıldırım, Ö. Sezerman, B. Ersek, H. Çetin, M. Abuç, S. Tulpar, U. Sungu. Türk Kardiyoloji Derneği toplantısı 10-13 Eylül 1991. Trabzon.
 • 63-Çocuklarda konjenital kardiak defektlerin tamirinden sonra miyokardiyal performansın durumu. E. Demiray, C. Alhan, M. Demirtaş, T. Tezel, A. Kanca, S. Dağsalı, Nihan Baturay., Türk Kardiyoloji Derneği toplantısı 10-13 Eylül 1991. Trabzon.
 • 64-Aortokoroner bypass cerrahisinde frajil aorta problemi. S. Dağsalı, M. Demirtaş, C. Alhan, E. Demiray, A. Kanca. Türk Kardiyoloji Derneği toplantısı 10-13 Eylül 1991. Trabzon.
 • 65-Yoğun bakımda alternatif bir ventilasyon yöntemi: HFJV. Z. Aykaç, E. Kopman, A. Kanca, M. Demirtaş. XXIV. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi 7-10 Kasım 1990.
 • 66-Açık kalp cerrahisi sonrası hemodinamik nonstabilite gösteren olgularda sternal fermuar uygulanması.

  S. Dağsalı, B. Yiğiter, U. Sungu, C. Alhan, M. Demirtaş, R. Tosun, E. Demiray, A. Kanca. VII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi.

 • 67-Kalp kapak ameliyatlarında geç reoperasyonlar ve sonuçları. S. Ağsalı, C. Alhan, E. Demiray, A. Kanca, M. Demirtaş, Ş. Yavuz. VII. Ulusal Kardiyoloji kongresi.
 • 68-Aortokoroner bypass operasyonlarında endarterektomi sonrası patch-plasti uygulamaları. E. Demiray,

  B. Yiğiter, E. Eren, U. Sungu, S. Dağsalı, C. Alhan, M. Demirtaş, A. Kanca. Ulusal Kardioloji Toplantısı. 4-7 Ekim 1989.

 • 69-Penetre kalp yaralanmalarında cerrahi tedavi ve sonuçları C. Alhan, S. Dağsalı, E. Demiray, A. Kanca. Ulusal Kardioloji Toplantısı. 4-7 Ekim 1989. Adana.
 • 70-1962-1989 yılları arasında İstanbul Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezinde tanı konulan ve tedavi edilen akciğer adenom ve mezotelyoma vakalarının analizi. A. Özler, S. Aykut, M. Konuk, A. Kanca, A. Mert. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XVI. Ulusal Kongresi. 25-29 Eylül 1989. İzmir.
 • 71-Cerrahi olarak teşhis ve tedavi edilmiş 375 mediastinal kitlenin analizi. M. Konuk, S. Aykut, A. Kanca,

  A. Takımoğlu, H. Çetin. VIII. Ulusal Kanser Kongresi. 15-19 Mayıs 1989.

 • 72-Spontan Pnomotorakslarda tedavi metodları. A. Kanca, M. K. Kağan, S. Dağsalı, A. Aykut, A. Takımoğlu, E. Demiray, H. Çetin. XVIII. Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi.
 • 73-Teknik yönden özellik gösteren radyoopakt solunum yolu yabancı cisimlerinin bronkoskopik olarak çıkartılması. A. Kanca, S. Dağsalı, K. Nazlıel, M. M. Kağan, H. Çetin, A. Takımoğlu, M. Z. Aslan. XVIII. Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi.
 • 74-Nadir görülen bir göğüs duvarı tümörü. S. Dağsalı, U. Sungu, K. Nazlıel, E. E. Eren, M. Kağan C. Alhan, A. Kanca. XVIII. Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi.
 • 75-Nadir rastlanan 2 akciğer kanseri olgusu. S. Aykut, T. Okay, R. Kamiloğlu, A. Kanca, H. Çetin, A. Takımoğlu. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XV. Ulusal Kongresi.
 • 76-Cerrahi olarak tedavi edilmiş 491 bronşektazi olgusu. S. Aykut, R. Kamiloğlu, A. Kanca, T. Okay, H. Çetin, A. Takımoğlu. TSAD XV. Ulusal Kongresi. 1987.
 • 77-Primer akciğer kanserinin cerrahi tedavisi ve erken sonuçları. S. Aykut, T. Okay, A. Kanca, E. E. Eren,

  H. Çetin, A. Takımoğlu. TSAD XV. Ulusal Kongresi. 1987.

 • 78-The effect of the keyhole technique on diabetic patients undergoing autologous brachiobasilic

transposition of an arteriovenous fistula.

IlyasKayacioglu

AyseBaysal

MehmetAtes

UnsalVural

Ahmet

YavuzBalci

HuseyinSaskin

AbdullahCelik

Rahime PinarAlkan

Atilla Kanca

. Kalp Cerrahisi Forumu

2007; 10 (2): E147-52 Siyami Ersek Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Hastanesi, Kardiyovasküler Cerrahi Kliniği, İstanbul.


 • 79-Cor triatriatum sinistrum in adults: surgical treatment of two cases. Mehmet Ozkökeli, Ilyas

  Kayacioğlu, Yavuz  Sensöz,Nevzat  Uslu,                            . Anadolu Kardiyol Derg 2007Jun;7(2):200-1

  Department of Cardiovascular Surgery, Izzet Baysal Medical Faculty, Abant Izzet Baysal University, Bolu, Turkey.

 • 80-Erişkin yaş asiyanotik doğumsal kalp hastalıklarının cerrahi tedavisi için risk faktörü mü? Konuralp C.

  İdiz M. Kayacıoğlu İ. Tavlı M. Kanca A. Bursa Tıp Bilimleri Dergisi 2001; 5: 63-66

 • 81-Toraks travmaları. Kanca A. Konuralp C. İdiz M. Tuygun A.K. Bursa Tıp Bilimleri Dergisi 2001; 5: 13-23
  • 82-Büyük Safen Yetmezliğinde Endovenöz Lazer Ablasyon Tedavisi Sonuçlarımız. Bulut Ö. Halıcı Ü.

   Kanca A. Sanioğlu S. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi 2013; Cilt 4: Sayı 13

 • 83-Büyük Safen Yetmezliğinde Endovenöz Lazer Ablasyon Tedavisi(EVLA)nin erken ve Orta Dönem Sonuçları Ümit Halici; Özgür Bulut; Atilla Kanca Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi. 2016; 23 (1): 57-61.

SİTASYON ALAN MAKALELER

1-  Konuralp, C., et al: Effects of seasonal variations on coronary artery surgery. 2002. Heart Surg Forum. 5 (4):388-92 (yirmiyedinci referans olarak “Konuralp, C., İdiz, M: Systematic approach on postoperative care of the cardiac surgical patients. 2003. Anadolu Kardiyol Dergisi. 3 (2):156-61” tarafından site edildi). 2- İntrapulmoner lokalize soliter benign fibroz mezotelyoma. İ. Öztek, A. Kanca, H. Baloğlu, Ş.Özdamar,

T. Okay, I. Doğusoy. Patoloji Bülteni. 1992; 9(1):69-73 (elliikinci referans olarak “Plevral mezotelyoma patolojisi ve değerlendirilmesinde yeni yaklaşımlar. İ. Öztek. Türkiye Ekopatoloji Dergisi. 1997; 3(3- 4):128-143” tarafından site edildi).