Uzm.Dr.Varol NALÇACIOĞLU
17 Mart 2019

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 

Adı Soyadı : Varol NALÇACIOĞLU
Doğum Tarihi-Yeri:13.05.1979-Çanakkale
Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Y.Lisans

Tıp Fakültesi

Uludağ Üniversitesi

1996-2002

Doktora/S.Yeterlik/

Tıpta Uzmanlık

Üroloji

Sağlık Bakanlığı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2002-2008

Yan Dal Uzmanlık

Çocuk Üroloji

Erciyes Üniversitesi

2015-2018


Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması /Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı :

Tamsulosin, Sildenafil Sitrat ve Tamsulosin+ Sşldenafil Kombinasyonunun Alt Üriner Sistem Semptomları ve Erektil Disfonksiyon Tedavisindeki Etkinliğinin Karşılaştırılması

Türk Üroloji Yeterlilik Kurulu Belgesi: 2008

Görevler:

Görev Ünvanı

Görev Yeri

Yıl

Dr.Ar.Görev.

Sağlık Bakanlığı Ankara NumuneEğitim ve Araştırma Hastanesi

2002-2008

Uzm.Dr.

Sağlık Bakanlığı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2008-2009

Uzm.Dr.

Sağlık Bakanlığı Hakkari Devlet Hastanesi

2009

Uzm.Dr.

Sağlık Bakanlığı Samsun Bafra Devlet Hastanesi

2009-2014

Uzm.Dr.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2014-2015

Uzm.Dr.Araş.Görev.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Üroloji Bilim Dalı ,Yan Dal İhtisası

2015-2018

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1.
Isen K,NALÇACIOĞLU V.Direct vision internal urethrotomy by usling endoscopic scissors, Int Urol Nephrol.2015 Jun;47(6):905-8.
A2. Aslan Y,Atan A,Omur Aydın A,Nalcacioglu V,Tuncel A, Kadıoğlu A. Penile lenght and somatometric parameters : a study in healty young Turkish men. Aslan J Androl.2011
Mar;13(2):339-41
A3. Tuncel A,Nalcacioglu V, Ener K, Aslan Y, Aydin O, Atan A. Sildenafil citrate and tamsulosin combination is not superior to monotherapy in treating lower urinary tract symptoms
and erectile dysfunction . World J Urol . 2010 Feb;28(1):17-22.
A4.Tuncel A,Ener K, Han O, Nalcacioglu V, Aydın O, Seckin S, Atan A, Effects of short-term dutasteride and Serenoa repens on perioperative bleeding and microvessel density in patients
undergoing transurethal resection of the prostate.Scand J Urol Nephrol.2009;43(5):377-82.
A5.Tuncel A, Mavituna I, Nalcacioglu V, Tekdogan U, Uzun B,Atan A. Long-term follow-up of enuretic alarm treatment in enuresis nocturna.Scand J Urol Nephrol.2008;42(5):449-54
A6.Tuncel A ,Kırılmaz U, Nalcacioglu V, Aslan Y, Polat F, Atan A, The impact of transrectal porstate needle biopsy on sexuality in men and their female partners.Urology,2008 Jun;71(6):1128-31
A7.Tekdogan U, Tuncel A, Nalcacioglu V, Kisa C, Aslan Y,Atan A, Is the pain level of patients affected by anxiety during transrectal prostate needle biopsy? Scans J Urol Nephrol.2008;42(1):24
A8.Tuncel A, Aydin O,Tekdogan U,Nalcacioglu V,Capar Y,Atan A, Fournier's gangrene:Three years of experience with 20 patiends and validity of the Fournier's Gangrene Severity Index Score
Eur Urol.2006 Oct;50(4):838-43.Epub 2006 Feb 14

B.Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

B1.A. Atan ,Ö. Aydın V.Nalcacioglu, A.Tuncel , A.Kadioglu Türkiye'de sağlıklı genç erkelerde coğrafik bölgelere göre penis boyu:1,132 vakanın ölçüm bulguları ,Turkish J Urology 2010;36:43-48

B2. Y.Aslan , U.Kırılmaz , A.Tuncel ,V. Nalcacioglu, M.Balci , A.Atan Üreter taşı olan hastalarda rijit üreteroskopi ve pnomotik litotripsi sonuçlarımızı.Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journal of Urology
2010;36(3):263-269263
B3. A.Tuncel ,Y.Aslan , V.Nalcacioglu, D.Berker, S.Güler, A.Atan.Böbrek Üstü Bezi Kitlelerinin Değerlendirilmesi.Türk Üroloji Dergisi:33(1):18-23,2007

C.Yazılan Uluslararası kitaplar veye kitaplarda bölümler:

C1.Laparoskopik Üroloji(2012);El Yardımlı Laparoskopik Nefrektomi.Varol NALÇACIOĞLU

D .Katılınan Kurs ve Sertifikalar

D1 .4.Temel Minimal İnvaziv Cerrahi Kursu: Mart 2011

D2. 
VII.Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve Güncelleştirme Kursu: Ekim 2005

D3. 4.Perkütan Renal Cerrahi Kursu.Ekim 2006

D4. VII.Uygulamalı Minimal İnvaziv Cerrahi Kursu.Ekim 2011

D5. İnkontinans Kursu.Mayıs 2004

D6. Hastane Enfeksiyon Kontrolü Kursu,Nisan 2005