Doç. Dr.Mahçube ÇUBUKÇU
13 Temmuz 2021


                                                                                                                    uzm-dr--mahcube-cubukcu-idari-sorumlu_5_8_2015-10_14_18.jpg
1)  KİŞİSEL BİLGİLER
Adı- Soyadı : Mahcube Çubukçu
Doğum Yeri ve Tarihi : Samsun –31 Ağustos 1976
Medeni Hali : Evli
Uyruğu : T.C.
Yabancı Dil Bilgisi : İngilizce (ÜDS:65,YÖKDİL:76)
Adres ve Telefon : Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği

 
E-mail :  mcubukcu@saglik.edu.tr     
mahcube@gmail.com
 
2)  ÖĞRENİM  DURUMU             
İlkokul : 1981- 85  Bafra Fatih İlkokulu
Lise : 1989- 93 Sinop Anadolu Öğretmen Lisesi
Yüksek Öğrenim : 1996- 2002 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
Uzmanlık : 2004- 2008 Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile       
                                                Hekimliği Samsun
 
3)  İŞ DENEYİMİ
2014- : Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği Eğitim
Sorumlusu
2012-2016 : Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi İş Yeri Hekimliği
2010---- : Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Başasistanı
2008-2010 : Ardahan Hanak Merkez Sağlık Ocağı Aile Hekimliği Uzmanı

(Devlet Hizmeti  Yükümlülüğü)

2008- 2008 : Samsun Salıpazarı Toplum Sağlığı Merkezi
2004- 2008 : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı
2003- 2004 : Sinop 112 Acil Yardım İstasyonu (Devlet Hizmeti Yükümlülüğü)
2002- 2003 : Sinop Dikmen Kadıköy Sağlık Ocağı

Uzm. Dr. MAHCUBE ÇUBUKÇU’NUN UZMANLIK TEZİ
1) Samsun’da aile hekimliği uygulamasından önce ve sonra birinci basamak sağlık
        kuruluşlarına başvuran hastalarda memnuniyetin değerlendirilmesi, 2008. Tez  
       danışmanı: Doç. Dr. Mustafa Fevzi Dikici.

Uzm. Dr. MAHCUBE ÇUBUKÇU’NUN ULUSLARARASI SCIENCE CITATION
INDEKSE GİREN DERGİLERDEKİ YAYINLARI
1) Dikici MF, Kartal M, Alptekin S, Çubukçu M, Ayanoğlu, SHA, Yarış, F. Aile
Hekimliğinde kavramlar, görev tanımı ve disiplinin tarihçesi, Türkiye Klinikleri Tıp
Bilimleri Dergisi, 2007; 27 (3), 412- 18.
2) Dikici Mustafa Fevzi, Yaris Fusun, Topsever Pinar, Filiz Tuncay Muge, Gurel Fazil
Serdar, Cubukcu Mahcube, Gorpelioglu Suleyman. Factors affecting choice of specialty
among first year medical students of four universities in different regions of Turkey.
Croatian Medical Journal ,2008; 48 (3), 415-20.
3) Dikici MF, Yarış F, Çubukçu M. Teaching Medical Students How To Break Bad News,
A Turkish Experience. Journal Of Cancer Education, 2009; 24(4), 246-8.
4) Ates E, Set T, Saglam Z, Tekin N, Eray İ, Yavuz E, Sahin M, Selcuk E, Cadirci D,
Cubukcu M. Insulin initiation status of primary care physicians in Turkey barriers to insulin
initiation and knowledge levels about insülin therapy: A multicenter cross-sectional study.
Primary Care Diabetes, 2017; 11(5),430-36.
5) Cubukcu M. Evaluation of quality of life in caregivers who are providing home care to
cancer patients, Supportive Care in Cancer, 2018;26(5):1457-63.

Uzm. Dr. MAHCUBE ÇUBUKÇU’NUN DİĞER ULUSLAR ARASI YAYINLARI
1) Tekin Nil, Altunbas Elif, Unal Mustafa, Aktas Aynur, Cubukcu Mahcube. Young Turkish
      Family Physicians’ Experience of the Vasco de Gama Movement. Turkish Journal of
Family Medicine and Primary Care 1 (3), 52 (2007).
2) Cubukcu M. Evaluation of Risk Factors for Pressure Injuries in Home Care Unit Patients,
Biomedical Research, 2018;29(17):3288-91.
3) Cubukcu M. The Impact of Urinary Incontinence on Quality of Life in Those Receiving
Home Care Services, Home Health Care Management&Practice, 2018;1-5

Uzm. Dr. MAHCUBE ÇUBUKÇU’NUN ULUSAL DÜZEYDEKİ YAYINLARI
1) Dikici Mustafa Fevzi, Yarış Füsun, Çubukçu Mahcube, Çubukçu Onur, Ayanoğlu Serhat. 
Dr. Francis Weld Peabody ve ütopyası: Aile Hekimliği. Aile Hekimliği Aktüel Bilimsel Tıp
Dergisi 2007; 1 (3): 6- 9.
2) Dikici Mustafa Fevzi, Görpelioğlu Süleyman, Ersoy Füsun, Yarış Füsun, Filiz Tuncay
Müge, Topsever Pınar, Gürel Serdar, Çubukçu Mahcube, Aktürk Zekeriya. Pilot illerde aile
hekimliği ikinci aşama eğitim gereksinimi araştırması ilk sonuçları. Aile Hekimliği Aktüel
  Bilimsel Tıp Dergisi 2007; 1 (5- 6): 12- 3.
  3) Çubukçu M, Dikici MF, Çubukçu O,Yarış F. Birinci basamakta mesai sonrası bakım. Aile
Hekimliği Aktüel Bilimsel Tıp Dergisi, 2008; 2 (1): 6-9.
  4) Çubukçu M. İrlanda’da Genç Aile Hekimleri Toplantısı. Aile Hekimliği Aktüel Bilimsel
Tıp Dergisi, 2007;(1)5-6.
5) Yarar F, Çubukçu M. Sağlıklı Beslenme ve Olgularla Pratik Beslenme Önerileri. Türkiye
Klinikleri J Fam Med 2013;4(5):107-14.
6) Çubukçu M, Yarış F. Evde Bakımda Yaşam Kalitesi. Türkiye Klinikleri J Fam Med
2014;5(3):114-20.
7) Çubukçu M,Yazıcıoğlu B. Evaluation of the Patients Registered to Samsun Education and
Research Hospital Home Care Services Unit, Ankara Medical Journal, 2016;(4):325-31
8) Çubukçu M, Parıldar H. Kötü haber verme, Türkiye Klinikleri J Fam Med, 2017;2
(8):123-27
9) Çubukçu M. Evde Bakım Alanlarda Düşme Risk Değerlendirmesi, Türk Aile Hek Derg,
2018;22(2):50-7.

10) Çubukçu M. Samsun İlinde 15-49 yaş Grubu Kadınların Aile Planlaması Yöntemlerini
Kullanım Dağılımı, Ankara Medical Journal, 2018;(2):207-14.
11)Balcı GU, Çubukçu M. Kırsal Hekimlikte Kronik Hasta Yönetimi, Türkiye Klinikleri J
Fam Med 2018;9(4):288-92.
Uzm. Dr. MAHCUBE ÇUBUKÇU’NUN YAZAR OLARAK GÖREV ALDIĞI
KİTAP BÖLÜMLERİ
1) Yarış Füsun, Dikici Mustafa Fevzi, Gündoğdu Arif Ahmet, Çubukçu Mahcube. Birinci
Basamakta İlaç Kullanımı. Birinci Basamak Hekiminin Tanı ve Tedavi El Kitabı içinde
Ed. Kara İH, Bozdemir N. 2010
2) Çubukçu Mahcube.Evde bakım ve Ölmekte Olan Hasta.Aile Hekimliğinde Evde Bakım
Kitabı içinde Ed.Ünlüoğlu İ,Saatçi E,2015.
3) Çubukçu M, Genç E, Yarış F. Bulantı ve Kusma. Lange Aile Hekimliği Ayaktan Tedavi
ve Koruma kitabı içinde Ed. Aydoğan Ü, Sağlam K,2013.
Uzm. Dr. MAHCUBE ÇUBUKÇU’ NUN ULUSLARARASI DÜZEYDEKİ
BİLDİRİLERİ
1) Dikici Mustafa Fevzi, Yarış Füsun, Çubukcu Mahcube, Alptekin Serap, Gürel Fazıl
Serdar. Why medical students do not prefer family medicine?  11th Conference of the
European Society of General Practice/Family Medicine, Kos Island, Greece, 3- 7
September 2005. Book of Abstract, Page: 108, PO 761.
2)  Yener Ömer Faruk, Dikici Mustafa Fevzi, Gündoğdu Arif Ahmet, Çubukçu Mahcube,
Yarış Füsun. Preliminary results of continuous professional development courses in primary
care in Samsun. First International Conference of Medical Students and Junior Doctors
on Family Medicine. May 11- 12, 2007. Lodz, Polonya. Clinical and Experimental Medical
Letter, 48 Suplement A 2007, Page: 28.
3)  Dikici Mustafa Fevzi, Yarış Füsun, Ersoy Füsun, Taştan Kenan, Çubukçu Mahcube.
Effect of a course in rational pharmacotherapy for primary care physicians. 18th Wonca
World Conference 2007. July 24-27. Singapur. Abstract Book, THS 015, Page 504.
4) Yarış Füsun, Dikici Mustafa Fevzi, Çubukçu Mahcube, Ersoy Füsun, Continuous
professional development club in primary care in Turkey. Wonca Europe 2007 Conference,
Paris, France 17-20 Oct 2007. Abstracts Poster: 189.

5) Yarış Füsun, Dikici Mustafa Fevzi, Çubukçu Mahcube. Preliminary results of continuous
professional development courses in primary care in Samsun. Wonca Europe 2007
Conference, Paris, France 17-20 Oct 2007. Abstracts Poster: 190. (1 p)
6) Dikici Mustafa Fevzi, Yarış Füsun, Çubukçu Mahcube, Gündoğdu Arif Ahmet, Sarıhan
Ecevit, Breaking bad news: A performance based assessment of an educational intervention
in medical students in Samsun. Wonca Europe 2007 Conference, Paris, France 17-20 Oct
2007. Abstracts Poster: 193.
7) Çubukçu Mahcube, Dikici Mustafa Fevzi, Çubukçu Onur, Yarış Füsun, Evaluation of
patient satisfaction in primary care in Samsun Turkey. Wonca Europe 2007 Conference,
Paris, France 17-20 Oct 2007. Abstracts Oral Presentation: 194.
8) Çubukçu Mahcube, Dikici Mustafa Fevzi, Çubukçu Onur, Yarış Füsun, Evaluation of
patient satisfaction in primary care in Samsun Turkey. Wonca Europe 2008, Sep 4-7
Istanbul. PP-406, p: 407-8.
9)  Dikici Mustafa Fevzi, Çubukçu Mahcube, Yaris Fusun. Factors on patient satisfaction on
primary care in Samsun. Wonca Europe 2008, Sep 4-7 Istanbul. OP-136, p:136.
10) Dikici Mustafa Fevzi, Cubukcu Mahcube, Yaris Fusun. Organisational problems
affecting patient satisfaction in primary care in Samsun- Turkey. Wonca Europe 2009, Sep
16- 19 OP:222 Swiss Medical Weekly p:48.
11) Mustafa Fevzi Dikici, Fusun Yaris, Mahcube Cubukcu. Frequent challenges in patient
encounters in primary care in Trabzon- Turkey. Wonca Europe 2010, October 6- 9 2010,
Malaga (1p)
12) Fusun Yaris, Mustafa Fevzi Dikici, Fusun Aysin Artiran Igde, Mahcube Cubukcu. Effect
of a rational pharmacotherapy course for medical students in Samsun Turkey. Wonca
Europe 2010, October 6- 9 2010, Malaga.
13)Mahcube Çubukçu, Nur Şimşek Yurt, Hakan Alan, Feyza Nur Topçu Yenerçağ,Mustafa
Altuntop, Emin Öz,İsa Sezek,Sevil Kocaman, Emrullah Yılmaz,Hüseyin Güler,Tayfun Barış
Kocaman.Determination of birth planning methods used by women in provinence Samsun
15-49 age.Wonca Europe 2015, October 22-25 2015, İstanbul
14)Bahadır Yazicioglu,Mahcube Cubukcu.Our one -year Experience in a Single-Center in
the Home-care Nursing Services.Wonca Europe 2015, October 22-25 2015,İstanbul

15)Nur Şimşek Yurt, Feyza Nur Topçu Yenerçeğ, Mahcube Çubukçu.Our one month
experience of diagnostic variations and demographics of the cases tahat admitted to family
medicine otpatient clinic.Wonca Europe 2015,October 22-25 2015, İstanbul
16) Feyza Nur Topçu Yenerçağ, Nur Şimşek Yurt, Mahcube Çubukçu.Assessment of the
nutritional status of the patients who are followed by home care unit. Wonca Europe 2015,
October 22-25 2015,İstanbul
17) Elif Erdoğan Cenik, Rabia Dane Kocasaraç, Mahcube Çubukçu, Mustafa Kürşat
Şahin.Evaluation of chronic disease , and demographic characteristics of patients who
admitted for periodic health examination.Wonca Europe 2015, October 22-25 2015, İstanbul
18) Rabia Dane Kocasaraç, Elif Erdoğan Cenik, Mahcube Çubukçu,Mustafa Kürşat
Şahin.Prevalance of urinary tract infections and related factors in patients who registered
home health cre unit.Wonca Europe 2015,October 22-25 2015,İstanbul
19)Mahcube Cubukcu,Bahadır Yazicioglu.The Usage level of family planning method
among the married womwn aged between 15-49 in a Primary Healt Care Region of Samsun.
Wonca Europe 2015, October 22-25 2015,İstanbul.
20)Cubukcu M.Evaluation of Satisfaction of in Patients Attending To Primary Health Care
Centers In Samsun, 7.Uluslararası KAHEKON, October 11-14 2018, Trabzon.

Uzm. Dr. MAHCUBE ÇUBUKÇU’NUN DAVETLİ KONUŞMACI OLARAK YER
ALDIĞI BİLİMSEL ETKİNLİKLER
 
1) TAHUD ve SAHED BBSMGK Sağlık ve Hastalığa Birinci Basamak Yaklaşımı
Toplantısı, Çocuk Sağlığı İzlem Önerileri, 23 Aralık 2006 Samsun .
2) Dünya Kadınlar Günü Paneli, Sivil Toplum Bafra Platformu, 8 Mart 2007 Bafra.
3) TAHUD Birinci Basamakta Koruyucu Hekimlik Uygulamaları Paneli, Çocuk
Sağlığı İzlem Önerileri, 14 Nisan 2007 Elazığ.
4) TAHUD Birinci Basamakta Koruyucu Hekimlik Uygulamaları Paneli, Çocuk
Sağlığı İzlem Önerileri, 15 Nisan 2007 Adıyaman.
5) TAHUD Birinci Basamakta Koruyucu Hekimlik Uygulamaları Paneli, Çocuk
Sağlığı İzlem Önerileri,10 Mart 2007 Van.
6) 13.WONCA EUROPE  Konferansı,17- 20 Ekim 2007 Paris.
7) Sağlıklı Çocuk İzlemi, Karadeniz Aile Hekimliği Günleri, 24- 26 Ekim 2009 Trabzon.

8) Olgularda kanıta dayalı tanı, Akademik Geriatri 2010, 26- 30 Mayıs 2010 Kıbrıs.
9) 16.WONCA EUROPE Konferansı, 6- 9 Ekim 2010 İspanya.
10) Üst Solunum Enfeksiyonlarına Yaklaşım, Uluslararası Katılımlı 2.Karadeniz Aile
Hekimliği Günleri, 28-31 Ekim 2010 Trabzon.
11)12. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Evde Bakım, 15-19 Mayıs 2013,Kuşadası
12)Aile Hekimliğinde İrritabl Barsak Sendromuna Yaklaşım, 5 Ekim 2013, Samsun
13)8.Aile Hekimliği Günleri, Samsun’da Tip 2 DM sıklığının, TURDEP II Verileri ile
Karşılaştırılması 7-10 Nisan 2016, Trabzon
14)7.Samsun Evde Sağlık Ve Palyatif Bakımda Beslenme Kursu,20 Ekim 2017,Samsun

Uzm. Dr. MAHCUBE ÇUBUKÇU’NUN EĞİTİCİ OLARAK YER ALDIĞI
BİLİMSEL ETKİNLİKLER
1) Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi, 26 Haziran-  Temmuz 2006
Gümüşhane. 
2) Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi, 6- 15 Temmuz 2006 Samsun.
3) Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi, 14- 23 Ağustos 2006 İzmir.
4) Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi, 18- 27 Eylül 2006 Samsun.
5) Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi, 2- 11 Ekim 2006 Samsun.
6) Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi, 9- 18 Nisan 2007 Sinop.
7) Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi, 30 Nisan- 9 Mayıs 2007 Sinop.
8) Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği Saha Yetiştiriciliği Kursu, 22 – 27 Şubat 2009 Ankara.
9) Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi, 30 Mart- 8 Nisan 2009 Ordu.
10) Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi, 13- 22 Nisan 2009 Ordu.
11) Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi, 27 Nisan- 6 Mayıs 2009 Ordu.
12) Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi, 9 Mayıs- 18 Mayıs 2009 Ordu.
13) Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi, 25 Mayıs- 3 Haziran 2009
Ordu.
14) Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi, 8 - 17 Haziran 2009 Ordu.

15) Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi, 22 Haziran- 1 Temmuz 2009
Ordu
16) Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi, 6- 15 Temmuz 2009 Ordu
17) Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi, 20- 29 Temmuz 2009 Ordu
18) Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi, 03- 12 Ağustos 2009 Ordu
19) Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi, 17- 26  Ağustos 2009 Ordu
20) Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi, 31 Ağustos- 09 Eylül 2009
Ordu.
21) Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi, 07- 16 Eylül 2009 Ankara.
22) Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi, 28 Eylül- 7 Ekim 2009 Ordu.
23) Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi, 12- 21 Ekim 2009 Kocaeli.
24) Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi, 02- 11 Kasım 2009 Ordu.
25) Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi, 16- 25 Kasım 2009 Ordu.
26) Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi, 01 -10 Aralık 2009 Kocaeli.

Uzm. Dr. MAHCUBE ÇUBUKÇU’NUN KATILDIĞI ULUSAL TOPLANTILAR
1) TESDER Pratik Uygulamalı Temel Laboratuvar Kursu, 28 Şubat 2009 Ankara
2) Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Ulusal Kongresi AHEKON
29 Eylül-3 Ekim 2010 Antalya
  
Uzm. Dr. MAHCUBE ÇUBUKÇU’NUN KATILDIĞI ULUSLARARASI TOPLANTILAR
1) WONCA Europe 2005. 3- 7 Eylül 2005, Kos, Yunanistan.
2) NAGPT İrlanda 2007. 6- 12 Mayıs 2007, Dublin, İrlanda.
3) WONCA Europe 2007. 17- 20 Ekim 2007, Paris, Fransa.
4) WONCA Europe 2008. 4- 7 Eylül 2008, İstanbul, Türkiye.
5) WONCA Europe 2010, 6- 9 Ekim 2010, Malaga, İspanya.
6)WONCA Europe 2015, 22-25 Ekim 2015, İstanbul, Türkiye
7)ESPEN 2016, 17-20 Eylül 2016, Kopenhag, Danimarka

Uzm. Dr.MAHCUBE ÇUBUKÇU’NUN KAZANDIĞI BURSLAR
1) WONCA Europe 2007, Paris, Fransa katılım bursu.
2) NAGPT İrlanda 2007. 6- 12 Mayıs 2007, Dublin, İrlanda katılım bursu.
Uzm. Dr. MAHCUBE ÇUBUKÇU’NUN KAZANDIĞI ÖDÜLLER
1) En iyi poster ödülü. Yener Ömer Faruk, Dikici Mustafa Fevzi, Gündoğdu Arif Ahmet,
Çubukçu Mahcube, Yarış Füsun. Preliminary results of continuous professional
development courses in primary care in Samsun. First International Conference of
Medical Students and Junior Doctors on Family Medicine. May 11- 12, 2007. Lodz,
Polonya.

Uzm. Dr. MAHCUBE ÇUBUKÇU’NUN ULUSAL KONGRELERDEKİ SÖZEL
SUNUMLARI
1)Çubukçu M, Yavuz E.Evde Bakım Alanlarda Düşme Riskinin Değerlendirilmesi, 15.Ulusal
Aile Hekimliği Kongresi, 27-30 Ekim 2016, Ankara
2)Çubukçu M, Yavuz E. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Evde Bakım Hizmetlerinin
Değerlendirilmesi, 28 Eylül-2 Ekim 2016, Antalya
Uzm. Dr. MAHCUBE ÇUBUKÇU’NUN KATILIMCI OLARAK KATILDIĞI ULUSAL
TOPLANTILAR
Yaklaşık 100 adet ulusal toplantıya katılmıştır.