Uzm.Dr.Mustafa AYDIN
28 Ekim 2019

Doç.Dr. MUSTAFA AYDIN

Üniversite: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (1998-2004)

İhtisas: Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2.Üroloji Kliniği (2005- 2011)

MESLEKİ DENEYİM

 • Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi (2005-2011)

Uzmanlık Eğitimi

 • Hatay-Kırıkhan Devlet Hastanesi (2011-2013)

Devlet Hizmet Yükümlülüğü Görevi

 • Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi (2013-…)

Başasistan

KURSLAR

 • 6. Üroloji Asistanları Eğitim Kursu (Aralık 2006)
 • 8. Ankara Üroonkoloji Kursu (28 Kasım- 2 Aralık 2007)
 • 7. Üroloji Asistanları Eğitim Kursu (6-9 Aralık 2007)
 • Uluslararası Kontinans Derneği Eğitim Kursu (29-10 Ağustos 2008)
 • Hands on Live; Endoskopik BPH ve Taş Tedavileri Kursu (9-11 Ekim 2008)
 • Robotik Cerrahi Kursu (24 Ocak 2009)
 • 7. Uygulamalı Urolojik Laparoskopik Cerrahi Kurs ve Sempozyumu (2-5 Nisan 2009)
 • 8. Ulusal Androloji Kongresi Androlojide Deneysel Hayvan Modelleri Kursu (20 Mayıs 2009)
 • 8. Ulusal Androloji KongresiOperatif Androlojide Teknikler Kursu (20 Mayıs 2009)
 • Marmara Bölgesi Uzmanlık Öğrencileri Eğitim Kursu (6-7 Haziran 2009)
 • 1. İstanbul Robotik Üroloji Sempozyumu (1-2 Temmuz 2009)
 • TÜYK Kursu (22-24 Ekim 2009)
 • DETAM Deney Hayvanları Kullanım Kursu (14-25 Aralık 2009)
 • Güncel Androloji Sempozyumu Her Yönüyle Genitoüriner Protezler Kursu (21-23 Haziran 2010)
 • Her Yönüyle Erkek Sağlığı Kursu (29 Mayıs 2013)
 • İnfertil Erkeğin Değerlendirilmesinde Laboratuvar Testleri ve Klinik Kullanımı Kursu (29 Mayıs 2013)
 • Androlojide Deneysel Hayvan Modeli Uygulaması Kursu (video destekli) (29 Mayıs 2013)
 • Ürolojide Robotik Cerrahi (28 Mayıs 2014)
 • 1e1 Yerinde Canlı Robotik Ürolojik Cerrahi Kursu (10-11 Temmuz 2014)
 • Ürolojik Laparoskopik ve Robotik Cerrahi Eğitimi (11-31 Ağustos 2014)
 • Nöroüroloji/Kadın Ürolojisi Kursu (22 Kasım 2014)
 • SPSS Uygulamalı Veri Analiz Eğitimi (20 Ocak-26 Şubat 2015)
 • Laparoskopi ve Mesleki Liderlik (18 Nisan 2015)
 • Geleceğin Akademisyenleri, Akademik Gelişim Programı (27-30 Nisan 2017)

YURT İÇİ YAYINLAR

 • Kardiyovasküler risk faktörleri ve erektil disfonksiyon varlığında tadalafil ile fosfodiesteraz 5 inhibisyonu dolaşan anjiojenik hücrelerin aktivitesinde iyileşme sağlamaktadır.

Bocchio M, Pelliccione F, Passaquale G, Mihalca R, Necozione S, Desideri G, Francavilla F, Feri C, Francavilla S Atherosclerosis 2006, Dec 4.

Özetleyen: Dr. Mustafa Aydın, Uz. Dr. Muammer Kendirci. Androloji Bülteni Mart 2007 sayı 28.

 • Vezikoüreteral reflüde endoskopik subüreterik enjeksiyon.

Mustafa Aydın, Hakan Şirin, Tuna Karatağ, Kaya Horasanlı.

Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni  Cilt 42, sayı 2.

 • Enterosistoplastide Barsak Segmenti Seçimi ve Komplikasyonlar.

Mustafa AYDIN, Kaya HORASANLI

Turkiye Klinikleri J Urology-Special Topics 2010;3(2):119-25

 • Tekrarlanan TRUS prostat biyopsilerinde ideal bir biyopsi şeması var

mıdır? PCA3 PSA kadar faydalı mı?

Kaya HORASANLI, Mustafa AYDIN

Üroonkoloji Bülteni 2010. Sayı 2. S: 047-052

 • Comparison of miniperc and conventional percutaneous nephrolithotomy

in pediatric renal calculi

Çocukluk çağı böbrek taşı olgularında klasik perkütan girişimle miniperk yönteminin karşılaştırılması

Orhan Tanrıverdi, Muammer Kendirci, Mustafa Aydın, Mustafa Kadıhasanoğlu, Kemal Sarıca, Cengiz Miroğlu

Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journal of Urology 2011;37(2):99-104

 • Primer böbrek kaynaklı küçük hücreli karsinom: Olgu sunumu

  Orhan Tanrıverdi, Mustafa Kadıhasanoğlu, Mustafa Aydın, Müveddet Banu Yılmaz, Cengiz Miroğlu

  Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, Cilt: 45, Sayı: 2, 2011 / The Medical Bulletin of Şişli Etfal Hospital, Volume: 45, Number 2, 2011

 • Parkinson hastaligi sonradan baslayan hipogonadizm icin bir risk faktorudur: Kesitsel, prospektif, kontrol gruplu calisma
 •  

  Mustafa Aydın1, Mustafa Kadıhasanoğlu1, Haydar Güler1, Umut Sarıoğulları1, Gülay Kenangil2, Cengiz Miroğlu1,Muammer Kendirci1

  Turkish Journal of Urology 2012; 38(4): 205-10

 • Üroloji uzmanlık eğitimi alan öğrencilerin perkütan
 •  

  nefrolitotomi uygulama becerileri yeterli mi?

  Mehmet Taşkıran, Mustafa Kadıhasanoğlu, Mustafa Aydın, Umut Sarıoğulları, Hakan Şirin, Orhan Tanrıverdi, Muammer Kendirci, Cengiz Miroğlu

  Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, Cilt: 47, Sayı: 2, 2013

   

 •  Şok Dalgası ile Litotripsinin Sebep Olduğu Akut Renal Hasar ve Kullanılan Belirteçler

  Mustafa Aydın, Lokma İrkılata, Hüseyin Cihan Demirel

  JCAM DOI: 10.4328/JCAM.3091

 • Is urinary kidney injury molecule-1 a noninvasive marker for renal injury in patients with ureteral stones?
 •  

  Lokman Irkilata1, Hasan Riza Aydin1, Huseyin Cihan Demirel1, Mustafa Aydin1, Mansur Daggullu2, Mehmet Hakan Taskin3, Senol Adanur4, Ebubekir Akgunes1, Ahmet Ali Sancaktutar2, Mustafa Kemal Atilla1

   Arch Clin Exp Surg 2015;X:X-X doi:10.5455/aces.20150815013108

 • Kasa Geçmiş Mesane Tümörlerinde Radikal Sistektomi ve Organ Koruyucu Tedavi Seçenekleri
 •  

  Mustafa Kadıhasanoğlu 1 , Mustafa Aydın 2 , Emre Karabay 1 , Uğur Yücetaş 1 , Mahmut Gökhan Toktaş 1

  İstanbul Med J 2016; 17: 41-7

 • Pelvikalisiyel anatomik ölçümlerin değerlendirmesinde bilgisayarlı
 •  

  tomografi ile intravenöz piyelografinin korelasyonu

  correlation of computerized tomography and intravenous pyelography in the evaluation of pelvicaliceal anatomical measurements

  Mustafa Aydın1, Alper Bitkin1, Lokman İrkılata1, Mevlüt Keleş1, Emrah Küçük1, Göksel Bayar2, Mustafa Kemal Atilla1

  Yeni Üroloji Dergisi - The New Journal of Urology 2018; 13 (3): 34-37

 •  Laparoskopik Pyeloplasti Ve Pyelolitotomi Operasyonlarında Taş Çıkarılmasında Fleksible Sistoskop Kullanımı
 •  

  Alper Bitkin, Mustafa Aydın, Ebubekir Akgüneş, Mevlüt Keleş, Mustafa Kemal Atilla, Lokman Irkilata

  Yeni Üroloji Dergisi - The New Journal of Urology 2019; 14 (1): 43-48, DOI: 10.33719/yud.531367

  YURT DIŞI YAYINLAR

Tanriverdi O, Silay MS, Kadihasanoglu M, Aydin M, Kendirci M, Miroglu C.

2nd Department of Urology, Sisli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey.

Urol J. 2012 Spring;9(2):457-64.

 • The effect of stone localization on the success and complication rates of percutaneous nephrolithotomy.

  Bayar G1, Kadihasanoglu M2, Aydin M3, Sariogullari U1, Tanriverdi O4, Kendirici M4.

  Urol J. 2014 Nov 30;11(6):1938-42

 • Montelukast prevents testes against ischemia-reperfusion injury through suppression of iNOS expression Montelukast testiste iskemi-reperfüzyona bağlı oluşan hasarı iNOS ekspresyonunu baskılayarak önlemektedir
 •  

  Mesrur Selçuk Sılay1, Hale Toklu2, Ayşim Özağarı3, Mustafa Aydın4, Şermin Tetik5, Göksel Şener2,Cengiz Miroğlu4, Muammer Kendirci4

  Turkish Journal of Urology 2014; 40(4): 221-7 • DOI:10.5152/tud.2014.61587

 • Extracorporeal shock wave lithotripsy in the primary treatment of encrusted ureteral stents
 •  

  Lokman Irkilata1 · Berat Cem Ozgur2 · Ahmet Ali Sancaktutar3 · Ekrem Akdeniz1 · Mustafa Aydin1 · Huseyin Cihan Demirel1 · Hasan Riza Aydin1 · Omer Gokhan Doluoglu2 · Berkan Resorlu2 · Mustafa Kemal Atilla1

  Urolithiasis. 2015 Aug;43(4):379-84. doi: 10.1007/s00240-015-0782-4. Epub 2015 May 17.

 • Intravesical Sodium Chondroitin Sulphate to Treat Overactive Bladder: Preliminary Result
 •  

  Lokman Irkilata1 , Mustafa Aydin1 , Hasan Riza Aydin1 , Hüseyin Cihan Demirel1 , Mustafa Kadihasanoglu2 , Mustafa Kemal Atilla1

  Int Neurourol J 2015;19:2-5. http://dx.doi.org/10.5213/inj.2015.19.2.1 pISSN 2093-4777 · eISSN 2093-6931

 • The Application of Kidney Injury Molecule-1 to Determine the Duration Between Shockwave Lithotripsy Sessions
 •  

  Hasan R. Aydin, MD,1 Lokman Irkilata, MD,2 Mustafa Aydin, MD,2 Mansur Daggulli, MD,3 Mehmet H. Taskin, MD,4 Huseyin C. Demirel, MD,2 Senol Adanur, MD,5 Caner Moral, MD,2 Mustafa K. Atilla, MD,2 and Ahmet A. Sancaktutar, MD3

  J Endourol Volume 29, Number XX, XXXX 2015 ª DOI:10.1089/end.2015.0379

 • Comparison of Sexual Functions in Pregnant and Non-Pregnant Women
 •  

  Mustafa Aydin,1 Neval Cayonu,2 Mustafa Kadihasanoglu,3* Lokman Irkilata,1 Mustafa Kemal Atilla,1 Muammer Kendirci4

  Urol J. 2015 12(5);2339-44

 • Incidence of bacterial colonisation after indwelling of double-J ureteral stent
 •  

  Hasan Riza Aydin 1, Lokman Irkilata2, Mustafa Aydin 2, Selim Gorgun 3, Hüseyin Cihan Demirel 2, Senol Adanur 4, Mevlüt Keleş 2, Aynur Atilla 5, Mustafa Kemal Atilla

  Archivio Italiano di Urologia e Andrologia DOI: 10.4081/aiua.2015.4.

 • The efficacy of udenafil in end-stage renal disease patients undergoing hemodialysis
 •  

  Lokman Irkilata, Hasan Riza Aydin, Ismail Ozer, Mustafa Aydin, Hüseyin Cihan Demirel, Caner Moral, Mustafa Kemal Atilla

  Renal Failure, DOI:10.3109/0886022X.2015.1128840

 • Is semirigid ureteroscopy sufficientin the treatment of proximal ureteral stones? When is combined therapy with flexible ureteroscopy needed?
 •  

  Sadi Turkan1,3*, Ozan Ekmekcioglu1, Lokman Irkilata2 and Mustafa Aydin2

  SpringerPlus (2016) 5:30 DOI 10.1186/s40064-016-1677-8

 • Pathological Investigation of Childhood Foreskin: Are Lichen Sclerosus and Phimosis Common?

  IrkilataL, Bakirtas M, Aydin HR, Aydin M, Demirel HU, Adanur S, Moral C, Atilla MK.

  J Coll Physicians Surg Pak. 2016 Feb;26(2):134-7.doi:02.2016/JCPSP.134137

 • Preputial bacterial colonisation in uncircumcised male children: Is it related to phimosis?

IrkilataL, Aydin HR, Aydin M, Gorgun S, Demirel HC, Adanur S, Akgunes E, Atilla A, Atilla MK.

J Pak Med Assoc. 2016 Mar;66(3):312-5

 • Cellular Angiofibroma of the Spermatic Cord

Mustafa Aydın1, Hatice Ölger Uzuner2, Ebubekir Akgüneş1, Alper Bitkin1, Mustafa Kadıhasanoğlu

Akt. Urol. 2017; 48: 159-60 DOI. 10.10557/s-0042-106175

 • Can haematologic parameters be used for differential diagnosis of testicular torsion and epididymitis?

A. Bitkin1, M. Aydın1, B. C. Özgür, L. Irkilata1, E. Akgunes1, Mevlut Keles1,

H. Sarıcı3, M. K. Atilla1

Andrologia. 2017;e12819 DOI: 10.1111/and.12819

 • Dusuk serbest ve biyoaktif testosteron duzeyleri patolojiyle kanitlanmis yuksek riskli prostat kanseri varligini ongorebilir: Prospektif klinik calisma. - Low free and bioavailable testosterone levels may predict pathologically-proven high-risk prostate cancer: A prospective, clinical trial.


Goksel Bayar, Hakan Sirin, Mustafa Aydin, Aysim Ozagari, Orhan Tanriverdi, Mustafa Kadihasanoglu, Muammer Kendirci

Turk J Urol 2017; 43(3): 289-96 • DOI: 10.5152/tud.2017.35467

 • A Case of Primary Urethral Condyloma Acuminatum after Urethral Instrumentation Üretral Enstürümantasyon Sonrası Primer Üretral Kondiloma Aküminata Olgusu

Lokman Irkilata1 , Mustafa Aydın1 , Alper Bitkin1 , Ebubekir Akgüneş1 , Caner Moral1 , Hülya Akpınar2

Clin Exp Health Sci 2017 DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.32

 • Do alpha-1 antagonist medications affect the success of semi-rigid

ureteroscopy? A prospective, randomised, single-blind, multicentric study. Mustafa Aydın1 · Muhammet Fatih Kılınç2 · Abdulmecit Yavuz3 · Göksel Bayar4

Urolithiasis https://doi.org/10.1007/s00240-017-1026-6

 • The effect of migraine and tension-type headaches on female sexual functions: A prospective, cross-sectional, controlled study

Mustafa Aydın1 , Alper Bitkin1 , Lokman İrkılata1 , Ahmet Yılmaz2, Caner Moral1 , Mustafa Kemal Atilla1

Turk J Urol 2018; 44(5): 418-22 • DOI: 10.5152/tud.2018.45228

 • The Efficacy of Mid-Urethral Sling Procedures, Transobturator Tape and Tension-Free Vaginal Tape in the Treatment of Female Stress Urinary Incontinence: A Comparative Study of Twelve Months Follow-Up After Surgery

Mustafa Aydın1 , Tuna Karatağ2 , Mustafa Kadıhasanoğlu3 , Orhan Tanrıverdi4 , Ciğdem Dondar5 ,Muammer Kendirci4

İstanbul Med J 2018 DOI: 10.5152/imj.2018.46873

 • Effects of varicocele on testicles: Value of strain elastography: A prospective controlled study

Alper Bitkin1 | Aysu Başak Ozbalci2 | Mustafa Aydin1 | Mevlut Keles1 |

Ebubekir Akgunes1 | Mustafa Kemal Atilla1 | Lokman Irkilata1

Andrologia. 2018;e13161. https://doi.org/10.1111/and.13161

 • Effect of Intra-abdominal Pressure Rise on Hematological Parameters in Laparoscopic Urologic Surgery

Alper Bitkin1, Mustafa Aydin1, Lokman Irkilata1, Mevlut Keles1, Ebubekir Akgunes1,Sonmez Ocak2 and Mustafa Kemal Atilla1

Journal of the College of Physicians and Surgeons Pakistan 2018, Vol. 28 (9): 699-702

 

 • Prostat Spesifik Antijen ve Türevlerinin Prostat Biyopsi Sonuçları ile İlişkisi

Relationship of prostate specific antigen and its derivatives with the results of prostate  biopsy

Alper BİTKİNa , Mustafa AYDINa , Lokman İRKILATAa , Mevlüt KELEŞa , Emrah KÜÇÜKa , Ebubekir AKGÜNEŞa , Mustafa Kemal ATİLLA

J Reconstr Urol 2018;8(3):98-105. DOI: 10.5336/urology.2018-63891

 • EVALUATION OF HEMATOLOGICAL PARAMETERS IN DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF ACUTE PYELONEPHRITIS AND CYSTITIS IN ADULTS

*Alper Bitkin, Mustafa Aydın, Lokman Irkilata, Ebubekir Akgüneş and Mustafa Kemal Atilla

International Journal of Current Research Vol. 10, Issue, 11, pp.75639-75642, November, 2018 DOI: https://doi.org/10.24941/ijcr.33209.11.201

 

 • Adjunction of tamsulosin or mirabegron before semi-rigid ureterolithotripsy improves outcomes: prospective, randomized single-blind study

Göksel Bayar,Muhammet Fatih Kilinc,Abdulmecit Yavuz,Mustafa Aydın

Int Urol Nephrol DOI 10.1007/s11255-019-02142-0

 • The Effect of Intravesical Prostatic Protrusion in Patients with Benign Prostatic Hyperplasia: Controlled, Clinical Study

Kadihasanoglu M. · Aydin M. · Taskiran M. · Kendirci M.

Urol Int (DOI:10.1159/000499437)

 • Correlación entre el índice neutrófilo/linfocito y las puntuaciones de riesgo en el cáncer de vejiga no músculo-invasivo

Correlation of neutrophil-lymphocyte ratio and risk scores in non-muscle invasive bladder cancer

M.AydınaA.BitkinaM.KadıhasanoğlubL.İrkılataaE.AkgüneşaM.KeleşaM.K.AtillaActas Urol Esp doi.org/10.1016/j.acuro.2018.12.004

KİTAP BÖLÜMLERİ

 • Ağrı Kliniği

Alt Üriner ve Erkek Genital Sisteminde Ağrı

Penis Hastalıklarında Ağrı.

Mustafa AYDIN, Umut Sarıoğulları, Muammer KENDİRCİ

Ürolojik Ağrılar Kitabı.

Aydın M, Sarıoğulları U, Kendirci M. Penis Hastalıklarında Ağrı. ed. Köknel-Talu G, Erdoğru T, Ağrı Kliniği: Ürolojide Ağrı 2011, Bilimsel Tıp Yayınevi Ankara.p.213-23.

 • Adölesan Varikosel

Mustafa AYDIN, Kaya HORASANLI

Çocuk Ürolojisi Ameliyatları: Anne ve Babalar İçin Bilgilendirme Serisi

 • Üriner Sistem Taşlarının Analizi ve Yansımaları

Lokman İrkılata, Mustafa Aydın, Mevlüt Keleş

Üriner Taş ve Cerrahi Uygulamalarına Güncel Bakış Kitabı

LOKAL TOPLANTI GÖREVLERİ

 • TÜD Kuzey Marmara aylık toplantısı, İstanbul, 2010 Mayıs, Panelist. (WHO 2010 Semen Analizi Kriterleri)
 • TÜD Batı Karadeniz aylık toplantısı, Samsun, 2014 Mart. (Prostat Kanseri Olgu Sunumu)
 • Laparoskopi ve mesleki liderlik toplantısı, Ordu, 2015 Nisan. (Ürolojide Laparoskopik Gelişmeler ve Yeni Ufuklar)
 • Hayat Uzayınca Güzel Toplantısı, Samsun, 20 Mayıs 2016 (Peyronie Olgu Sunumu)
 • Ürolojik Cerrahi Derneği Orta Karadeniz Şubesi Bölgesel Toplantısı, Samsun, 15 Şubat 2017 (BPH’da Kombine Medikal Tedaviler)
 • Üromeet 1’e1 Canlı Ürolojik Cerrahi Kursu, Samsun, 5 Mayıs 2017 (Ürolojide Teknolojik Gelişmeler)

EĞİTİCİ GÖREVLERİ

 • Üromeet 1’e1 Canlı Ürolojik Cerrahi Kursu, Samsun, 5 Mayıs 2017 (RIRS operasyonu)

KONGRE VE SEMPOZYUMLAR

 • Androlojide Güncelleme ve Avrasya Androlojı Zirvesi. İstanbul (5-7 Haziran 2008)
 • 20. Ulusal Üroloji Kongresi. Antalya (1-6 Kasım 2008)
 • Ulusal Bilinçle Güncel Üroloji. Kars (9-10 Mayıs 2009)
 • 8. Ulusal Androloji Kongresi. İzmir (20-23 Mayıs 2009)
 • Ulusal Bilinçle Güncel Üroloji. İstanbul (17-18 Ekim 2009)
 • Ulusal Bilinçle Güncel Üroloji. Antalya (21-22 Kasım 2009)
 • 1. eULIS İstanbul Ürolitiyazis Günleri. İstanbul (11-12 Aralık 2009)
 • ESRU Uluslar Arası Zirve 2010. İstanbul (23-24 Ocak 2010)
 • 25. EAU Annual Congress. Barcelona(16-20 Nisan 2010)
 • 8. European Urology Residents Education Programme (EUREP). Prag (3-8 Eylül 2010)
 • 6. South Eastern European Meeting (SEEM). İstanbul (1-2 Ekim 2010)
 • 21. Ulusal Üroloji Kongresi. İstanbul (30 Ekim-3 Kasım 2010)
 • 14. Congress of the European Society for Sexual Medicine. Milano (1-4 Aralık 2011)
 • 2. Ulusal Kadın ve İşlevsel Üroloji Kongresi. Antalya (8-11 Aralık 2011)
 • 22. Ulusal Üroloji Kongresi. KKTC (02-06 Mayıs 2012)
 • 10. Ulusal Androloji Konresi. Bodrum (29 Mayıs-1 Haziran 2013)
 • 11. Üroonkoloji Kongresi. Antalya (6-10 Kasım 2013)
 • 16th ESSM Congress joint by the 12th EFS Congress 2014
  (29 January - 01 February 2014), Istanbul, Turkey
 • 9. Avrasya Androloji Sempozyumu St.Petersburg(25-26 nisan 2014)
 • 30. EAU Annual kongress Madrid (20-24 Mart 2015)
 • 11. Ulusal Androloji Kongresi Fethiye (30 nisan-3 mayıs 2015)
 • 24. Ulusal Üroloji Kongresi ve 26. Dünya Videoüroloji Kongresi. İzmir (20-24 ekim 2015)
 • 12. Üroonkoloji Kongresi, Antalya (18-22 Kasım 2015)
 • 4. Minimal İnvaziv Üroloji Kongresi, Antalya (3-6 Mart 2016)
 • American Urological Association (AUA) Annual Meeting, San Diego,CA (6-10 Mayıs 2016)
 • 1. Karadeniz Üroloji Sempozyumu, Ordu (3-4 Haziran2016)
 • 25. Ulusal Üroloji Kongresi-14. Uluslar arası Prostat Forumu, Girne (6-9 Ekim 2016)
 • 3. Ürolojik Cerrahi Derneği Kongresi, Antalya (2-6 Kasım 2016)
 • 19. Congress of the European Society for Sexual Medicine (ESSM) (2-4 Şubat 2017)
 • 12. Ulusal Endouroloji Kongresi (12-15 Nisan 2017)
 • 12. Ulusal Androloji Kongresi (19-22 Mayıs 2017)
 • 26. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne (12-15 Ekim 2017)
 • 5. minimal invaziv üroloji kongresi 1-4 mart 2018 poster
 • Güncel androloji sempozyumu 11-13 mayıs 2018
 • 8.avrasya üroonkoloji kongresi 27 haz-1 tem 2018

 • 36th World Congress of Endourology 20-23 Eylül

 • 27. Ulusal Üroloji Kongresi 26-29 Ekim 2018

 • 13. Ulusal Endoüroloji Kongresi 11-14 Nisan 2019

ÖDÜLLER

 • Richard Wolf First Prize for Best Abstract

Hinman-Allen syndrome: Is it safe to perform augmentation in high risk patients? A comparative study with long term follow-up

Silay, M.S., Tanriverdi, O., Karatag, T., Aydin, M., Kadihasanoglu, M., Horasanli, K., Miroglu, C.
Sisli Etfal Training and Research Hospital, 2nd Dept. of Urology, Istanbul, Turkey

The EAU 9th Central European Meeting (CEM) 2009

 • Hipotez Poster Yarışması 1.lik Ödülü

Şişli Etfal Hastanesi 111. Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri 2010

Sıçanlarda Deneysel Varikosel Modelinde Serbest Radikal Süpürücü Ebselenin Etkinliği

Mustafa AYDIN, Muammer KENDİRCİ, Cengiz MİROĞLU

ÜYE OLUNAN DERNEKLER

 • Türk Üroloji Derneği
 • Türk Androloji Derneği
 • Ürolojik Cerrahi Derneği
 • Türkürolap
 • Türkiye ESRU
 • EAU
 • ESSM