Doç.Dr.Elif ÇOLAK
23 Aralık 2019


Doç. Dr. Elif ÇOLAK, tıp eğitimini 1999 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, uzmanlık eğitimini ise 2005 yılında Dr Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği'nde tamamladı.

Doç. Dr. ÇOLAK, 2005-2010  yılları arasında sırasıyla; Şırnak Devlet Hastanesi ve  İstanbul Üsküdar Devlet Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanı olarak çalıştı. 2010 yılında Başasistanlık Sınavı ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi  Genel Cerrahi Kliniği'ne Başasistan olarak atandı. 2014 yılından beri Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Eğitim Sorumluluğu görevini yürütmektedir. 2016 yılında Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden yardımcı doçentlik, 2017 yılında doçentlik unvanını aldı. 2018 yılında Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya Üniversitesi Endokrin Cerrahi Kliniği'nde gözlemci akademisyen olarak bulunmuştur. Çok sayıda ulusal ve uluslararası mesleki dernek üyeliği mevcuttur. Uluslararası 5 akademik dergide editör kurulu üyeliği görevini yürütmektedir.

Doç. Dr. Elif ÇOLAK' ın ulusal ve  uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış  44 adet makalesi, ulusal ve uluslararası toplantılarda sunulmuş 65 adet bildirisi bulunmaktadır. 2019 yılı itibariyle makaleleri 616 atıf alan Doç. Dr. Elif ÇOLAK' ın h- indeksi 14'dür. Türk Cerrahi Yeterlik (Board) Belgesi sahibidir.Evli ve iki çocuk annesidir.