Doç.Dr.Elif ÇOLAK
03 Kasım 2022


Elif Çolak

Prof. Dr. Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Samsun Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

Eğitim: On dokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde lisans ve yüksek lisansını tamamlamıştır. İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği’nde Tıpta Uzmanlık eğitimini almıştır. 2017 yılında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ de Doçentlik unvanını almıştır. 2022 yılında Samsun Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalına Profesör olarak atanmıştır.

Araştırma Alanları: Akut apandisit ve abdominal herni cerrahisinde minimal invaziv yaklaşımlar, ileri evre mide kanserli hastaların yaşam kalitesine etki eden cerrahi yaklaşımlar, özofagus ve rektum kanseri nedeniyle ameliyat edilen hastaların uzun dönem sonuçları, akut divertikülit, apandisit ve abdominal sepsisli hasta sonuçlarına etki eden faktörler, meme ve endokrin cerrahide güncel yaklaşımlar.

Güncel çalışma ve araştırma konuları arasında COVID-19 salgınında güvenli kanser cerrahisi için gereken önlemler, COVID-19 geçiren hastalarda elektif cerrahi zamanlaması, olası başka salgınlarda da cerrahi hasta güvenliği için yol haritaları ve algoritmaların belirlenmesi yer almaktadır.

Seçilmiş Çalışmaları: “Taurolidinin deneysel trombus formasyonu üzerine etkisi” (2005) konulu tıpta uzmanlık tezini yazdı. “Kolorektal kanserin tanımlanmasında CXCL5’in klinik değeri“ konulu (2014-2015) tıpta uzmanlık tezinin danışmanlığını yaptı. “Laparoskopik apendektomide apendiks güdüğünün kapatılmasında endoloop ve hemolok klipslerin karşılaştırılması“ (2013), “Nekrotizan fasiitli hastalarda laboratuvar risk belirteçlerinin mortalite üzerine etkisi“ (2014), “Laparoskopik abdominal herni tamirinde absorbe edilen ve edilmeyen mesh sabitleyicilerin karşılaştırılması“ (2015), “İleri evre mide kanserinde gastrektominin etkinliği“ (2015), “Akut divertikülitli hastaların yönetiminde WSES Kılavuzlarının etkinliği“, (2016), “Cerrahide antimikrobiyal ajanların güvenli kullanımı“ (2017), “Kolorektal kanserin tanımlanmasında CXCL5’ in klinik değeri“ (2018), “Akut apandisit tedavisinde uluslararası gözlemsel çalışma“ (2019), “COVID-19 pandemisi sürecinde güvenli kanser cerrahisi“ (2020), “COVID-19 geçiren hastalarda güvenli cerrahi zamanlaması“ (2021) makalelerinden bazılarıdır.

 

Ofis: Samsun Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi)

elif.colak2@saglik.gov.tr

Tel: +90 (362) 311 15 00

Google Akademik, YÖKSİS CV