Uzm.Dr.M.Berkan DURAN
03 Eylül 2019

Kişisel Bilgiler

 

İsim - Soyisim:  Mesut Berkan DURAN                                                                

                                                                                 
Eğitim Bilgileri

Denizli Hürriyet İlkokulu 1992-1997

Denizli TEV Anadolu Lisesi 1997-2004

Callan İngilizce Dil Okulu, Londra/İngiltere, 2000

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2004-2010

Başkent Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı Ağustos 2011 – Ocak 2017

Stajlar ve İş Tecrübesi

Erasmus Üniversitesi, Rotterdam, Genel Cerrahi Anabilim Dalı - Staj 2007 (1 ay)

Sinop Verem Savaşı Dispanseri Başhekimliği, Kasım 2010 - Nisan 2011

Başkent Üniversitesi Üroloji ABD, Ankara, Araştırma Görevlisi, Ağustos 2011- Ocak 2017

Toronto Üniversitesi, Princess Margaret Cancer Center, Üroonkoloji Departmanı, Dr. A. Zlotta yanında Klinik Gözlemci (1 ay)

Oltu Devlet Hastanesi, Erzurum, Mayıs 2017- Ekim 2017, Üroloji Uzmanı

Palandöken Devlet Hastanesi, Erzurum, Ekim 2017- Ekim 2018, Üroloji Uzmanı

Atatürk Devlet Hastanesi, Aydın, Ekim 2018- Mart 2019, Üroloji Uzmanı

SBÜ Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi, Samsun, Mart 2019- Halen, Üroloji Uzmanı

Başarı ve Ödüller

Denizli TEV Anadolu Lisesi 1. lik derecesi

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden burs kazanarak Erasmus Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda 1 ay staj

YÖKDİL İngilizce Sınav Notu: 81,25 , Temmuz 2017

Akademik Olmayan Başarılar

Tıp Bayramı Asistanlar arası Basketbol Turnuvası 1. lik derecesi, Ankara, 2014

Üroloji Asistanları arası Futbol Turnuvası 1. lik derecesi, Ankara, 2015

Tıp Bayramı Asistanlar arası Basketbol Turnuvası 2. lik derecesi, Ankara, 2016

Başkent Üniversitesi Cerrahi Bilimler Asistan Temsilciliği 2015 - 2016

Kurslar ve Kongreler

Kontinans Derneği Adana Bölgesel Toplantısı, Adana, 2012

11. Üroonkoloji Kongresi, Antalya, 2013

1. Uluslararası Üroanatomi Kongresi, İzmir, 2013

Genç Ürologlar Yetişiyor, İstanbul, 2015

4. Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, Antalya, 2016

Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası, Başkent Üniversitesi, 2016

3. Ürolojik Cerrahi Kongresi, Antalya, 2016

13. Üroonkoloji Kongresi, Antalya, 2017

Ürolojik Cerrahi Derneği Kuzey Marmara Şubesi Retrograd İntrarenal Cerrahi Kursu, İstanbul, 2018

Türk Üroloji Derneği 47. İleri Uygulamalı Laparoskopik Üroloji Kursu, İstanbul, 2018

5th Baltic Meeting in conjunction with EAU, Riga, Letonya, 2018

4. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, Antalya 2018

Üyelikler

International Young Urological Association

Ankara Ürologlar Derneği

Ürolojik Cerrahi Derneği

Bilimsel Makale ve Sunumlar

S.Toksöz, Y.Kızılkan, B.Duran, et al: Pediatrik Perkütan Nefrolitotomi Sonuçlarımız, 11. Türk Çocuk Üroloji Kongresi, Antalya, Aralık 2013

B.Duran et al: Nadir Görülen Bir Retansiyon Nedeni; Kadında Üretra Tümörü Olgu Sunumu, 11.Üroonkoloji Kongresi, Antalya, Kasım 2013

T.N,Yıkılmaz, K.T.Akbaba, Y.Kızılkan, B.Duran, et al: Radikal Prostatektomi Sonrası Erektil Disfonksiyonu Öngören Parametreler, 11. Üroonkoloji Kongresi, Antalya, Kasım 2013

T.N,Yıkılmaz, K.T.Akbaba, Y.Kızılkan, B.Duran, et al: Radikal Prostatektomi Sonrası Gelişen Üriner İnkontinansin Değerlendirilmesi, 11. Üroonkoloji Kongresi, Antalya, Kasım 2013

T.N,Yıkılmaz, K.T.Akbaba, Y.Kızılkan, B.Duran, et al: Prostat Kanserli Hastalarda Gleason Skoru Retropubik Radikal Prostatektomi Öncesi Öngörülebilir mi? 11. Üroonkoloji Kongresi, Antalya, Kasım 2013

K.T.Akbaba, T.N,Yıkılmaz, Y.Kızılkan, B.Duran, et al: Gleason<=7 ve PSA<10ng/ml Olan Prostat Kanserlerinde Pelvik Lenf Nodu Diseksyonunun Yeri, 11. Üroonkoloji Kongresi, Antalya, Kasım 2013

T.Cicek, E.Coskunoglu, B.Duran, et al: A Rare Bladder Tumor with an Unusual Localization: Small Cell Carcinoma of the Bladder, Balkan Med J (-2014-0818) Cukurova Med J 2015; 40(3):604-608

B. Duran et al: Yüksek PSA Bulgusu Sonrasında Antibiyotik Tedavisi Verilen ve Verilmeyen Hastalarda PSA ve Serbest PSA Oranı Değişimlerinin Prostat Biyopsi Sonuçlarıyla İlişkisi, 3. Ürolojik Cerrahi Kongresi, Antalya 2016 Sözlü Sunum

Y. Kızılkan, B. Duran, Ç. L. Peşkircioğlu: Penile Abscess Due to Intracavernosal Injection: A Case Report, J Urol Surg 2018; 5: 214-216